HOTĂRÂRE nr. 725 din 20 iulie 2011privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 25 iulie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎn anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, la sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc", punctul P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", după subpunctul P6.11 "Sepsis sever" se introduc patru noi subpuncte, subpunctele P6.12-P6.15, cu următorul cuprins:┌───────────────────────────────────────────────────────────┐│ "P6.12: Mucopolizaharidoză tip II (Sindrom Hunter) │├───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┤│ 1 │IDURSULFASUM** │ A16AB09 │├───┴────────────────────────────────────────────┴──────────┤│ P6.13: Mucopolizaharidoză tip I (Sindrom Hurler) │├───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┤│ 1 │LARONIDAZUM** │ A16AB05 │├───┴────────────────────────────────────────────┴──────────┤│ P6.14: Afibrinogenemie congenitală │├───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┤│ 1 │FIBRINOGEN UMAN** │ B02BB01 │├───┴────────────────────────────────────────────┴──────────┤│ P6.15: Sindrom de imunodeficienţă primară │├───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┤│ 1 │IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PENTRU │ J06BA02" ││ │ADMINISTRARE INTRAVASCULARĂ ** │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤└───┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 20 iulie 2011.Nr. 725.------------