RECTIFICARE nr. 149 din 5 iulie 2011la Legea nr. 149/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2010
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 19 iulie 2011    La Legea nr. 149/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 11 iulie 2011, se face următoarea rectificare (care aparține emitentului):– la art. I pct. 23 [referitor la art. 42 alin. (2) din legea de bază], în loc de: "... în urma audierii părților implicate, dacă autorul plângerii solicită acest lucru." se va citi: "... în urma audierii părților implicate dacă autorul plângerii solicită acest lucru."------------