ORDIN nr. 480 din 30 iunie 2011pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 20 iulie 2011  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (3), art. 11 alin. (1), art. 15 şi art. 17 alin. (1) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă programele-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă tarifele pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, precum şi onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă contractele-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.____________ Notă *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 30 iunie 2011.Nr. 480.  +  Anexa 1 a) PROGRAM-CADRU DE FORMARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DEAUDITOR DE SIGURANŢĂ RUTIERĂMODULUL I: INSPECŢII DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ (ISR)┌─────────────────┬──────────────┬──────┬───────────┬────────────┬────────────┐│ Obiective │ Tematică │Durată│Metode de │Mijloace de │Evaluarea ││ │ generală │36 ore│formare │instruire, │cunoştin- ││ │ │ │ │materiale de│ţelor ││ │ │ │ │învăţare │ │├─────────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Însuşirea │Noţiuni de ISR│ 2 │● Prelegeri│● Sala - un │Aplicaţii ││criteriilor gene-├──────────────┼──────┤● Analiza │spaţiu │practice şi ││rale privind ISR│2. ISR la │ 8 │situaţiilor│adecvat │examen final││ │autostrăzi şi │ │concrete │lucrului în │(teorie şi ││ │drumuri expres│ │● Studii de│plen │lucrare de ││ ├──────────────┼──────┤caz │● Flipchart,│sinteză) ││ │3. ISR la │ 8 │● Seminarii│markere │ ││ │drumuri │ │ │● Video- │ ││ │interurbane │ │ │proiector, │ ││ ├──────────────┼──────┤ │ecran de │ ││ │4. ISR la │ 8 │ │proiecţie │ ││ ├──────────────┼──────┤ │ │ ││ │5. Restricţii │ 6 │ │ │ ││ │temporare sau │ │ │ │ ││ │închideri de │ │ │ │ ││ │circulaţie pe │ │ │ │ ││ │sectoare │ │ │ │ ││ │aflate în │ │ │ │ ││ │lucru │ │ │ │ ││ ├──────────────┼──────┤ │ │ ││ │6. Siguranţa │ 4 │ │ │ ││ │rutieră în │ │ │ │ ││ │localităţile │ │ │ │ ││ │liniare │ │ │ │ │└─────────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────────┘MODULUL II: AUDITUL DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ (ASR)┌─────────────────┬──────────────┬──────┬───────────┬────────────┬────────────┐│ Obiective │ Tematică │Durată│Metode de │Mijloace de │Evaluarea ││ │ generală │34 ore│formare │instruire, │cunoştin- ││ │ │ │ │materiale de│ţelor ││ │ │ │ │învăţare │ │├─────────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Însuşirea │Noţiuni de ASR│ 4 │● Prelegeri│● Sala - un │Aplicaţii ││criteriilor ├──────────────┼──────┤● Analiza │spaţiu │practice şi ││generale privind │1. ASR la faza│ 10 │situaţiilor│adecvat │examen final││ASR │de studiu fe- │ │concrete │lucrului │(teorie şi ││ │zabilitate │ │● Studii de│în plen │lucrare ││ │(SF) │ │caz │● Flipchart,│de sinteză) ││ ├──────────────┼──────┤● Seminarii│markere │ ││ │2. ASR la faza│ 10 │ │● Video- │ ││ │de proiect │ │ │proiector, │ ││ │detaliat │ │ │ecran de │ ││ │(proiect │ │ │proiecţie │ ││ │tehnic-PT │ │ │ │ ││ │şi detalii de │ │ │ │ ││ │execuţie-DDE) │ │ │ │ ││ ├──────────────┼──────┤ │ │ ││ │3. ASR înainte│ 5 │ │ │ ││ │de deschiderea│ │ │ │ ││ │traficului │ │ │ │ ││ │rutier │ │ │ │ ││ ├──────────────┼──────┤ │ │ ││ │4. ASR imediat│ 5 │ │ │ ││ │după darea în │ │ │ │ ││ │exploatare a │ │ │ │ ││ │drumului │ │ │ │ ││ │public, în │ │ │ │ ││ │trafic │ │ │ │ │└─────────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────────┘MODULUL III: EVALUAREA DE IMPACT ASUPRA SIGURANŢEI RUTIERE┌─────────────────┬──────────────┬──────┬───────────┬────────────┬────────────┐│ Obiective │ Tematică │Durată│Metode de │Mijloace de │Evaluarea ││ │ generală │ 8 ore│formare │instruire, │cunoştin- ││ │ │ │ │materiale de│ţelor ││ │ │ │ │învăţare │ │├─────────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Însuşirea crite- │1. Elemente │ 2 │● Prelegeri│● Sala - un │Aplicaţii ││riilor generale │componente │ │● Analiza │spaţiu │practice şi ││privind │ale evaluării │ │situaţiilor│adecvat │examen final││Evaluarea de │de impact │ │concrete │lucrului în │(teorie ││impact asupra ├──────────────┼──────┤● Studii de│plen │şi lucrare ││siguranţei │2. Criterii de│ 6 │caz │● Flipchart,│de sinteză) ││rutiere │analiză │ │● Seminarii│markere │ ││ │ │ │ │● Video- │ ││ │ │ │ │proiector, │ ││ │ │ │ │ecran de │ ││ │ │ │ │proiecţie │ │└─────────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────────┘MODULUL IV: ACCIDENTOLOGIE┌─────────────────┬──────────────┬──────┬───────────┬────────────┬────────────┐│ Obiective │ Tematică │Durată│Metode de │Mijloace de │Evaluarea ││ │ generală │24 ore│formare │instruire, │cunoştin- ││ │ │ │ │materiale de│ţelor ││ │ │ │ │învăţare │ │├─────────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Însuşirea crite- │1. Hărţi de │ 4 │● Prelegeri│● Sala - un │Aplicaţii ││riilor generale │accidente │ │● Analiza │spaţiu │practice şi ││privind dinamica ├──────────────┼──────┤situaţiilor│adecvat │examen final││accidentelor │2. Analiza şi │ 4 │concrete │lucrului │(teorie şi ││rutiere │monitorizarea │ │● Studii de│în plen │lucrare de ││ │sectoarelor de│ │caz │● Flipchart,│sinteză) ││ │drum cu con- │ │● Seminarii│markere │ ││ │centrare ridi-│ │ │● Video- │ ││ │cată de acci- │ │ │proiector, │ ││ │dente grave │ │ │ecran de │ ││ ├──────────────┼──────┤ │proiecţie │ ││ │3. Dinamica │ 8 │ │ │ ││ │vehiculelor │ │ │ │ ││ │rutiere │ │ │ │ ││ ├──────────────┼──────┤ │ │ ││ │3. Dinamica │ 8 │ │ │ ││ │vehiculelor │ │ │ │ ││ │rutiere │ │ │ │ ││ ├──────────────┼──────┤ │ │ ││ │4. Factorul │ 8 │ │ │ ││ │uman în │ │ │ │ ││ │siguranţa │ │ │ │ ││ │rutieră │ │ │ │ │└─────────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────────┘MODULUL V: MOBILITATE┌─────────────────┬──────────────┬──────┬───────────┬────────────┬────────────┐│ Obiective │ Tematică │Durată│Metode de │Mijloace de │Evaluarea ││ │ generală │32 ore│formare │instruire, │cunoştin- ││ │ │ │ │materiale de│ţelor ││ │ │ │ │învăţare │ │├─────────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Însuşirea crite- │1. Generarea │ 4 │● Prelegeri│● Sala - un │Aplicaţii ││riilor generale │traficului şi │ │● Analiza │spaţiu │practice şi ││privind planifi- │dezvoltarea │ │situaţiilor│adecvat │examen final││carea mobilităţii│teritorială │ │concrete │lucrului în │(teorie şi ││urbane şi │dinamică │ │● Studii de│plen pentru │lucrare de ││teritoriale ├──────────────┼──────┤caz │prelegeri şi│sinteză) ││ │2. Instrumente│ 4 │● Aplicaţii│aplicaţii │ ││ │de planificare│ │practice │practice │ ││ │a mobilităţii │ │● Seminarii│● Flipchart,│ ││ ├──────────────┼──────┤ │markere │ ││ │3. Mobilitate │ 4 │ │● Video- │ ││ │activă şi │ │ │proiector, │ ││ │pasivă │ │ │ecran de │ ││ ├──────────────┼──────┤ │proiecţie │ ││ │4. Cadru │ 4 │ │ │ ││ │tehnicolegis- │ │ │ │ ││ │lativ naţional│ │ │ │ ││ │şi comunitar │ │ │ │ ││ ├──────────────┼──────┤ │ │ ││ │5. Instrumente│ 4 │ │ │ ││ │decizionale şi│ │ │ │ ││ │implementarea │ │ │ │ ││ │proiectelor │ │ │ │ ││ ├──────────────┼──────┤ │ │ ││ │6. Mobilitatea│ 4 │ │ │ ││ │şi calitatea │ │ │ │ ││ │vieţii │ │ │ │ ││ ├──────────────┼──────┤ │ │ ││ │7. Planuri de │ 4 │ │ │ ││ │mobilitate şi │ │ │ │ ││ │siguranţă │ │ │ │ ││ │rutieră │ │ │ │ ││ ├──────────────┼──────┤ │ │ ││ │8. Experienţe │ 4 │ │ │ ││ │de bună │ │ │ │ ││ │practică - │ │ │ │ ││ │studii de │ │ │ │ ││ │caz │ │ │ │ │└─────────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────────┘MODULUL VI: SISTEME DE TRANSPORT INTELIGENTE (STI)┌─────────────────┬──────────────┬──────┬───────────┬────────────┬────────────┐│ Obiective │ Tematică │Durată│Metode de │Mijloace de │Evaluarea ││ │ generală │12 ore│formare │instruire, │cunoştin- ││ │ │ │ │materiale de│ţelor ││ │ │ │ │învăţare │ │├─────────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Însuşirea crite- │1. Sisteme │ 4 │● Prelegeri│● Sala - un │Aplicaţii ││riilor generale │cooperative │ │● Aplicaţii│spaţiu │practice şi ││privind │(între │ │practice │adecvat │examen final││aplicaţiile STI │vehicule, │ │● Seminarii│lucrului în │(teorie şi ││pentru siguranţa │vehicul- │ │ │plen pentru │lucrare de ││şi securitatea │infrastruc- │ │ │prelegeri │sinteză) ││rutieră │tură şi │ │ │şi aplicaţii│ ││ │între infra- │ │ │practice │ ││ │structuri) │ │ │● Flipchart,│ ││ ├──────────────┼──────┤ │markere │ ││ │2. STI la spa-│ 4 │ │● Video- │ ││ │ţii de parcare│ │ │proiector, │ ││ │(inclusiv │ │ │ecran de │ ││ │servicii de │ │ │proiecţie │ ││ │informare sau │ │ │ │ ││ │de rezervare) │ │ │ │ ││ ├──────────────┼──────┤ │ │ ││ │3. Sistemul │ 4 │ │ │ ││ │interoperabil │ │ │ │ ││ │paneuropean │ │ │ │ ││ │eCall │ │ │ │ │└─────────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────────┘  +  Anexa 1 b) PROGRAM-CADRU DE INSTRUIRE A AUDITORILOR DE SIGURANŢĂ RUTIERĂMODULUL I: INSPECŢII DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ (ISR)
  Obiective Tematică generală Durată 4 ore Metode de formare Mijloace de instruire, materiale de învăţare Evaluarea cunoştin- ţelor
  Consolidarea criteriilor privind ISR 1. ISR la autostrăzi şi drumuri expres 2. ISR la drumuri interurbane 3. ISR la străzi 4. Siguranţa rutieră în localităţile liniare 4 Prelegeri ● Sala - un spaţiu adecvat lucrului în plen ● Flipchart, markere ● Video- proiector, ecran de proiecţie Examen
  MODULUL II: AUDITUL DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ (ASR)
  Obiective Tematică generală Durată 4 ore Metode de formare Mijloace de instruire, materiale de învăţare Evaluarea cunoştin- ţelor
  Consolidarea criteriilor privind ASR 1. ASR la faza de studiu fezabilitate (SF) 2. ASR la faza de proiect detaliat (proiect tehnic-PT şi detalii de execuţie-DDE) 3. ASR înainte de deschiderea traficului rutier 4. ASR imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic 4 Prelegeri ● Sala - un spaţiu adecvat lucrului în plen ● Flipchart, markere ● Video- proiector, ecran de proiecţie Examen
  MODULUL III: EVALUAREA DE IMPACT ASUPRA SIGURANŢEI RUTIERE
  Obiective Tematică generală Durată 4 ore Metode de formare Mijloace de instruire, materiale de învăţare Evaluarea cunoştin- ţelor
  Consolidarea criteriilor privind Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere 1. Elemente componente ale evaluării de impact 2. Criterii de analiză 4 Prelegeri ● Sala - un spaţiu adecvat lucrului în plen ● Flipchart, markere ● Video- proiector, ecran de proiecţie Examen
  MODULUL IV: ACCIDENTOLOGIE
  Obiective Tematică generală Durată 24 ore Metode de formare Mijloace de instruire, materiale de învăţare Evaluarea cunoştin- ţelor
  Consolidarea criteriilor privind dinamica acciden- telor rutiere 1. Dinamica vehiculelor rutiere 2. Factorul uman în siguranţa rutieră 24 Prelegeri ● Sala - un spaţiu adecvat lucrului în plen ● Flipchart, markere ● Video- proiector, ecran de proiecţie Examen
  MODULUL V: MOBILITATE
  Obiective Tematică generală Durată 4 ore Metode de formare Mijloace de instruire, materiale de învăţare Evaluarea cunoştin- ţelor
  Consolidarea criteriilor privind planificarea mobilităţii urbane şi teritoriale 1. Mobilitate activă şi pasivă 2. Cadru tehnicolegis- lativ naţional şi comunitar 3. Planuri de mobilitate şi siguranţă rutieră 4 Prelegeri ● Sala - un spaţiu adecvat lucrului în plen pentru prelegeri şi aplicaţii practice ● Flipchart, markere ● Video- proiector, ecran de proiecţie Examen
  MODULUL VI: SISTEME DE TRANSPORT INTELIGENTE (STI)
  Obiective Tematică generală Durată 4 ore Metode de formare Mijloace de instruire, materiale de învăţare Evaluarea cunoştin- ţelor
  Consolidarea criteriilor privind aplicaţiile STI pentru siguranţa şi securitatea rutieră Sisteme de informare asupra trafi- cului şi a condiţiilor de circulaţie 4 Prelegeri ● Sala - un spaţiu adecvat lucrului în plen pentru prelegeri şi aplicaţii practice ● Flipchart, markere ● Video- proiector, ecran de proiecţie Examen
   +  Anexa 1 c) PROGRAM-CADRU DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ A AUDITORILOR DE SIGURANŢĂRUTIERĂMODULUL I: INSPECŢII DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ (ISR)
  Obiective Tematică generală Durată 4 ore Metode de formare Mijloace de instruire, materiale de învăţare Evaluarea cunoştin- ţelor
  Noutăţi în dome- niul ISR 1. ISR la autostrăzi şi drumuri expres 2. ISR la drumuri interurbane 3. ISR la străzi 4. Siguranţa rutieră în localităţile liniare 4 Prelegeri ● Sala - un spaţiu adecvat lucrului în plen ● Flipchart, markere ● Video- proiector, ecran de proiecţie Examen
  MODULUL II: AUDITUL DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ (ASR)
  Obiective Tematică generală Durată 4 ore Metode de formare Mijloace de instruire, materiale de învăţare Evaluarea cunoştin- ţelor
  Noutăţi în dome- niul ASR 1. ASR la faza de studiu fezabilitate (SF) 2. ASR la faza de proiect detaliat (pro- iect tehnic- PT şi detalii de execuţie- DDE) 3. ASR înainte de deschiderea traficului rutier 4. ASR imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic 4 Prelegeri ● Sala - un spaţiu adecvat lucrului în plen ● Flipchart, markere ● Video- proiector, ecran de proiecţie Examen
  MODULUL III: EVALUAREA DE IMPACT ASUPRA SIGURANŢEI RUTIERE
  Obiective Tematică generală Durată 4 ore Metode de formare Mijloace de instruire, materiale de învăţare Evaluarea cunoştin- ţelor
  Noutăţi în domeniul Evaluării de impact asupra siguranţei rutiere 1. Elemente componente ale evaluării de impact 2. Criterii de analiză 4 Prelegeri ● Sala - un spaţiu adecvat lucrului în plen ● Flipchart, markere ● Video- proiector, ecran de proiecţie Examen
  MODULUL IV: ACCIDENTOLOGIE
  Obiective Tematică generală Durată 24 ore Metode de formare Mijloace de instruire, materiale de învăţare Evaluarea cunoştin- ţelor
  Noutăţi în domeniul dinamicii acci- dentelor rutiere 1. Dinamica vehiculelor rutiere 2. Factorul uman în siguranţa rutieră 24 Prelegeri ● Sala - un spaţiu adecvat lucrului în plen ● Flipchart, markere ● Video- proiector, ecran de proiecţie Examen
  MODULUL V: MOBILITATE
  Obiective Tematică generală Durată 4 ore Metode de formare Mijloace de instruire, materiale de învăţare Evaluarea cunoştin- ţelor
  Noutăţi în domeniul mobilităţii urbane şi teritoriale 1. Mobilitate activă şi pasivă 2. Cadru tehnicolegis- lativ naţional şi comunitar 3. Planuri de mobilitate şi siguranţă rutieră 4 Prelegeri ● Sala - un spaţiu adecvat lucrului în plen pentru prelegeri şi aplicaţii practice ● Flipchart, markere ● Video- proiector, ecran de proiecţie Examen
  MODULUL VI: SISTEME DE TRANSPORT INTELIGENTE (STI)
  Obiective Tematică generală Durată 4 ore Metode de formare Mijloace de instruire, materiale de învăţare Evaluarea cunoştin- ţelor
  Noutăţi în dome- niul aplicaţiilor STI pentru siguranţa şi securitatea rutieră Sisteme de management al traficului 4 Prelegeri ● Sala - un spaţiu adecvat lucrului în plen pentru prelegeri şi aplicaţii practice ● Flipchart, markere ● Video- proiector, ecran de proiecţie Examen
   +  Anexa 2 1.a. Tarif audit pentru drumuri NOI
                       
      SimbolizareProcentCategorie drum
    AutostradaDrum expres, străzi cat. I (magistrale)DN, străzi cat. II (de legătură), străzi principaleDJ, străzi cat. III (colectoare)DC, străzi cat. IV (de folosinţă locală)Drum vicinal, străzi secundare
    Tarif audit [EURO/km], din care:     50000250002000015000100005000
    Onorariu total echipa auditori [EURO/km], din care     50002500200015001000500
    faze auditstudiu de fezabilitate [EURO/km]SF30%1500750600450300150
    proiect tehnic si detalii de execuţie [EURO/km]PT+DDE55%275013751100825550275
    înainte de recepţionarea dramului [EURO/km]IRD10%50025020015010050
    după deschiderea traficului rutier [EURO/km]DDT5%250125100755025
  1.b. Tarif audit pentru REABILITĂRI/MODERNIZĂRI de drumuri
                       
      SimbolizareProcentCategorie drum
    AutostradaDrum expres, străzi cat. I (magistrale)DN, străzi cat. II (de legătură), străzi principaleDJ, străzi cat. III (colectoare)DC, străzi cat. IV (de folosinţî localî)Drum vicinal, străzi secundare
    Tarif audit [EURO/km], din care:     2500015000150001000050002000
    Onorariu total echipa auditori [EURO/km], din care     2500150015001000500200
    faze auditstudiu de fezabilitate [EURO/km]SF25%62537537525012550
    proiect tehnic şi detalii de execuţie [EURO/km]PT+DDE25%62537537525012550
    înainte de recepţionarea drumului [EURO/km]IRD25%62537537525012550
    după deschiderea traficului rutier [EURO/km]DDT25%62537537525012550
  1.c. Tarif audit pentru intersecţii, noduri, puncte negre
  Simbolizare Noduri, Pct negre, Intersecţii
  Tarif audit [EURO/buc], din care: 3000
  Onorariu total echipă auditori [EURO/buc] din care 1000
  faze audit studiu de fezabilitate + proiect tehnic + detalii de execuţie [EURO/buc] SF+PT+DD E 500
  înainte de recepţionarea drumului [EURO/buc] IRD 250
  după deschiderea traficului rutier [EURO/buc] DDT 250
  2. Tarif audit pentru accidente
  Tarif audit per accident [EURO/buc], din care: 1000
  Onorariu total echipă auditori [EURO/buc] 500
  3.a. Tarif inspecţie siguranţă pentru drumuri
                 
      Categorie drum
    AutostradaDrum expres, străzi cat. I (magistrale)DN, străzi cat. II (de legătură), străzi principaleDJ, străzi cat. III (colectoare)DC, străzi cat. IV (de folosinţă locală)Drum vicinal, străzi secundare
    Tarif inspecţie siguranţă [EURO/km], din care:50000300002000012000100005000
    Onorariu total echipa auditori [EURO/km]:50030020012010050
  3.b. Tarif inspecţie siguranţă pentru intersecţii, noduri, puncte negre
  Noduri, Pct negre, Intersecţii
  Tarif inspecţie siguranţă [EURO/buc], din care: 5000
  Onorariu total echipă auditori [EURO/buc]: 500
  4. Tarif Evaluare Impact asupra Siguranţei Rutiere
  Tarif evaluare de impact asupra siguranţei rutiere [EURO/km], din care: 15000
  Onorariu total echipă auditori [EURO/km]: 1500
  MENŢIUNI1. Pentru un tronson de cel mult 20 km, lucrările de evaluare de impact, audit de siguranţă rutieră sau inspecţie de siguranţă rutieră se vor executa de către un auditor sau de o echipă de auditori, după caz, în funcţie de complexitatea lucrării. Numărul şi componenţa echipei de audit vor fi stabilite de Autoritatea Rutieră Română - ARR.2. Pentru tronsoanele care depăşesc 20 km, lucrările de evaluare de impact, audit de siguranţă rutieră sau inspecţie de siguranţă rutieră se vor executa de o echipă formată din cel puţin 2 auditori de siguranţă rutieră. Numărul şi componenţa echipei de audit vor fi stabilite de Autoritatea Rutieră Română - ARR.
   +  Anexa 3 a) Contract - cadru de prestări servicii - evaluarede impact asupra siguranţei rutiere -încheiat cu investitorulI. PĂRŢILE CONTRACTANTE1. Autoritatea Rutieră Română - ARR cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu, nr. 38, etaj 8, sector 1 telefon/fax 021.318.21.00/021.318.21.05 cod fiscal 12059648 cont trezorerie RO72TREZ7015025XXX000328 deschis la Trezoreria sector 1 Bucureşti, reprezentată prin ...................................... în calitate de prestator, pe de o parte şi2. .................................., cu sediul în ........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............, sub nr. ..................... din ..................., cod fiscal nr. .................... din ...................., având contul nr. ......................., deschis la .............................., (actele de identificare se regăsesc în copie în Anexa nr. 1 la prezentul contract) reprezentată de ..........................., cu funcţia de ........................., în calitate de beneficiar, pe de altă parteSau2. Consiliul General/Judeţean/Local ........................... cu sediul în ..................., cod fiscal nr. ..................., având contul nr. ....................., deschis la ............................., reprezentată prin ....................., având funcţia de ................ în calitate de beneficiar, pe de altă parte au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:II. DEFINIŢII1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a) audit de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare la începutul exploatării; b) auditor de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţia de siguranţă; c) drum public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere a unei noi căi rutiere sau a unei modificări substanţiale a reţelei existente. Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare şi se concretizează într-un raport; e) reţea rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport; f) proiect de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic; g) punct negru - segmentul de drum public care pe anumite tronsoane prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite prin convenţii de către specialişti; h) utilizator vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier, care este expusă riscului de accidentare, soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul participanţilor; i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.III. OBIECTUL CONTRACTULUI1. Prestarea de servicii privind asigurarea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere pentru proiectul ..................................., al cărui caiet de sarcini este prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul contractIV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR1.1. Drepturile prestatorului: a) de a verifica documentaţia depusă de beneficiar; b) de a solicita un avans de maxim 30% din valoarea estimată a contractului; c) de a returna documentaţia depusă de beneficiar în situaţia în care se constată că aceasta este incompletă. O nouă documentaţie poate fi depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la returnare, urmând ca data de finalizare a contractului, prevăzută la Capitolul X, să fie prelungită cu acelaşi termen; d) de reziliere a contractului, în situaţia în care beneficiarul depune documentaţia incompletă de două ori consecutiv; e) de a nu returna avansul depus de beneficiar în cazul prevăzut la punctul precedent; f) dacă în perioada de desfăşurare a prezentului contract apar suspiciuni privind independenţa auditorului de siguranţă rutieră desemnat faţă de beneficiar/proiectant/executant, prestatorul are dreptul şi obligaţia să sesizeze toate părţile implicate, precum şi Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră şi organele de cercetare competente. Termenul de finalizare prevăzut la Capitolul X va fi astfel prelungit cu 60 de zile, până când Comisia va decide asupra independenţei. În cazul în care Comisia constată că s-a adus atingere principiului independenţei, prestatorul va desemna un alt auditor pentru ducerea la îndeplinire a obiectului contractului. În cazul în care Comisia constată că nu s-a adus atingere principiului independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de beneficiar, se vor duce la îndeplinire termenii prezentului contract.1.2. Obligaţiile prestatorului: a) să asigure deplină confidenţialitate tuturor lucrărilor; b) să desemneze, cu respectarea criteriilor prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, auditorul/echipa de auditori de siguranţă rutieră care urmează a realiza evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere; c) să depună toate diligenţele necesare în vederea asigurării întocmirii şi predării la termen a raportului privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere.2.1. Drepturile beneficiarului: a) să fie informat cu privire la data de începere a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere; b) să primească Raportul de evaluare de impact în termenul prevăzut în Capitolul X din prezentul contract.2.2. Obligaţiile beneficiarului: a) să depună la sediul prestatorului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, documentaţia existentă pentru proiectul care face obiectul prezentului contract, respectiv:- studiul de prefezabilitate, după caz;- studiul de fezabilitate, după caz;- alte informaţii necesare, după caz; b) să asigure condiţiile necesare pentru realizarea serviciilor şi să pună la dispoziţia prestatorului toate informaţiile şi documentele necesare; c) să respecte prevederile privind eliminarea riscurilor conţinute în Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere şi să întreprindă demersurile necesare, în colaborare cu proiectantul şi/sau executantul, după caz, pentru a asigura respectarea prevederilor conţinute în Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere.V. FORŢA MAJORĂ1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.VI. REZILIEREA CONTRACTULUI1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea.2. Rezilierea contractului se poate produce şi atunci când beneficiarul face dovada că prestatorul este angajat sau negociază să se angajeze într-o activitate, în conflict cu interesele beneficiarului.3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea contractului.VII. APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în vigoare.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.3. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile prevăzute la capitolul XI în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu 1% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR1. Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului;2. Dacă, după începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.X. TERMENUL DE FINALIZARE1. Termenul de finalizare este ....................... .2. Prestatorul se va asigura că Raportul privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere va fi predat la sediul beneficiarului, într-un exemplar împreună cu anexele cu recomandări, în original, la termenul prevăzut la pct. 1.XI. VALOAREA CONTRACTULUI1. Valoarea contractului este de (în cifre şi litere) ............ RON*1) şi va fi plătită de beneficiar prin virament bancar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale de către prestator.--------*1) Valoarea contractului include şi onorariul cuvenit auditorului/echipei de auditori şi se va stabili potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul ordin.2. Părţile pot conveni dacă prestatorul urmează să primească un avans în cuantum de 30% din valoarea estimată a contractului, respectiv ........................... RON. Avansul va fi achitat în termen de 5 zile de la data semnării contractului.XII. CLAUZE FINALE1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract.2) Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ...................... în 2 exemplare, din care un exemplar pentru beneficiar, un exemplar pentru prestator.PRESTATOR BENEFICIAR  +  Anexa 3 b) Contract - cadru de prestări servicii - evaluarede impact asupra siguranţei rutiere -încheiat cu auditorulI. PĂRŢILE CONTRACTANTE1. Autoritatea Rutieră Română - ARR cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu, nr. 38, etaj 8, sector 1 telefon/fax 021.318.21.00/021.318.21.05 cod fiscal 12059648 cont trezorerie RO72TREZ7015025XXX000328 deschis la Trezoreria sector 1 Bucureşti, reprezentată prin .................................... în calitate de beneficiar, pe de o parte şi2. Dl / Dna. .............................., domiciliat/ă în ....................., str. ................ nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ........., născut/ă la data de (ziua, luna, anul) ................... în (localitatea) ................... sector/judeţ ................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ................... nr. ............., eliberat de .............., cod numeric personal ....................., având contul nr. .................. deschis la .................. înscris/ă în Registrul Auditorilor de Siguranţă Rutieră din România cu atestatul Seria ASR nr. .........................., prezentat în copie în Anexa nr. 1 la prezentul contract, în calitate de prestator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:II. DEFINIŢII1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a) audit de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare la începutul exploatării; b) auditor de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată, potrivit Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţia de siguranţă; c) drum public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere al unei noi căi rutiere sau al unei modificări substanţiale a reţelei existente; e) reţea rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport; f) proiect de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic; g) punct negru - segmentul de drum public care pe anumite tronsoane prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite prin convenţii de către specialişti; h) utilizator vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier, care este expusă riscului de accidentare, soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul participanţilor; i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;III. OBIECTUL CONTRACTULUI1. Realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere pentru proiectul ..............................., al cărui caiet de sarcini este prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul contract.IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR1.1.Drepturile beneficiarului: a) în cazul nedepunerii în termen a Raportului privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, beneficiarul are dreptul de a refuza plata contractuală şi de a aplica sancţiunile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare; b) beneficiarul are dreptul de a refuza plata serviciilor prestatorului în cazul depunerii unui raport incomplet sau al neîndeplinirii totale a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract;1.2. Obligaţiile beneficiarului: a) să pună la dispoziţia auditorului de siguranţă rutieră sau echipei de auditori de siguranţă rutieră, după caz, documentaţia existentă pentru proiectul care face obiectul prezentului contract, respectiv:- studiul de prefezabilitate, după caz;- studiul de fezabilitate, după caz;- alte informaţii necesare.2.1.Drepturile prestatorului: a) de a primi documentaţia completă aferentă proiectului care face obiectul prezentului contract; b) de a solicita un avans de 30% din onorariul estimat, care va fi plătit în conformitate cu prevederile Capitolului XI; c) după finalizarea execuţiei proiectelor de infrastructură rutieră, prestatorul are dreptul de a participa, ca invitat, la recepţia lucrării.2.2. Obligaţiile prestatorului: a) să întocmească şi să depună în termenul prevăzut la Capitolul X Raportul privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, întocmit în limba română, având anexat, câte un set de recomandări de remediere a eventualelor deficienţe constatate; b) Raportul privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere trebuie să indice considerentele în materie de siguranţă rutieră care contribuie la alegerea soluţiei propuse şi să furnizeze toate informaţiile relevante necesare realizării unei analize costuri-beneficii a diverselor opţiuni evaluate; c) observaţiile prestatorului prezentate în Raportul privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere se vor sprijini pe rezultatele activităţii desfăşurate în cursul misiunii de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, din care nu pot lipsi referiri concrete cu privire la:(1). Elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranţei rutiere:i. definirea problemei;îi. situaţia actuală şi situaţia în eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni;iii. obiectivele specifice siguranţei rutiere;iv. analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranţei rutiere;v. compararea opţiunilor, printre care şi analiza raportului costuri-beneficii;vi. prezentarea tuturor soluţiilor posibile(2). Elementele care trebuie avute în vedere:i. decese şi accidente; obiectivele de reducere în comparaţie cu scenariul care prevede eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni;îi. alegerea traseelor şi studii origine-destinaţie a utilizatorilor pentru noile trasee;iii. efecte posibile asupra reţelelor rutiere existente (de exemplu, ieşiri, intersecţii, pasaje de nivel);iv. utilizatorii căilor rutiere, inclusiv utilizatorii vulnerabili (de exemplu, pietoni, biciclişti, motociclişti);v. trafic (de exemplu, volumul de trafic, trafic clasificat în funcţie de tipul de vehicul);vi. sezonalitate şi condiţii climatice;vii. prezenţa unui număr suficient de zone care permit staţionarea în condiţii de siguranţă;viii. activitatea seismică. d) să asigure deplină confidenţialitate cu privire la datele şi informaţiile la care a avut acces în cursul realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere; e) să aducă la cunoştinţa beneficiarului orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoştinţă de aceasta; f) prestatorul are obligaţia ca, la predarea Raportului de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, să returneze întreaga documentaţie primită de la beneficiar; g) răspunde pentru conţinutul Raportului de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere.V. FORŢA MAJORĂ1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.VI. REZILIEREA CONTRACTULUI1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea.2. Rezilierea contractului se poate produce şi atunci când beneficiarul face dovada că prestatorul este angajat sau negociază să se angajeze într-o activitate, în conflict cu interesele beneficiarului.3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea contractului.VII. APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în vigoare.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor.3. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează oblibaţiile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu 1% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor;VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR1. Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului;2. Dacă, după începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.X. TERMENUL DE FINALIZARE1. Termenul de finalizare este de ...... zile de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de ............... .2. La termenul prevăzut, prestatorul va depune la sediul beneficiarului Raportul privind evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, împreună cu anexele cu recomandări, în două exemplare în originale.XI. VALOAREA CONTRACTULUI1. Onorariul prestatorului este de (în cifre şi litere) ....................RON*1) şi va fi plătit de beneficiar prin virament bancar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de 15 zile de la depunerea raportului de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere complet. Onorariul prestatorului include toate cheltuielile efectuate cu ducerea la îndeplinire a prezentului contract.---------*1) Onorariul prestatorului se va stabili potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul ordin.2. Părţile pot conveni dacă prestatorul urmează să primească un avans în cuantum de 30% din onorariu, respectiv ........................... RON. Avansul va fi achitat în termen de 5 zile de la data semnării contractului.XII. CLAUZE FINALE1) Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul contract;2) Prezentul contract s-a încheiat astăzi ..................... în 2 exemplare, din care un exemplar pentru beneficiar, un exemplar pentru prestator.BENEFICIAR, PRESTATOR,  +  Anexa 3 c) Contract - cadru de prestări servicii -Audit de Siguranţă Rutieră -încheiat cu investitorulI. PĂRŢILE CONTRACTANTE1. Autoritatea Rutieră Română - ARR cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu, nr. 38, etaj 8, sector 1 telefon/fax 021.318.21.00/021.318.21.05 cod fiscal 12059648 cont trezorerie RO72TREZ7015025XXX000328 deschis la Trezoreria sector 1 Bucureşti, reprezentată prin ............................... în calitate de prestator, pe de o parte şi2. ..................................................., cu sediul în ......................................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului .............., sub nr. ..................... din ..................., cod fiscal nr. ..................... din ......................, având contul nr. ....................., deschis la ..............................., (actele de identificare se regăsesc în copie în Anexa nr. 1 la prezentul contract) reprezentată de ..........................., cu funcţia de .............................., în calitate de beneficiar, pe de altă parteSau2. Consiliul General/Judeţean/Local ......................................... cu sediul în ..................................., cod fiscal nr. ..................., având contul nr. ..........................., deschis la ............................, reprezentată prin ..............., având funcţia de .............................. în calitate de beneficiar, pe de altă parte au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră, în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:II. DEFINIŢII1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a) audit de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare la începutul exploatării; b) auditor de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţia de siguranţă; c) drum public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere a unei noi căi rutiere sau a unei modificări substanţiale a reţelei existente. Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a studiului de pre-fezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, şi se concretizează într-un raport; e) reţea rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport; f) proiect de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic; g) punct negru - segmentul de drum public care pe anumite tronsoane prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite prin convenţii de către specialişti; h) utilizator vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier, care este expusă riscului de accidentare, soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul participanţilor; i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.III. OBIECTUL CONTRACTULUI1. Prestarea de servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră pentru proiectul ........................................, al cărui caiet de sarcini este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul contract.IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR1.1. Drepturile prestatorului: a) de a verifica documentaţia depusă de beneficiar; b) de a solicita un avans de maxim 30% din valoarea estimată a contractului; c) de a returna documentaţia depusă de beneficiar în situaţia în care se constată că aceasta este incompletă. O nouă documentaţie poate fi depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la returnare, urmând ca data de finalizare a contractului, prevăzută la Capitolul X, să fie prelungită cu acelaşi termen; d) de reziliere a contractului, în situaţia în care beneficiarul depune documentaţia incompletă de două ori consecutiv; e) de a nu returna avansul depus de beneficiar în cazul prevăzut la punctul precedent; f) dacă în perioada de desfăşurare a prezentului contract apar suspiciuni privind independenţa auditorului de siguranţă rutieră desemnat faţă de beneficiar/proiectant/executant/administrator, prestatorul are dreptul şi obligaţia să sesizeze toate părţile implicate, precum şi Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră şi organele de cercetare competente. Termenul de finalizare prevăzut la Capitolul X va fi astfel prelungit cu 60 de zile, până când Comisia va decide asupra independenţei. În cazul în care Comisia constată că s-a adus atingere principiului independenţei, prestatorul va desemna un alt auditor pentru ducerea la îndeplinire a obiectului contractului. În cazul în care Comisia constată că nu s-a adus atingere principiului independenţei, se vor duce la îndeplinire termenii prezentului contract.1.2. Obligaţiile prestatorului a) să asigure deplină confidenţialitate tuturor lucrărilor; b) să desemneze, cu respectarea criteriilor prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, auditorul/echipa de auditori de siguranţă rutieră care urmează a realiza auditul de siguranţă rutieră; c) să depună toate diligenţele necesare în vederea asigurării întocmirii şi predării textului fiecărui capitol al raportului de audit de siguranţă rutieră aferent fiecărui stadiu, la termenul prevăzut la Capitolul X pct. 2, la sediul beneficiarului, într-un exemplar împreună cu anexele cu recomandări, în original, precum şi a întregului raport de audit de siguranţă rutieră, în termenul prevăzut la Capitolul X pct. 1.2.1. Drepturile beneficiarului: a) să fie informat cu privire la data de începere a auditului de siguranţă rutieră; b) să primească în termenul prevăzut în Capitolul X textul fiecărui capitol al raportului de audit de siguranţă rutieră sau, după caz, al întregului raport de audit de siguranţă rutieră, împreună cu anexele cu recomandări, c) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii textului prevăzut la lit. b), investitorul are dreptul de a contesta motivat, la Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, în tot sau în parte, prevederile raportului de audit de siguranţă rutieră.2.2. Obligaţiile beneficiarului: a) să depună la sediul prestatorului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, documentaţia completă pentru proiectul care face obiectul prezentului contract, respectiv: i) studiul de pre-fezabilitate sau studiul de fezabilitate, după caz;îi) proiectul tehnic;iii) detaliile de execuţie; iv) planurile generale ale traseului; v) planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului; vi) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;vii) planurile de semnalizare şi marcaj rutier de pe traseu, precum şi echipamentele rutiere din dotare;viii) analize de trafic, existent şi prognozat; ix) date şi informaţii privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate; x) autorizaţia de construire a drumului; xi) alte informaţii necesare. b) să asigure condiţiile necesare pentru realizarea serviciilor şi să pună la dispoziţia prestatorului toate informaţiile şi documentele necesare; c) să întreprindă demersurile necesare, în colaborare cu proiectantul şi/sau executantul, după caz, pentru a asigura respectarea prevederilor conţinute în raportul de audit de siguranţă rutieră, înainte de finalizarea stadiului supus evaluării; d) să respecte caracterul obligatoriu al prevederilor privind eliminarea riscurilor conţinute în Raportul de audit de siguranţă rutieră; e) să respecte şi să pună în aplicare decizia finală a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor.V. FORŢA MAJORĂ1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.VI. REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea.2. Rezilierea contractului se poate produce şi atunci când beneficiarul face dovada că prestatorul este angajat sau negociază să se angajeze într-o activitate, în conflict cu interesele beneficiarului.3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea contractului.VII. APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în vigoare.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor.3. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile financiare prevăzute la Capitolul XI pct. 2, prestatorul are dreptul de a aplica penalităţi de întârziere începând cu ziua imediat următoare datei scadente. Penalităţile se vor calcula pentru o perioadă de 7 zile, urmând ca la sfârşitul acestei perioade contractul să fie reziliat fără nicio altă notificare.4. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile prevăzute la capitolul XI pct. 1 în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu 1% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR1. Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului;2. Dacă, după începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, beneficiarul poate contesta motivat la Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor prevederile reportului de audit de siguranţă rutieră, şi fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.X. TERMENELE DE FINALIZARE1. Termenul de finalizare este de 60 de zile de la data depunerii, de către beneficiar, a documentaţiei complete aferente ultimului stadiu al auditului de siguranţă rutieră.2. Prestatorul se va asigura că textul fiecărui capitol al raportului de audit de siguranţă rutieră, împreună cu anexele cu recomandări, vor fi predate la sediul beneficiarului într-un exemplar, în original, în termen de 60 de zile de la data depunerii de către beneficiar a documentaţiei complete aferente fiecărui stadiu auditat, precum şi întregul raport de audit de siguranţă rutieră, în termenul prevăzut la pct. 1.XI. VALOAREA CONTRACTULUI1. Valoarea contractului este de (în cifre şi litere) ............................RON*1) şi va fi plătită de beneficiar prin virament bancar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale de către prestator, pentru fiecare stadiu auditat.--------*1) Valoarea contractului include şi onorariul cuvenit auditorului/echipei de auditori şi se va stabili potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul ordin.2. Părţile pot conveni dacă prestatorul urmează să primească un avans în cuantum de 30% din valoarea estimată a contractului, respectiv ........................... RON. Avansul va fi achitat în termen de 5 zile de la data semnării contractului.XII. CLAUZE FINALE1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract.2) Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................ în 2 exemplare, din care un exemplar pentru beneficiar, un exemplar pentru prestator.PRESTATOR, BENEFICIAR,  +  Anexa 3 d) Contract - cadru de prestări servicii -Audit de Siguranţă Rutieră -încheiat cu auditorulI. PĂRŢILE CONTRACTANTE1. Autoritatea Rutieră Română - ARR cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu, nr. 38, etaj 8, sector 1 telefon/fax 021.318.21.00/021.318.21.05 cod fiscal 12059648 cont trezorerie RO72TREZ7015025XXX000328 deschis la Trezoreria sector 1 Bucureşti, reprezentată prin .................. în calitate de beneficiar, pe de o parte şi2. Dl / Dna. .............................., domiciliat/ă în ......................., str. ..................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ .............., născut/ă la data de (ziua, luna, anul) .......................... în (localitatea) ...................... sector/judeţ ......................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ............... nr. ..............., eliberat de ....................., cod numeric personal ..........................., având contul nr. .............................. deschis la ...................................................... înscris/ă în Registrul Auditorilor de Siguranţă Rutieră din România cu atestatul Seria ASR nr. .......................... ( în copie în Anexa nr. 1) în calitate de prestator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind realizarea auditului de siguranţă rutieră în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:II. DEFINIŢII1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a) audit de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare la începutul exploatării; b) auditor de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată, potrivit Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţia de siguranţă; c) drum public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere al unei noi căi rutiere sau al unei modificări substanţiale a reţelei existente; e) reţea rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport; f) proiect de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic; g) punct negru - segmentul de drum public care pe anumite tronsoane prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite prin convenţii de către specialişti; h) utilizator vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier, care este expusă riscului de accidentare, soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul participanţilor; i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.III. OBIECTUL CONTRACTULUI1. Realizarea auditului de siguranţă rutieră pentru (stadiul) ...................... la proiectul ........................................ . al cărui caiet de sarcini este prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul contract.IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR1.1. Drepturile beneficiarului: a) beneficiarul are dreptul de a refuza plata serviciilor prestatorului în cazul depunerii incomplete a capitolului din raportul de audit de siguranţă rutieră, corespunzător stadiului auditat sau a neîndeplinirii totale a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract; b) în cazul nedepunerii în termen a capitolului sau raportului de audit de siguranţă rutieră care face obiectul prezentului contract, beneficiarul are dreptul de a refuza plata contractuală şi de a aplica sancţiunile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare.1.2. Obligaţiile beneficiarului: a) să pună la dispoziţia prestatorului documentaţia privind:i. studiul de pre-fezabilitate sau studiul de fezabilitate, după caz;îi. proiectul tehnic;iii. detaliile de execuţie;iv. planurile generale ale traseului;v. planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului;vi. planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;vii. planurile de semnalizare şi marcaj rutier de pe traseu, precum şi echipamentele rutiere din dotare;viii. analize de trafic, existent şi prognozat;ix. date şi informaţii privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate;x. autorizaţia de construire a drumului;xi. alte informaţii necesare.2.1. Drepturile prestatorului: a) de a primi documentaţia completă aferentă proiectului şi stadiului care face obiectul prezentului contract; b) de a solicita un avans de 30% din onorariul estimat, care va fi plătit în conformitate cu prevederile Capitolului XI; c) după finalizarea execuţiei proiectelor de infrastructură rutieră, prestatorul are dreptul de a participa, ca invitat, la recepţia lucrării.2.2. Obligaţiile prestatorului: a) să întocmească şi să depună în termenul prevăzut la Capitolul X capitolul din raportul de audit de siguranţă rutieră corespunzător stadiului auditat, întocmit în limba română, care are anexate recomandările de remediere a eventualelor deficienţe constatate; b) observaţiile prestatorului prezentate în capitolul din raportul de audit de siguranţă rutieră corespunzător stadiului auditat se vor sprijini pe rezultatele activităţii desfăşurate în cursul auditului de siguranţă rutieră, din care nu pot lipsi, în funcţie de faza auditată a proiectului, referiri concrete cu privire la:1) localizarea geografică (de exemplu, expunerea la alunecările de teren, la inundaţii, la avalanşe etc.), sezonalitate şi condiţii climatice, precum şi activităţi seismice;2) tipurile de joncţiune şi distanţa dintre punctele de joncţiune;3) numărul şi tipul căilor rutiere;4) structura şi componenţa traficului pe noua infrastructură;5) funcţionalitatea căii rutiere în cadrul reţelei;6) condiţiile meteorologice;7) viteze de proiectare şi viteze de operare;8) secţiuni transversale (de exemplu, lăţimea părţii carosabile, piste pentru ciclişti, căi pietonale);9) alinieri orizontale şi verticale;10) vizibilitate;11) dispunerea punctelor de joncţiune;12) mijloace de transport în comun şi infrastructurile aferente;13) treceri la nivel cu căi rutiere/calea feratăsau1) planul;2) semnalizare şi marcaj coerente;3) iluminarea căilor rutiere şi a intersecţiilor;4) echipamente la marginea drumului;5) mediul specific marginii de drum, inclusiv vegetaţia;6) obstacole fixe la marginea drumului;7) parcări sigure;8) utilizatori vulnerabili ai căilor rutiere (de exemplu, pietoni, ciclişti, motociclişti);9) adaptarea sistemelor rutiere de restricţionare într-un mod uşor de utilizat (spaţii care separă sensurile de mers şi parapete de siguranţă pentru evitarea pericolelor la care sunt expuşi utilizatorii vulnerabili)sau1) siguranţa utilizatorilor căilor rutiere şi vizibilitatea în diverse circumstanţe, cum ar fi întunericul, şi în condiţii meteorologice normale;2) lizibilitatea elementelor de semnalizare şi marcaj;3) starea drumurilor, în funcţie de faza supusă auditului. c) să asigure deplină confidenţialitate cu privire la datele şi informaţiile la care a avut acces în cursul realizării auditului de siguranţă rutieră; d) să aducă la cunoştinţa beneficiarului orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoştinţă de aceasta; e) prestatorul are obligaţia ca, la predarea capitolului din raportul de audit de siguranţă rutieră corespunzător stadiului auditat, să returneze întreaga documentaţie primită de la beneficiar; f) răspunde pentru conţinutul capitolului din raportul de audit de siguranţă rutieră corespunzător stadiului auditat.V. FORŢA MAJORĂ1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.VI. REZILIEREA CONTRACTULUI1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea.2. Rezilierea contractului se poate produce şi atunci când beneficiarul face dovada că prestatorul este angajat sau negociază să se angajeze într-o activitate, în conflict cu interesele beneficiarului.3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea contractului.VII. APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în vigoare.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor.3. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu 1% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor;VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR1. Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului;2. Dacă, după începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.X. TERMENELE DE FINALIZARE1. Termenul de finalizare este de ........ zile de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de data de ............... .2. La termenul prevăzut, prestatorul va depune la sediul beneficiarului Raportul de audit de siguranţă rutieră pentru stadiul .......................... la proiectul ............................................., împreună cu anexele cu recomandări, în două exemplare originale.XI. VALOAREA CONTRACTULUI1. Onorariul prestatorului este de (în cifre şi litere) ........................ RON*1), şi va fi plătit de beneficiar prin virament bancar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de 15 zile de la depunerea capitolului raportului de audit de siguranţă rutieră corespunzător stadiului auditat, complet. Onorariul prestatorului include toate cheltuielile efectuate cu ducerea la îndeplinire a prezentului contract.---------*1) Onorariul prestatorului se va stabili potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul ordin.2. Părţile pot conveni dacă prestatorul urmează să primească un avans în cuantum de 30% din onorariu, respectiv ........................... RON. Avansul va fi achitat în termen de 5 zile de la data semnării contractului.XII. CLAUZE FINALE1) Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul contract;2) Prezentul contract s-a încheiat în ........... exemplare, din care un exemplar pentru beneficiar, un exemplar pentru prestator.BENEFICIAR, PRESTATOR,  +  Anexa 3 e) Contract - cadru de prestări servicii -Inspecţie de Siguranţă Rutieră -încheiat cu administratorulI. PĂRŢILE CONTRACTANTE1. Autoritatea Rutieră Română - ARR cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu, nr. 38, etaj 8, sector 1 telefon/fax 021.318.21.00/021.318.21.05 cod fiscal 12059648 cont trezorerie RO72TREZ7015025XXX000328 deschis la Trezoreria sector 1 Bucureşti, reprezentată prin .................... în calitate de prestator, pe de o parte şi2. ..............................................., cu sediul în ..............................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ....................., sub nr. ..................... din .................., cod fiscal nr. ................. din ..............., având contul nr. ........................., deschis la ..................., (actele de identificare se regăsesc în copie în Anexa care face parte integrantă din prezentul contract) reprezentată de ..........................., cu funcţia de .............................., în calitate de beneficiar, pe de altă parteSau2. Consiliul General / Judeţean / Local ................... cu sediul în .................................., cod fiscal nr. ..................., având contul nr. .................., deschis la ......................., reprezentată prin ......................, având funcţia de .................................. în calitate de beneficiar, pe de altă parte au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:II. DEFINIŢII1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a) audit de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare la începutul exploatării; b) auditor de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare să efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţia de siguranţă; c) drum public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) inspecţie de siguranţă rutieră - verificarea periodică a infrastructurii rutiere din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, cu identificarea eventualelor disfuncţionalităţi sau deficienţe de proiectare, construcţie, operare şi/sau întreţinere a drumului care pot conduce la producerea de accidente rutiere; e) reţea rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport; f) proiect de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic; g) punct negru - segmentul de drum public care pe anumite tronsoane prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite prin convenţii de către specialişti; h) utilizator vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier, care este expusă riscului de accidentare, soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul participanţilor; i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.III. OBIECTUL CONTRACTULUI1. Prestarea de servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră pentru tronsonul de drum ................................................................IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR1.1.Drepturile prestatorului: a) de a verifica documentaţia depusă de beneficiar; b) de a solicita un avans de maxim 30% din valoarea estimată a contractului; c) de a returna documentaţia depusă de beneficiar în situaţia în care se constată că aceasta este incompletă. O nouă documentaţie poate fi depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la returnare, urmând ca data de finalizare a contractului, prevăzută la Capitolul X, să fie prelungită cu acelaşi termen; d) de reziliere a contractului, în situaţia în care beneficiarul depune documentaţia incompletă de două ori consecutiv; e) de a nu returna avansul depus de beneficiar în cazul prevăzut la punctul precedent; f) dacă în perioada de desfăşurare a prezentului contract apar suspiciuni privind independenţa auditorului de siguranţă rutieră desemnat faţă de beneficiar/proiectant/executant, prestatorul are dreptul şi obligaţia să sesizeze toate părţile implicate, precum şi Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră şi organele de cercetare competente. Termenul de finalizare prevăzut la Capitolul X va fi astfel prelungit cu 60 de zile, până când Comisia va decide asupra independenţei. În cazul în care Comisia constată că s-a adus atingere principiului independenţei, prestatorul va desemna un alt auditor pentru ducerea la îndeplinire a obiectului contractului. În cazul în care Comisia constată că nu s-a adus atingere principiului independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de beneficiar, se vor duce la îndeplinire termenii prezentului contract.1.2. Obligaţiile prestatorului: a) să asigure deplina confidenţialitate a tuturor lucrărilor; b) să desemneze, cu respectarea criteriilor prevăzute de Legea 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, auditorul/echipa de auditori de siguranţă rutieră care urmează a realiza inspecţia de siguranţă rutieră; c) să depună toate diligenţele necesare în vederea asigurării întocmirii şi predării la termen a raportului de inspecţie de siguranţă rutieră.2.1. Drepturile beneficiarului: a) să fie informat cu privire la data de începere a inspecţiei de siguranţă rutieră. b) să primească raportul de inspecţie de siguranţă în termenul prevăzut la Capitolul X.2.2. Obligaţiile beneficiarului: a) să depună la sediul prestatorului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, documentaţia completă pentru proiectul care face obiectul prezentului contract, respectiv: i) studiul de pre-fezabilitate sau studiul de fezabilitate, după caz;îi) proiectul tehnic;iii) detaliile de execuţie; iv) planurile generale ale traseului; v) planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului; vi) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;vii) planurile de semnalizare şi marcaj rutier de pe traseu, precum şi echipamentele rutiere din dotare;viii) analize de trafic, existent şi prognozat; ix) date şi informaţii privind accidentele rutiere înregistrate pe drum; x) autorizaţia de construire a drumului; xi) alte informaţii necesare. b) să asigure condiţiile necesare pentru realizarea serviciilor şi să pună la dispoziţia prestatorului toate informaţiile şi documentele necesare; c) să întreprindă demersurile necesare pentru a asigura remedierea deficienţelor constatate şi prezentate în raportul de inspecţie de siguranţă.V. FORŢA MAJORĂ1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.VI. REZILIEREA CONTRACTULUI1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea.2. Rezilierea contractului se poate produce şi atunci când beneficiarul face dovada că prestatorul este angajat sau negociază să se angajeze într-o activitate, în conflict cu interesele beneficiarului.3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea contractului.VII. APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în vigoare.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor.3. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile prevăzute la capitolul XI în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu 1% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR1. Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului;2. Dacă, după începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.X. TERMENUL DE FINALIZARE1. Termenul de finalizare este ....................... .2. Prestatorul se va asigura că raportul privind inspecţia de siguranţă rutieră va fi depus la sediul beneficiarului, într-un exemplar împreună cu anexele cu recomandări, în original, la termenul prevăzut la pct. 1.XI. VALOAREA CONTRACTULUI1. Valoarea contractului este de (în cifre şi litere) ................ RON*1) şi va fi plătită de beneficiar prin virament bancar în contul indicat la cap. I din prezentul contract, în termen de 10 zile de la emiterea facturii fiscale de către prestator.-----------*1) Valoarea contractului include şi onorariul cuvenit auditorului/echipei de auditori şi se va stabili potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul ordin.2. Părţile pot conveni dacă prestatorul urmează să primească un avans în cuantum de 30% din valoarea estimată a contractului, respectiv ........................... RON. Avansul va fi achitat în termen de 5 zile de la data semnării contractului.XII. CLAUZE FINALEPrezentul contract s-a încheiat astăzi, ...................... în 2 exemplare, din care un exemplar pentru beneficiar, un exemplar pentru prestator.PRESTATOR, BENEFICIAR,  +  Anexa 3 f) Contract - cadru de prestări servicii -Inspecţie de Siguranţă Rutieră -încheiat cu auditorulI. PĂRŢILE CONTRACTANTE1. Autoritatea Rutieră Română - ARR cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu, nr.38, etaj 8, sector 1 telefon/fax 021.318.21.00/021.318.21.05 cod fiscal 12059648 cont trezorerie RO72TREZ7015025XXX000328 deschis la Trezoreria sector 1 Bucureşti, reprezentată prin ........................................... în calitate de beneficiar, pe de o parte şi2. Dl / Dna. .................................., domiciliat/ă în ........................., str. ...................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ................................, născut/ă la data de (ziua, luna, anul) ....................... în (localitatea) .......................... sector/judeţ ..................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ................... nr. ............, eliberat de ................, cod numeric personal ...................., având contul nr. ................................ deschis la .............................. înscris/ă în Registrul Auditorilor de Siguranţă Rutieră din România cu atestatul Seria ASR nr. .......................... ( în copie în Anexa care face parte integrantă din prezentul contract), în calitate de prestator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii privind realizarea inspecţiei de siguranţă rutieră în baza Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:II. DEFINIŢII1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a) audit de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare la începutul exploatării; b) auditor de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată, potrivit Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţia de siguranţă; c) drum public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere al unei noi căi rutiere sau al unei modificări substanţiale a reţelei existente; e) inspecţie de siguranţă rutieră - verificarea periodică a infrastructurii rutiere din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, cu identificarea eventualelor disfuncţionalităţi sau deficienţe de proiectare, construcţie, operare şi/sau întreţinere a drumului care pot conduce la producerea de accidente rutiere; f) reţea rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport; g) proiect de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic; h) punct negru - segmentul de drum public care pe anumite tronsoane prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite prin convenţii de către specialişti; i) utilizator vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier, care este expusă riscului de accidentare, soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul participanţilor; j) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.III. OBIECTUL CONTRACTULUIRealizarea inspecţiei de siguranţă rutieră pentru tronsonul de drum .................................................................IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR1.1.Drepturile beneficiarului: a) în cazul nedepunerii în termen a raportului de inspecţie de siguranţă rutieră, beneficiarul are dreptul de a refuza plata contractuală şi de a aplica sancţiunile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare; b) beneficiarul are dreptul de a refuza plata serviciilor prestatorului în cazul depunerii unui raport incomplet / în cazul neîndeplinirii totale a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract.1.2. Obligaţiile beneficiarului: a) să pună la dispoziţia prestatorului documentaţia privind:îi. studiul de pre-fezabilitate sau studiul de fezabilitate, după caz;iii. proiectul tehnic;iv. detaliile de execuţie;v. planurile generale ale traseului;vi. planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului;vii. planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;viii. planurile de semnalizare şi marcaj rutier de pe traseu, precum şi echipamentele rutiere din dotare;ix. analize de trafic, existent şi prognozat;x. date şi informaţii privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate;xi. autorizaţia de construire a drumului;xii. alte informaţii necesare.2.1.Drepturile prestatorului: a) de a primi documentaţia completă aferentă proiectului care face obiectul prezentului contract; b) de a solicita un avans de 30% din onorariul estimat, care va fi plătit în conformitate cu prevederile Capitolului XI; c) după finalizarea execuţiei proiectelor de infrastructură rutieră, prestatorul are dreptul de a participa, ca invitat, la recepţia lucrării.2.2. Obligaţiile prestatorului: a) să întocmească şi să depună în termenul prevăzut la Capitolul X Raportul de Inspecţie de siguranţă rutieră, întocmit în limba română, care să cuprindă inclusiv un set de recomandări de remediere a eventualelor deficienţe constatate; b) observaţiile prestatorului prezentate în Raportul de inspecţie de siguranţă rutieră se vor sprijini pe rezultatele activităţii desfăşurate în cursul inspecţiei de siguranţă rutieră, din care nu pot lipsi referiri concrete cu privire la:(1). Elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranţei rutiere:i. definirea problemei;îi. situaţia actuală şi situaţia în eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni;iii. obiectivele specifice siguranţei rutiere;iv. analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranţei rutiere;v. compararea opţiunilor, printre care şi analiza raportului costuri-beneficii;vi. prezentarea tuturor soluţiilor posibile(2). Elementele care trebuie avute în vedere:i. decese şi accidente; obiectivele de reducere în comparaţie cu scenariul care prevede eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni;îi. alegerea traseelor şi studii origine-destinaţie a utilizatorilor pentru noile trasee;iii. efecte posibile asupra reţelelor rutiere existente (de exemplu, ieşiri, intersecţii, pasaje de nivel);iv. utilizatorii căilor rutiere, inclusiv utilizatorii vulnerabili (de exemplu, pietoni, biciclişti, motociclişti);v. trafic (de exemplu, volumul de trafic, trafic clasificat în funcţie de tipul de vehicul);vi. sezonalitate şi condiţii climatice;vii. prezenţa unui număr suficient de zone care permit staţionarea în condiţii de siguranţă;viii. activitatea seismică. c) să asigure deplină confidenţialitate cu privire la datele şi informaţiile la care a avut acces în cursul realizării inspecţiei de siguranţă rutieră; d) să aducă la cunoştinţa beneficiarului orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoştinţă de aceasta; e) prestatorul are obligaţia ca, la predarea raportului de inspecţie de siguranţă rutieră, să returneze întreaga documentaţie primită de la beneficiar; f) răspunde pentru conţinutul raportului de inspecţie de siguranţă rutieră.V. FORŢA MAJORĂ1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.VI. REZILIEREA CONTRACTULUI1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea.2. Rezilierea contractului se poate produce şi atunci când beneficiarul face dovada că prestatorul este angajat sau negociază să se angajeze într-o activitate, în conflict cu interesele beneficiarului.3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat rezilierea contractului.VII. APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în vigoare.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor.3. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează oblibaţiile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu 1% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor;VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR1. Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului;2. Dacă, după începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.IX. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.X. TERMENUL DE FINALIZARE1. Termenul de finalizare este de ...... zile de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de ............... .2. La termenul prevăzut, prestatorul va depune la sediul beneficiarului Raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, împreună cu anexele cu recomandări, în două exemplare originale.XI. VALOAREA CONTRACTULUI1. Onorariul prestatorului este de (în cifre şi litere) ...................... RON*1), şi va fi plătit de beneficiar prin virament bancar în contul indicat la Capitolul I din prezentul contract, în termen de 15 zile de la depunerea raportului de inspecţie de siguranţă rutieră complet. Onorariul prestatorului include toate cheltuielile efectuate cu ducerea la îndeplinire a prezentului contract.--------*1) Onorariul prestatorului se va stabili potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul ordin.2. Părţile pot conveni dacă prestatorul urmează să primească un avans în cuantum de 30% din onorariu, respectiv ........................... RON. Avansul va fi achitat în termen de 5 zile de la data semnării contractului.XII. CLAUZE FINALE1) Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ...................... în 2 exemplare, din care un exemplar pentru beneficiar, un exemplar pentru prestator.BENEFICIAR, PRESTATOR,----------