HOTĂRÂRE nr. 542 din 12 septembrie 1997pentru aprobarea Amendamentului nr. 1 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind schimburile de mărfuri şi plăţile, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 2 octombrie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Amendamentul nr. 1 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind schimburile de mărfuri şi plăţile, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 1997.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-Tariceanup. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Gabriel Gafita,secretar de stat  +  AMENDAMENTUL Nr. 1la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind schimburile de mărfuri şi plăţile, încheiat la Bucureşti la 25 iunie 1993Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace, în conformitate cu art. 12 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind schimburile de mărfuri şi plăţile, încheiat la Bucureşti la 25 iunie 1993, numit în continuare acord,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Articolul 11 al acordului se anulează.  +  Articolul 2Actualele articole 12 şi 13 ale acordului vor fi numerotate ca articolele 11 şi 12.  +  Articolul 3Acest amendament intră în vigoare la data semnării.Semnat la Bucureşti la 12 aprilie 1997, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română şi slovaca, ambele texte având aceeaşi valabilitate.Pentru Guvernul României,Calin Popescu-Tariceanuministru de stat,ministrul industriei şi comerţului Pentru Guvernul Republicii Slovace,Karol Cesnek,ministrul economiei----------------