LEGE nr. 141 din 5 iulie 2011pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 7 iulie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008, cu următoarea modificare:– La articolul IV, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul IV(1) În cazul taxelor pe poluare pentru autovehicule plătite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2008, diferența dintre taxa stabilită potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008, în vigoare până la data publicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2008, se restituie. Procedura de restituire se va stabili prin ordin comun al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului finanțelor publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 5 iulie 2011.Nr. 141.-----