RECTIFICARE nr. 71 din 3 iunie 2011referitoare la Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 8 iulie 2011    La Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, se fac următoarele rectificări (care aparţin emitentului):- la art. 83 pct. 12, denumirea marginală a art. 773, în loc de: "Noţiunea" se va citi: "Noţiune";- la art. 99 pct. 3, denumirea marginală a art. 993, în loc de: "Noţiunea" se va citi: "Noţiune";- la art. 99 pct. 22, denumirea marginală a art. 1.125, în loc de: "Noţiunea" se va citi: "Noţiune";- la art. 190 pct. 1, denumirea marginală a art. 1.166, în loc de: "Noţiunea" se va citi: "Noţiune";- la art. 190 pct. 104, denumirea marginală a art. 1.772, în loc de: "Noţiunea" se va citi: "Noţiune";- la art. 190 pct. 150, denumirea marginală a art. 2.158, în loc de: "Noţiunea. Capacitatea" se va citi: "Noţiune. Capacitate";- la art. 190 pct. 161, denumirea marginală a art. 2.193, în loc de: "Noţiunea" se va citi: "Noţiune";- la art. 190 pct. 221, denumirea marginală a art. 2.495, în loc de: "Noţiunea" se va citi: "Noţiune";- la art. 20 pct. 13, denumirea marginală a art. 93, în loc de: "Cazurile speciale" se va citi: "Cazuri speciale";- la art. 212 alin. (3), în loc de: "(3) În cuprinsul art. 215 alin. (1), art. 299, art. 347 alin. (1), art. 1.064 alin. (2), art. 1.248 alin. (4), art. 1.251 şi 1.252 din Codul civil, expresia "lovit/lovită de nulitate relativă" se înlocuieşte cu termenul "anulabil/anulabilă", după caz." se va citi: "(3) În cuprinsul art. 215 alin. (1), art. 299, 300, art. 347 alin. (1), art. 1.064 alin. (2), art. 1.248 alin. (4), art. 1.251 şi 1.252 din Codul civil, expresia "lovit/lovită de nulitate relativă" se înlocuieşte cu termenul "anulabil/anulabilă", după caz.";- la art. 99 pct. 8, cu referire la art. 1.046, în loc de: "Art. 1.046. - În scop de informare a persoanelor care justifică existenţa unui interes legitim, notarul care autentifică testamentul are obligaţia să îi înscrie, de îndată, în Registrul naţional notarial ţinut în format electronic, potrivit legii. Informaţii cu privire la existenţa unui testament se pot da numai după decesul testatorului." se va citi: "Art. 1.046. - În scop de informare a persoanelor care justifică existenţa unui interes legitim, notarul care autentifică testamentul are obligaţia să îl înscrie, de îndată, în Registrul naţional notarial ţinut în format electronic, potrivit legii. Informaţii cu privire la existenţa unui testament se pot da numai după decesul testatorului.";- la art. 190 pct. 32, cu referire la art. 1.347 alin. (2), în loc de: "(2) Cel care s-a îmbogăţit este obligat la restituire, în condiţiile prevăzute la art. 1.639-1.647." se va citi: "(2) Cel care s-a îmbogăţit este obligat la restituire, în condiţiile prevăzute la art. 1.639 şi următoarele."--------