HOTĂRÂRE nr. 666 din 29 iunie 2011privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 3 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IValoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. M.F.P. 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică corespunzător datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor achiziţionate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, şi darea acestora în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.  +  Articolul IIIServiciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Directorul Serviciuluide Telecomunicaţii Speciale,Marcel OprişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 29 iunie 2011.Nr. 666.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa bunului imobil aparţinând domeniului public alstatului a cărui valoare de inventar se modifică*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4267230 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
               Grupa 8 - Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului┌──────┬───────┬────────────┬─────────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────────────┬────────┬──────┐│Nr. │ Codul │ │ Datele de identificare │ │ │ Situaţia juridică │Situaţia│ ││M.F.P.│ de │ │ │ │ │ │juridică│ ││ │clasi- │ Denumirea ├────────────┬──────┬─────────┤Anul │ Valoare ├────────────────┬────────┤actuală │Tipul ││ │ficare │ │Descriere │Veci- │ Adresa │dobân-│ de │ Baza legală │În ├────────┤bunu- ││ │ │ │tehnică │nătăţi│ │dirii/│ inventar │ │adminis-│Conce- │ lui ││ │ │ │(pe scurt) │(după │ │dării │ - lei - │ │trare/ │siune/ │ ││ │ │ │ │caz,pe│ │ în │ │ │conce- │Închi- │ ││ │ │ │ │scurt)│ │folo- │ │ │siune │riat/ │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │Dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │├──────┼───────┼────────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35517│8.19.01│Reţele │Cabluri de │ │Ţara: │ 1998 │ 45.888.020│- H.G. nr. 808 │În │ │Imobil││ │ │telefonice │cupru şi │ │România │ │ │din 2.12.1997; │adminis-│ │ ││ │ │de transport│fibră optică│ │ │ │ │- P.V. nr. 35873│trare │ │ ││ │ │şi distri- │în │ │ │ │ │din 31.12.2008; │ │ │ ││ │ │buţie │canalizaţie │ │ │ │ │- P.V. nr. 35272│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │din 31.12.2009; │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │- H.G. nr. 887 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │din 25.08.2010; │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │- P.V. nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │S/40.257 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │10.03.2011 │ │ │ │└──────┴───────┴────────────┴────────────┴──────┴─────────┴──────┴───────────┴────────────────┴────────┴────────┴──────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor achiziţionate de Serviciul deTelecomunicaţii Speciale care se înscriuîn inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi setransmit în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4267230 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
               Grupa 8 - Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului┌──────┬───────┬──────────┬────────────────────────────────┬──────┬──────────┬─────────────────────────┬────────┬──────┐│Nr. │ Codul │ │ Datele de identificare │ │ │ Situaţia juridică │Situaţia│ ││M.F.P.│ de │ │ │ │ │ │juridică│ ││ │clasi- │Denumirea ├────────────┬──────┬────────────┤Anul │ Valoare ├────────────────┬────────┤actuală │Tipul ││ │ficare │ │Descriere │Veci- │ Adresa │dobân-│ de │ Baza legală │În ├────────┤bunu- ││ │ │ │tehnică │nătăţi│ │dirii/│ inventar │ │adminis-│Conce- │ lui ││ │ │ │(pe scurt) │(după │ │dării │ - lei - │ │trare/ │siune/ │ ││ │ │ │ │caz,pe│ │ în │ │ │conce- │Închi- │ ││ │ │ │ │scurt)│ │folo- │ │ │siune │riat/ │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │Dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │├──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ │8.19.01│Imobil 43 │Construcţie │ │Ţara: │ 2010 │ 490.389│Proces-verbal de│În │ │Imobil││ │ │ │metalică │ │România │ │ │recepţie şi │adminis-│ │ ││ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │punere în │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Sălaj │ │ │funcţiune nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │Localitatea:│ │ │139.428 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │- │ │ │22.10.2010 │ │ │ │├──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ │8.19.01│Imobil 44 │Construcţie │ │Ţara: │ 2010 │ 991.991│Proces-verbal de│În │ │Imobil││ │ │ │metalică │ │România │ │ │recepţie şi │adminis-│ │ ││ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │punere în │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Vâlcea │ │ │funcţiune nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │Localitatea:│ │ │762.404 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │Izbăşeşti │ │ │14.12.2010 │ │ │ │├──────┼───────┼──────────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────────┼────────┼────────┼──────┤│ │8.19.01│Imobil 36 │373 mp │ │Ţara: │ 2010 │ 11.927│- Contract de │În │ │Imobil││ │ │ │ │ │România │ │ │vânzare-cumpă- │adminis-│ │ ││ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │rare nr. 1.624 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Vâlcea │ │ │din 23.07.2010 │ │ │ ││ │ │ │ │ │Localitatea:│ │ │- Carte funciară│ │ │ ││ │ │ │ │ │Izbăşeşti │ │ │nr. 35.105 │ │ │ │└──────┴───────┴──────────┴────────────┴──────┴────────────┴──────┴──────────┴────────────────┴────────┴────────┴──────┘---------