LEGE nr. 137 din 5 iulie 2011privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 7 iulie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă:a) transmiterea unui teren în suprafață de 18,15 ha, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov, în vederea amenajării Centrului de Afaceri Brașov;b) transmiterea unui teren în suprafață de 6,57 ha, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexă, din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov, în vederea intabulării blocurilor de locuințe construite pe acest teren înainte de anul 1989 și a apartamentelor proprietate a cetățenilor din cadrul acestor blocuri;c) transmiterea unui teren în suprafață totală de 9.071 mý, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 3 din anexă, din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov, în vederea construirii centurii ocolitoare a municipiului Brașov, tronsonul 3 DN 13-DN 1;d) transmiterea a 4 parcele de teren în suprafață totală de 35.198 mý și a drumurilor de acces aferente, respectiv: drum de acces de la barieră la institut (1,52 ha) - parcela 1163, T 153, nr. de inventar 210089-3; drum de la institut la ferma de taurine (0,91 ha) - parcela 1149, T 151, nr. de inventar 200065-9; drum de la ferma de taurine la pod Ghimbășel (0,86 ha) - parcela 1138, T 150, nr. de inventar 200064-4; drum de la pod Ghimbășel la drum Stupini (0,23 ha) - parcela 1105, T 145, nr. de inventar 200066-5; pod de beton armat peste Ghimbășel, nr. de inventar 200081-3, care este înregistrat ca mijloc fix propriu al institutului, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 4 din anexă, din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov, în vederea extinderii și reabilitării drumului de acces spre cartierele municipiului Brașov Bartolomeu Nord și Stupinii Brașovului;e) transmiterea unui teren în suprafață de 5,03 ha, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 5 din anexă, din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov, în vederea realizării accesibilității în zona de afaceri.(2) Schimbarea destinației suprafețelor de teren transmise potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) și b) este interzisă și se sancționează conform legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 3Suprafața de teren aflată în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov se diminuează cu suprafețele de teren transmise potrivit prevederilor art. 1 în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov.  +  Articolul 4Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 5 iulie 2011.Nr. 137.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a suprafețelor de teren care se transmit
  din domeniul public al statului și din
  administrarea Academiei de Științe
  Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" -
  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
  Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al
  municipiului Brașov și în administrarea Consiliului
  Local al Municipiului Brașov, județul Brașov
  Nr. crt Locul unde este situat terenul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite terenul Persoana juridică la care se transmite terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
  1. Municipiul Brașov, extravilan Statul român, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov Municipiul Brașov, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov Teren extravilan, arabil, în suprafață de 18,15 ha Nr. parcelă A 1151 Nr. tarla 151 Nr. M.F. 105043-104651
  2. Municipiul Brașov, intravilan Statul român, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pt. Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov Municipiul Brașov, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov Teren intravilan Curți-construcții, în suprafață de 3,70 ha Nr. parcelă CC 1086 Nr. tarla 143 Teren intravilan Curți-construcții, în suprafață de 0,82 ha Nr. parcelă CC 1083 Nr. tarla 143 Teren intravilan, arabil, în suprafață de 2,05 ha Nr. parcelă A 1085 Nr. tarla 146 Nr. M.F. 105043-104651
  3. Municipiul Brașov, extravilan Statul român, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pt. Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov Municipiul Brașov, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov Teren extravilan, arabil, în suprafață de 9.071 mp Nr. parcelă A 1170 Nr. tarla 156 Nr. M.F. 105043-104651
  4. Municipiul Brașov, extravilan Statul român, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov Municipiul Brașov, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov Teren extravilan Drum de exploatare în suprafață de 15.181,63 mý Nr. parcelă DCL 1163 Nr. tarla 153 Nr. M.F. 105043-104651 Teren extravilan Drum de exploatare în suprafață de 9.109,16 mý Nr. parcelă DCL 1149 Nr. tarla 151 Nr. M.F. 105043-1046511 Teren extravilan Drum de exploatare în suprafață de 8.607,04 mý Nr. parcelă DE 1138 Nr. tarla 150 Nr. M.F. 105043-104651 Teren extravilan Drum de exploatare în suprafață de 2.300,00 mý Nr. parcelă DE 1105 Nr. tarla 145 Nr. M.F. 105043-104651
  5. Municipiul Brașov, extravilan Statul român, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pt. Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov Municipiul Brașov, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov Teren extravilan, arabil, în suprafață de 5,03 ha Nr. parcelă A 25/1 Nr. tarla 4 Nr. M.F. 105043-104651
  -----