LEGE nr. 160 din 11 iulie 2011privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ, în domeniul public al comunei Secuieni, judeţul Neamţ, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui teren situat în comuna Secuieni, judeţul Neamţ, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ, în domeniul public al comunei Secuieni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni, comuna Secuieni, judeţul Neamţ.  +  Articolul 2Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 3Nr. crt. 3 din anexa nr. 3 şi anexa nr. 3.4 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 iulie 2011.Nr. 160.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa terenului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ, în domeniul public al comunei Secuieni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, judeţul Neamţ
  *Font 8*
  Locul unde este situat terenul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite terenul Persoana juridică la care se transmite terenul Caracteris- ticile tehnice ale terenului Poziţia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului
  Comuna Secuieni, judeţul Neamţ Statul român - din administrarea Staţiunii de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ Comuna Secuieni, judeţul Neamţ, în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, judeţul Neamţ Teren arabil Suprafaţă - 0,5 ha Tarlaua 80 Parcela 620 M.F. 114060
  ________