ORDIN nr. 1.147 din 8 iulie 2011privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 21 iulie 2011  Având în vedere:- art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 649/2001;- Legea nr. 95 /2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 7.730/2011 al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică,în temeiul art. 7 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul Carnetului de vaccinări, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Carnetul de vaccinări va fi eliberat aparţinătorului legal al copilului, la ieşirea din maternitate.  +  Articolul 3Toate vaccinurile administrate copilului se înregistrează obligatoriu în carnetul de vaccinări, indiferent de tipul vaccinului şi de medic/unitatea medicală care a efectuat vaccinarea.  +  Articolul 4În situaţia administrării de vaccinuri combinate, se va completa data vaccinării pentru fiecare dintre antigenele conţinute de acesta, în rubricile corespunzătoare.  +  Articolul 5La înscrierea în colectivitate se va solicita obligatoriu prezentarea carnetului de vaccinări.  +  Articolul 6Vaccinările vor fi programate de către medicul de familie, conform calendarului de imunizări din România.  +  Articolul 7Carnetul de vaccinări va fi solicitat de către medicul de familie, la fiecare consultaţie, în vederea verificării corectitudinii vaccinărilor efectuate, în conformitate cu vârsta, sexul şi calendarul imunizărilor din România.  +  Articolul 8 (1) Reacţiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) vor fi notate în Carnetul de vaccinări, conform clasificării în vigoare în România. (2) Raportarea RAPI către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se realizează conform legislaţiei în vigoare şi este obligatorie pentru toţi medicii de familie sau, după caz, medicii vaccinatori (medici pediatri, infecţionişti etc.).  +  Articolul 9Costurile pentru tipărirea Carnetului de vaccinări sunt suportate din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii şi alocate direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru finanţarea Programului naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate.  +  Articolul 10Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi toţi furnizorii de servicii medicale de vaccinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Cristian-Anton Irimie,secretar de statBucureşti, 8 iulie 2011.Nr. 1.147.  +  Anexa Carnetul de vaccinări va fi eliberat aparţinătorului legal al copilului, la ieşirea din maternitate.Vaccinările vor fi înregistrate obligatoriu în carnetul de vaccinări de către unitatea medicală care efectuează vaccinarea.În situaţia administrării de vaccinuri combinate se va completa data vaccinării pentru fiecare dintre antigenele conţinute de acesta, în rubricile corespunzătoare.La înscrierea în colectivitate se va solicita obligatoriu prezentarea carnetului de vaccinări.Vaccinările vor fi programate de către medicul de familie, conform calendarului de imunizări din România.Carnetul de vaccinări va fi solicitat de către medicul de familie, la fiecare consultaţie.Carnetul de vaccinări va avea următorul conţinut:- model - ROMÂNIAMINISTERUL SĂNĂTĂŢIICARNET DE VACCINĂRIVACCINĂRILE PROTEJEAZĂ COPILUL DUMNEAVOASTRĂ DE BOLI INFECŢIOASE GRAVE.
         
    HEPATITA B TUBERCULOZA POLIOMIELITA HAEMOPHILUS INFLUENZAE BDIFTERIA TETANOSUL TUSEA CONVULSIVĂRUJEOLA RUBEOLA PAROTIDITA EPIDEMICA (OREIONUL)
  VACCINĂRILE PREVĂZUTE ÎN CALENDARUL NAŢIONAL DE IMUNIZĂRIDIN ROMÂNIA SUNT GRATUITE ŞI ASIGURATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII!VACCINĂRILE SE PROGRAMEAZĂ A SE EFECTUA LA DATELE STABILITEDE MEDICUL DE FAMILIE,LA LUAREA ÎN EVIDENŢĂ A NOU-NĂSCUTULUI.CARNETUL TREBUIE PREZENTAT LA FIECARE CONSULTAŢIE.DATE DE IDENTITATE ALE COPILULUI CALENDARUL VACCINĂRILOR ÎN ROMÂNIA 
  VÂRSTA RECOMANDATĂ TIPUL DE VACCINARE COMENTARII
  Primele 24 de ore 4-7 zile Vaccinare antihepatită B Vaccinare antituberculoză În maternitate În maternitate
  2 luni Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse convulsivă, antipoliomielită, antihaemophilus influenzae B, antihepatită B Simultan
  4 luni Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse convulsivă, antipoliomielită, antihaemophilus influenzae B Simultan
  6 luni Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse convulsivă, antipoliomielită, antihaemophilus influenzae B, antihepatită B Simultan
  12 luni Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse convulsivă, antipoliomielită, antihaemophilus influenzae B Vaccinare antirujeolă, antirubeolă, antioreion Simultan
   
  VÂRSTA RECOMANDATĂ TIPUL DE VACCINARE COMENTARII
  4 ani Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse convulsivă
  7 ani (în clasa I) Vaccinare antirujeolă, antirubeolă, antioreion Campanii şcolare
  9 ani (în clasa a III-a) Vaccinare antipoliomielită Campanii şcolare
  14 ani (în clasa a VIII-a) Vaccinare antidifterie, antitetanos Campanii şcolare
  24 de ani şi apoi din 10 în 10 ani Vaccinare antidifterie, antitetanos
  VACCINARE ANTIHEPATITĂ B (hepatitis B)
  VÂRSTA DATA VACCINĂRII DENUMIREA (COMERCIALĂ) A VACCINULUI UTILIZAT ŞI SERIA VACCINULUI SEMNĂTURA ŞI PARAFA MEDICULUI DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE RAPI*)
  ──────────── Notă *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).VACCINARE ANTITUBERCULOZĂ (tuberculosis)
  VÂRSTA DATA VACCINĂRII DENUMIREA VACCINULUI UTILIZAT ŞI SERIA VACCINULUI SEMNĂTURA ŞI PARAFA MEDICULUI DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE RAPI*)
  ──────────── Notă *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).VACCINARE ANTIPOLIOMIELITĂ (poliomielitis)
  VÂRSTA DATA VACCINĂRII DENUMIREA VACCINULUI UTILIZAT ŞI SERIA VACCINULUI SEMNĂTURA ŞI PARAFA MEDICULUI DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE RAPI*)
  ──────────── Notă *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).VACCINARE ANTIRUJEOLĂ, ANTIRUBEOLĂ, ANTIOREION (measles, mumps, rubella)
  VÂRSTA DATA VACCINĂRII DENUMIREA VACCINULUI UTILIZAT ŞI SERIA VACCINULUI SEMNĂTURA ŞI PARAFA MEDICULUI DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE RAPI*)
  ──────────── Notă *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).VACCINARE ANTIDIFTERIE, ANTITETANOS, ANTITUSE CONVULSIVĂ(diphteria, tetanos, pertussis)
  VÂRSTA DATA VACCINĂRII DENUMIREA VACCINULUI UTILIZAT ŞI SERIA VACCINULUI SEMNĂTURA ŞI PARAFA MEDICULUI DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE RAPI*)
  ──────────── Notă *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).VACCINARE ANTIDIFTERIE, ANTITETANOS (diphteria, tetanos)
  VÂRSTA DATA VACCINĂRII DENUMIREA VACCINULUI UTILIZAT ŞI SERIA VACCINULUI SEMNĂTURA ŞI PARAFA MEDICULUI DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE RAPI*)
  ──────────── Notă *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului). VACCINARE ANTIHAEMOPHILUS INFLUENZAE TIP B (Hib)
  VÂRSTA DATA VACCINĂRII DENUMIREA VACCINULUI UTILIZAT ŞI SERIA VACCINULUI SEMNĂTURA ŞI PARAFA MEDICULUI DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE RAPI*)
  ──────────── Notă *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).ALTE VACCINĂRI (other)
  VACCINARE VÂRSTA DATA VACCINĂRII DENUMIREA VACCINULUI UTILIZAT ŞI SERIA VACCINULUI SEMNĂTURA ŞI PARAFA MEDICULUI DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE RAPI*)
  ANTIPNEU- MOCOCICĂ
  VACCINARE VÂRSTA DATA VACCINĂRII DENUMIREA VACCINULUI UTILIZAT ŞI SERIA VACCINULUI SEMNĂTURA ŞI PARAFA MEDICULUI DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE RAPI*)
  ANTIROTA- VIRALĂ
  ANTIVARI- CELICĂ
  ANTIHPV
  ALTELE (OTHER)
  ────────── Notă *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).BOLI INFECŢIOASE CONTROLABILE PRIN VACCINARE ÎN ANTECEDENTELE COPILULUI(caz confirmat)
  DIAGNOSTIC DATA ÎMBOLNĂVIRII SEMNĂTURA ŞI PARAFA MEDICULUI CARE A DIAGNOSTICAT BOALA
  OBSERVAŢIIDin data .......... pacientul posesor al carnetului de vaccinare a fost luat în evidenţă de către medicul de familie: numele ........... prenumele .........., telefon de contact ..............Status alergic..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Alte observaţii:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cele 7 "reguli de aur" în administrarea vaccinurilor1. Nu excludeţi posibilitatea vaccinării copilului dumneavoastră numai din cauza unor prejudecăţi sau informaţii eronate.2. Nu administraţi niciun vaccin fără recomandarea medicului.3. Vaccinul se va administra numai dacă există indicaţia de vaccinare şi nu există contraindicaţii.4. Vaccinul se administrează după consultul medicului şi numai în prezenţa acestuia.5. Vaccinarea se face după schema stabilită, iar calendarul de administrare a dozelor trebuie respectat.6. După vaccinare, copilul trebuie supravegheat de aparţinători o perioadă de 5 zile (mai îndeaproape în primele 24 de ore), pentru depistarea eventualelor reacţii postvaccinale (locale şi generale).7. Dacă după vaccinare starea copilului se modifică, în sensul că pot să apară simptomele unor reacţii postvaccinale, adresaţi-vă urgent medicului.Dacă aveţi întrebări nu ezitaţi să i le puneţi medicului!Dacă aveţi nelămuriri nu ezitaţi să le clarificaţi!Copilul dumneavoastră are şansa de a trăi în secolului XXI şi deci trebuie să beneficieze de toate progresele medicinei, în deplină siguranţă a actului medical!-------