ORDIN nr. 2.336 din 19 iulie 2011pentru aprobarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 25 iulie 2011    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile lor subordonate şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 19 iulie 2011.Nr. 2.336.  +  AnexăPROCEDURA 19/07/2011