HOTĂRÎRE nr. 1208 din 17 noiembrie 1990privind înfiinţarea Editurii Fundaţiei Culturale Române
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 27 mai 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data prezentei se înfiinţează Editura Fundaţiei Culturale Române, persoana juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Fundaţiei Culturale Române, care va avea ca obiect de activitate editarea, tipărirea şi difuzarea, în ţara şi în străinătate, de lucrări clasice şi contemporane, din domeniul literaturii beletristice, artei şi ştiinţei româneşti şi traduceri din alte limbi, inclusiv din şi în limba română.  +  Articolul 2Structura organizatorică şi numărul de personal sînt stabilite prin anexa la prezenta.  +  Articolul 3Activitatea economică şi financiară a editurii se va desfăşura conform instrucţiunilor ce vor fi elaborate de Fundaţia Culturală Română.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa Numărul şi structura personalului din aparatul Editurii Fundaţiei Culturale Române
       
    Redactor-şef1
    Director adjunct1
    Contabil-şef1
    Redactor principal4
    Secretar tehnic1
    Tehnoredactor1
    Corector3
    Desenator artistic principal1
    Administrator editură1
    Economist principal1
    Contabil principal1
    Dactilograf2
    Şef depozit1
    Tehnoredactor principal1
    Total personal20
  ---------------------