ORDIN nr. 1.092 din 28 iunie 2011pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 5 iulie 2011  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului nr. Cs.A. 7.352 din 28 iunie 2011,având în vedere:- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista şi preţurile de decontare ale medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, casele de asigurări de sănătate, Compania Naţională "Unifarm" - S.A., furnizorii publici şi privaţi de servicii medicale, precum şi farmaciile cu circuit deschis care derulează programe naţionale de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 28 iunie 2011.Nr. 1.092.  +  Anexa LISTAşi preţurile de decontare ale medicamentelor derivate din sânge umansau plasmă umană, care se acordă bolnavilor în cadrul programelornaţionale de sănătate
  *Font 7*
  Nr. crt. Cod ATC DCI Denumirea comercială Forma farmace- utică Concentra- ţie/UT Deţinător APP Ţara Ambalaj Cod CIM Preţ cu ridicata fără TVA Preţ decontare pe UT
  1 B02BD02 FACTOR VIII DE COAGULARE OCTANATE 100 UI/ml PULB.+SOLV PT. SOL. INJ. 100 UI/ml OCTAPHARMA (IP) LTD. MAREA BRITANIE Cutie x 1 flac. x 1.000 UI pulb. pt. sol. inj. + 1 fl. solvent x 10 ml + cutie cu set de reconstituire şi adm. W56663001 1.419,3 1.585,187
  2 B02BD02 FACTOR VIII DE COAGULARE OCTANATE 50 UI/ml PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 50 UI/ml OCTAPHARMA (IP) LTD. MAREA BRITANIE Cutie x 1 flac. cu 250 U.I. pulb. + 1 fl.solvent x 5 ml+ cutie cu set de reconstituire şi adm. W56662001 377,32 449,4288
  3 B02BD02 FACTOR VIII DE COAGULARE OCTANATE 50 UI/ml PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 50 UI/ml OCTAPHARMA (IP) LTD. MAREA BRITANIE Cutie x 1 flac. cu 500 U.I. pulb. + 1 fl. solvent x 10 ml + cutie cu set de reconstituire şi adm. W56662002 724,65 828,0185
  4 B02BD02 MOROCTOCOG ALFA REFACTO AF 1.000 UI PULB.+SOL. PT. SOL. INJ. 1.000 UI WYETH EUROPA LTD MAREA BRITANIE Cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 seringă preumpl. x 4 ml solv + 1 adaptor + 2 tamp.cu alcool + 1 set steril de perf. + 1 plasture + 1 tifon W51713001 2.441,69 2.699,5921
  5 B02BD02 MOROCTOCOG ALFA REFACTO AF 2.000 UI PULB.+SOL. PT. SOL. INJ. 2.000 UI WYETH EUROPA LTD MAREA BRITANIE Cutie x 1 flac.cu pulb. + 1 seringă preumpl. x 4 ml solv + 1 adaptor + 2 tamp.cu alcool + 1 set steril de perf. + 1 plasture + 1 tifon W52041001 4.853,37 5.328,3233
  6 B02BD02 MOROCTOCOG ALFA REFACTO AF 250 UI PULB.+SOL. PT. SOL. INJ. 250 UI WYETH EUROPA LTD MAREA BRITANIE Cutie x 1 flac.cu pulb. + 1 seringă preumpl. x 4 ml solv + 1 adaptor + 2 tamp.cu alcool + 1 set steril de perf. + 1 plasture + 1 tifon W51711001 632,91 728,0219
  7 B02BD02 MOROCTOCOG ALFA REFACTO AF 500 UI PULB.+SOL. PT. SOL. INJ. 500 UI WYETH EUROPA LTD MAREA BRITANIE Cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 seringă preumpl. x 4 ml solv + 1 adaptor + 2 tamp. cu alcool + 1 set steril de perf. + 1 plasture + 1 tifon W51712001 1.235,86 1.385,2374
  8 B02BD02 OCTOCOG ALFA ADVATE 1000 UI PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 1.000 UI BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 flac. x 5 ml apă pt. sol. inj. + 1 dispozitiv Baxject II W51449001 3.035,05 3.346,3545
  9 B02BD02 OCTOCOG ALFA ADVATE 1500 UI PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 1.500 UI BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 flac. x 5 ml apă pt. sol. inj. + 1 dispozitiv Baxject II W51450001 4.766,25 5.233,3625
  10 B02BD02 OCTOCOG ALFA ADVATE 2000 UI PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 2.000 UI BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac cu pulb. + 1 flac. x 5 ml solvent + 1 dispozitiv Baxject II W53183001 6.345 6.954,2
  11 B02BD02 OCTOCOG ALFA ADVATE 250 UI PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 250 UI BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac cu pulb.+1 flac. x 5 ml apă pt. sol. inj. + 1 dispozitiv Baxject II W51447001 781,26 889,7234
  12 B02BD02 OCTOCOG ALFA ADVATE 3000 UI PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 3.000 UI BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac cu pulb.+1 flac. x 5 ml solvent + 1 dispozitiv Baxject II W53185001 9.502,5 10.395,875
  13 B02BD02 OCTOCOG ALFA ADVATE 500 UI PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 500 UI BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 flac. x 5 ml apa pt. sol. inj. + 1 dispozitiv Baxject II W51448001 1.608,75 1.791,6875
  14 B02BD02 OCTOCOG ALFA KOGENATE BAYER 1000 UI PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 1.000 UI BAYER HEALTHCARE AG GERMANIA Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj.+1 seringă preumplută x 2,5 ml sol. + ambalaj supl. ce conţine o trusă de adm. W52624001 2.630,24 2.905,1116
  15 B02BD02 OCTOCOG ALFA KOGENATE BAYER 2000 UI PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 2.000 UI BAYER HEALTHCARE AG GERMANIA Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj.+1 seringă preumplută x 5,0 ml sol. + ambalaj supl. ce conţine o trusă de adm. W52627001 5.541,15 6.078,0035
  16 B02BD02 OCTOCOG ALFA KOGENATE BAYER 250 UI PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 250 UI BAYER HEALTHCARE AG GERMANIA Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj.+1 seringă preumplută x 2,5 ml sol. + ambalaj supl. ce conţine o trusă de adm. W52620001 718,85 821,6965
  17 B02BD02 OCTOCOG ALFA KOGENATE BAYER 500 UI PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 500 UI BAYER HEALTHCARE AG GERMANIA Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj.+1 seringă preumplută x 2,5 ml sol. + ambalaj supl. ce conţine o trusă de adm. W52622001 1.396,36 1.560,1824
  18 B02BD02 OCTOCOG ALFA RECOMBINAT E 1000 UI PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 1.000 UI BAXTER AG AUSTRIA Cutie cu 1 flac. pulb.+1 flac. solv. + dispozitiv pt. reconst. cu ac steril dublu şi 1 ac filtru steril W54970002 2.301,15 2.546,4035
  19 B02BD02 OCTOCOG ALFA RECOMBINAT E 250 UI PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 250 UI BAXTER AG AUSTRIA Cutie cu 1 flac. pulb.+1 flac. solv. + dispozitiv pt. reconst. cu ac steril dublu şi 1 ac filtru steril W54968002 597,46 689,3814
  20 B02BD02 OCTOCOG ALFA RECOMBINAT E 500 UI PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 500 UI BAXTER AG AUSTRIA Cutie cu 1 flac. pulb.+1 flac. solv. + dispozitiv pt. reconst. cu ac steril dublu şi 1 ac filtru steril W54969002 1.165,59 1.308,6431
  21 B02BD02 FACTOR VIII DE COAGULARE FANHDI 100 ui/ml PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 1.000 UI INSTITUTO GRIFOLS S.A. SPANIA Cutie x 1 flac. cu pulb. x 1 seringă preumplută x 10 ml solv. + 1 canulă + 2 tampoane cu alcool W43393001 1.765,78 1.962,8502
  22 B02BD02 FACTOR VIII DE COAGULARE FANHDI 25 ui/ml PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 250 UI INSTITUTO GRIFOLS S.A. SPANIA Cutie x 1 flac. cu pulb. x 1 seringă preumplută x 10 ml solvent + 1 canulă + 2 tampoane W43391001 463,88 543,7792
  23 B02BD02 FACTOR VIII DE COAGULARE FANHDI 50 ui/ml PULB+SOLV. PT.SOL.INJ 500 UI INSTITUTO GRIFOLS S.A. SPANIA Cutie x 1 flac. cu pulb. x 1 seringă preumplută x 10 ml solv. + 1 canulă + 2 tampoane cu alcool W43392001 897,84 1.016,7956
  24 B02BD02 FACTOR VIII DE COAGULARE HAEMOCTIN (R) SDH 1000 LIOF.+SOLV PT.SOL.INJ 1.000 UI BIOTEST PHARMA GMBH GERMANIA Cutie x 1 flac. liof.+1 flac. x 10 ml solv. + 1 seringă + 1 canulă de transfer + 1 ac cu filtru + 1 canulă pt. adm. W42211001 1.475,99 1.646,9791
  25 B02BD02 FACTOR VIII DE COAGULARE HAEMOCTIN R) SDH 250 LIOF.+SOLV PT.SOL.INJ 250 UI BIOTEST PHARMA GMBH GERMANIA Cutie x 1 flac. liof. + 1 flac. x 5 ml solv. + 1 seringă + 1 canulă de transfer + 1 ac cu filtru + 1 canulă pt. adm. W42209001 375,37 447,3033
  26 B02BD02 FACTOR VIII DE COAGULARE HAEMOCTIN (R) SDH 500 LIOF.+SOLV PT.SOL.INJ 500 UI BIOTEST PHARMA GMBH GERMANIA Cutie x 1 flac. liof. + 1 flac. x 10 ml solv. + 1 seringă + 1 canulă de transfer + 1 ac cu filtru + 1 canulă pt. adm. W42210001 753 858,92
  27 B02BD03 COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULĂRII FEIBA NF 1.000 U FEIBA LIOF.+SOLV PT. SOL. INJ./PERF. 1.000 U/ 20 ml BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac. liof. + 1 flac. solv.+1 trusă de reconstituire şi adm. W52173002 2.766,5 3.053,635
  28 B02BD03 COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULĂRII FEIBA NF 500 U FEIBA LIOF.+SOLV PT. SOL. INJ./PERF. 500 U/ 20 ml BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac. liof. + 1 flac. solv. + 1 trusă medicală pt. reconstituire şi adm. W52172001 1.407,44 1.572,2596
  29 B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE IMMUNINE 1.200 UI PULB.+SOLV PT. SOL. INJ./PERF. 1.200 UI BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac. pulb. pt. sol. inj./perf. + 1 flac. x 10 ml solv. + 1 set de reconstituire şi administrare W43970001 1.586,83 1.767,7947
  30 B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE IMMUNINE 600 UI PULB.+SOLV PT. SOL. INJ./PERF. 600 UI BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac. pulb. pt. sol. inj./perf. + 1 flac. x 5 ml solv. + 1 set de reconstituire şi administrare W43969001 891,9 1.010,321
  31 B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE OCTANINE F 1.000 UI PULB.+SOLV PT.SOL.PER 1.000 UI OCTAPHARMA (IP) LTD. MAREA BRITANIE Cutie cu 1 flac. din sticlă cu pulb. pt. sol. perf. + 1 flac. din sticlă cu 10 ml solv. pt. sol. perf. + dispozitiv pt. reconstituire şi adm. cu 1 ac cu cap dublu + 1 filtru pt. ac + 1 set de perfuzare + 1 seringă + 2 tamp. cu alcool W56231001 1.629,8 1.814,632
  32 B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE OCTANINE F 250 LIOF.+SOLV PT. SOL. PERF. 250 UI OCTAPHARMA (IP) LIMITE MAREA BRITANIE Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea a 30 ml cu liof. + 1 flac. x 5 ml solv. + 1 seringă + 1 set de transfer + 1 ac fluture şi 2 tampoane cu alcool W51619001 492,34 574,8006
  33 B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE OCTANINE F 500 UI PULB.+SOLV SOL.PERF. 500 UI OCTAPHARMA (IP) LTD. MAREA BRITANIE Cutie cu 1 flac. din sticlă cu pulb. pt. sol. perf. + 1 flac. din sticlă cu 5 ml solv. pt. sol. perf.+ dispozitiv pt. reconstituire şi adm. cu 1 ac cu cap dublu + 1 filtru pt. ac + 1 set de perfuzare + 1 seringă + 2 tamp. cu alcool W56230001 829,9 942,741
  34 B02BD04 NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE) BENEFIX 1.000 UI PULB.+SOLV PT.SOL.INJ 1.000 UI WYETH EUROPA LTD MAREA BRITANIE Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj.+ 1 seringă umplută x 5 ml sol. inj. + 1 set steril de perf. + 2 tamp. alcool + 1 plasture + 1 tamp. tifon W51453002 2.519,23 2.784,1107
  35 B02BD04 NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE) BENEFIX 2.000 UI PULB.+SOLV PT.SOL.INJ 2.000 UI WYETH EUROPA LTD MAREA BRITANIE Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 seringă umplută x 5 ml sol. inj. + 1 set steril de perf. + 2 tamp. alcool + 1 plasture + 1 tamp. tifon W52572002 5.008,46 5.497,3714
  36 B02BD04 NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE) BENEFIX 250 UI PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 250 UI WYETH EUROPA LTD MAREA BRITANIE Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 seringă umplută x 5 ml sol. inj. + 1 set steril de perf. + 2 tamp. alcool + 1 plasture + 1 tamp. tifon W51451002 712,99 815,3091
  37 B02BD04 NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE) BENEFIX 500 UI PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 500 UI WYETH EUROPA LTD MAREA BRITANIE Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 seringă umplută x 5 ml sol. inj. + 1 set steril de perf. + 2 tamp. alcool + 1 plasture + 1 tamp. tifon W51452001 1.274,61 1.427,4749
  38 B02BD06 FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND HAEMATE P 500 UI LIOF. ŞI SOLV. PT. SOL. INJ. CSL BEHRING GMBH GERMANIA Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră a 30 ml cu liof. + 1 flac. x 10 ml solv. + 1 set de reconstit. şi adm. W52389001 1.337,63 1.496,1667
  39 B02BD06 FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND IMMUNATE 1.000 UI LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ./ PERF. 1.000 UI BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac. liof. + 1 flac. x 10 ml solv. + 1 trusă medi- cală pt. reconstituire şi administrare W42961003 1.107,58 1.245,4122
  40 B02BD06 FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND IMMUNATE 250 UI LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ./ PERF. 250 UI BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac. liof. + 1 flac. x 5 ml solv. + 1 trusă medi- cală pt. reconstituire şi administrare W13317001 296,351 361,785301
  41 B02BD06 FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND IMMUNATE 500 UI LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ./ PERF. 500 UI BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac. liof. + 1 flac. x 5 ml solv. + 1 trusă medi- cală pt. reconstituire şi administrare W42960002 568,81 658,1529
  42 B02BD06 FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND WILATE 450 UI/400 UI PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 450 U.I./ 400 U.I. OCTAPHARMA (IP) LTD. MAREA BRITANIE Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu pulb. pt. sol. inj. + solv. + dispozitiv pt. reconstituire şi injectare W55011001 996,2 1.124,008
  43 B02BD06 FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND WILATE 900 UI/800 UI PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 900 U.I./ 800 U.I. OCTAPHARMA (IP) LTD. MAREA BRITANIE Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu pulb. pt. sol. inj. + solv. + dispozitiv pt. reconstituire şi injectare W55010001 1.962,39 2.177,1551
  44 B02BD08 EPTACOG ALFA ACTIVATUM NOVOSEVEN 1 mg (50 KUI) PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 50 KIU NOVO NORDISK A/S DANEMARCA Cutie x 1 flac. pulb. pt. sol. inj. + 1 flac. solv. pt. reconstituire W53034001 2.730,72 3.014,6348
  45 B02BD08 EPTACOG ALFA ACTIVATUM NOVOSEVEN 2 mg (100 KUI) PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 100 KIU NOVO NORDISK A/S DANEMARCA Cutie x 1 flac. pulb. pt. sol. inj. + 1 flac. solv. pt. reconstituire W53036001 5.431,43 5.958,4087
  46 B02BD08 EPTACOG ALFA ACTIVATUM NOVOSEVEN 5 mg (250 KUI) PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 250 KIU NOVO NORDISK A/S DANEMARCA Cutie x 1 flac. pulb. pt. sol. inj. + 1 flac. solv. pt. reconstituire W53037001 13.793,54 15.073,1086
  47 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ FLEBOGAMMA 5% SOL. PERF. 5% INSTITUTO GRIFOLS S.A. SPANIA Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 10 ml sol. perf. W43357001 99,0192 125,199876
  48 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ FLEBOGAMMA 5% SOL. PERF. 5% INSTITUTO GRIFOLS S.A. SPANIA Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 50 ml sol. perf. W43357002 472,05 552,6845
  49 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ FLEBOGAMMA 5% SOL. PERF. 5% INSTITUTO GRIFOLS S.A. SPANIA Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 100 ml sol. perf. W43357003 914,1 1.034,519
  50 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ FLEBOGAMMA 5% SOL. PERF. 5% INSTITUTO GRIFOLS S.A. SPANIA Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 200 ml sol. perf. W43357004 1.798,2 1.998,188
  51 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ HUMAGLOBIN PULB. + SOLV. PT. SOL. PERF. 5% HUMAN BIOPLAZMA MANUFACTURING AND TRADING LTD. UNGARIA Cutie x 1 cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 cutie x 1 flac. solv. x 50 ml W53119003 394,04 467,6536
  52 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ HUMAGLOBIN PULB. + SOLV. PT. SOL. PERF. 5% HUMAN BIOPLAZMA MANUFACTURING AND TRADING LTD. UNGARIA Cutie x 1 cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 cutie x 1 flac. solv. x 100 ml W53119004 758,08 864,4572
  53 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ IG VENA 10 g/200 ml SOL. PERF. 10 g/200 ml KEDRION SPA ITALIA Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 200 ml sol. perf. + 1 set administrare W43965001 2.050,8 2.273,522
  54 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ IG VENA 1 g/20 ml SOL. PERF. 1 g/20 ml KEDRION SPA ITALIA Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 20 ml sol. perf. + 1 set administrare W43962001 222,288 271,369190
  55 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ IG VENA 2,5 g/50 ml SOL. PERF. 2,5 g/50 ml KEDRION SPA ITALIA Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 50 ml sol. perf. + 1 set administrare W43963001 535,2 621,518
  56 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ IG VENA 5 g/100 ml SOL. PERF. 5 g/100 ml KEDRION SPA ITALIA Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 100 ml sol. perf. + 1 set administrare W43964001 1.040,4 1.172,186
  57 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ KIOVIG 100 mg/ml SOL. PERF. 100 mg/ml BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac x 25 ml sol. perf. (2,5 g/25 ml) W51530002 459,88 539,4192
  58 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ KIOVIG 100 mg/ml SOL. PERF. 100 mg/ml BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac x 50 ml sol. perf. (5 g/50 ml) W51530003 889,76 1.007,9884
  59 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ KIOVIG 100 mg/ml SOL. PERF. 100 mg/ml BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac x 100 ml sol. perf. (10 g/100 ml) W51530004 1.749,51 1.945,1159
  60 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ KIOVIG 100 mg/ml SOL. PERF. 100 mg/ml BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac x 300 ml sol. perf. (30 g/300 ml) W51530006 7.459,41 8.168,9069
  61 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ KIOVIG 100 mg/ml SOL. PERF. 100 mg/ml BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac x 200 ml sol. perf. (20 g/200 ml) W51530005 3.469,04 3.819,4036
  62 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ KIOVIG 100 mg/ml SOL. PERF. 100 mg/ml BAXTER AG AUSTRIA Cutie x 1 flac x 10 ml sol. perf. (1 g/10 ml) W51530001 188,562 230,196490
  63 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ OCTAGAM SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LTD. MAREA BRITANIE Cutie x 1 flacon x 50 ml W13462001 640,45 736,2405
  64 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ OCTAGAM SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LTD. MAREA BRITANIE Cutie x 1 flacon x 100 ml W13462002 1.166,7 1.309,853
  65 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ OCTAGAM SOL. PERF. 50 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LTD. MAREA BRITANIE Cutie x 1 flacon x 200 ml W13462003 2.261,3 2.502,967
  66 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ PRIVIGEN 100 mg/ml SOL. PERF. 100 mg/ml CSL BEHRING GMBH GERMANIA Cutie x 1 flac. x 25 ml sol. perf. W53030004 460,4725 540,065025
  67 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ G OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră x 20 ml sol. perf. W54752001 663,61 761,4849
  68 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ G OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră x 50 ml sol. perf. W54752002 1.550,55 1.728,2495
  69 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ G OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră x 100 ml sol. perf. W54752003 3.072,1 3.386,739
  70 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ G OCTAGAM 10% SOL. PERF. 100 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră x 200 ml sol. perf. W54752004 6.114,44 6.702,8896
  71 J06BA03 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ PRIVIGEN 100 mg/ml SOL. PERF. 100 mg/ml CSL BEHRING GMBH GERMANIA Cutie x 1 flac. x 200 ml sol. perf. W53030003 3.473,78 3.824,5702
  72 J06BA04 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ PRIVIGEN 100 mg/ml SOL. PERF. 100 mg/ml CSL BEHRING GMBH GERMANIA Cutie x 1 flac. x 100 ml sol. perf. W53030002 1.751,89 1.947,7101
  73 J06BA05 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ PRIVIGEN 100 mg/ml SOL. PERF. 100 mg/ml CSL BEHRING GMBH GERMANIA Cutie x 1 flac. x 50 ml sol. perf. W53030001 890,945 1.009,28005
  74 J06BB04 IMUNOGLOBULINĂ ANTI-HEPATITICĂ B HEPATECT CP 50 UI/ml SOL. PERF. 50 UI/ml BIOTEST PHARMA GMBH GERMANIA Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 40 ml sol. perf. (2.000 UI) W54188003 4.477,57 4.918,7013
  75 J06BB04 IMUNOGLOBULINĂ ANTI-HEPATITICĂ B ZUTECTRA SOL. INJ. ÎN SE- RINGĂ PREUMPLUTĂ 500 UI/ml BIOTEST PHARMA GMBH GERMANIA Cutie x 5 seringi preumplute x 1 ml W56595001 9.205 10.071,6
  ____________