HOTĂRÂRE nr. 674 din 29 iunie 2011pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, precum şi a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 8 iulie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 15 septembrie 2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului este de 241, inclusiv demnitarii şi personalul din cadrul cabinetului preşedintelui, iar pentru agenţiile regionale şi judeţene pentru protecţia mediului este de 1.937 de posturi."2. La anexa nr. 1, tabelul va avea următorul cuprins:
  "241 Total personal
  27 + 2 Funcţii publice de conducere + demnitari
  204 + 8 Funcţii publice de execuţie + personal contractual"
   +  Articolul IILa punctul 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 3.761, din care:- Garda Naţională de Mediu - 953 de posturi;- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - 2.178 de posturi, din care 1.937 de posturi pentru instituţiile publice din subordine;- Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» - 173 de posturi;- Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare - 457 de posturi."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 29 iunie 2011.Nr. 674.-------