ORDIN nr. 1.057 din 22 iunie 2011privind actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi reţeaua de transfuzie sanguină
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 29 iunie 2011    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice nr. Cs.A. 7.088,în temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi reţeaua de transfuzie sanguină, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului sănătăţii publice privind stabilirea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi reţeaua de transfuzie sanguină.  +  Articolul 3Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 22 iunie 2011.Nr. 1.057.  +  Anexa TARIFELEpentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţionalde Hematologie Transfuzională şi reţeaua de transfuzie sanguinăI. Laborator imunohematologie                                                                       - lei -┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ │ Tariful ││crt.│ Denumirea prestaţiei │ propus │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │Precizare grup OAB │ 102 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │Determinări grupe OAB │ 32 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3. │Determinare factor Rh(D) │ 44 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4. │Fenotipare eritrocitară Rh/k │ 61 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5. │Alte fenotipuri eritrocitare(MN, JK, FY, Ss, P, Le, P) │ 61 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6. │Test Coombs direct polispecific │ 23 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7. │Test Coombs direct monospecific │ 55 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8. │Test Coombs indirect │ 48 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9. │Depistaj anticorpi iregulari │ 180 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│10. │Titrare anticorpi imuni [anti Rh(D)] 1-2 tehnici 6-12 trepte │ 288 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│11. │Titrare anticorpi anti-A/anti-B 1-2 tehnici 6-12 trepte │ 288 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│12. │Identificare anticorpi iregulari (bolnavi, gravide + 3 │ ││ │tehnici x 10 eşantioane) │ 320 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│13. │Precizare factor Rh(D) │ 32 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│14. │Proba de compatibilitate (3 tehnici/1 probă) │ 95 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│15. │Test HAM │ 52 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│16. │Hemolizine (Acide/Bifazice) │ 80 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│17. │Aglutinine la rece │ 115 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│18. │Grup OAB (D)TCd nou-născuţi │ 24 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│19. │Confirmare Rh (D) negative │ 55 │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘II. Laborator diagnostic, tratament şi profilaxie talasemie transfuzii ambulatorii                                                                       - lei -┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ │ Tarif ││crt.│ Denumirea prestaţiei │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │Electroforeza hemoglobină │ 41 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │Hemoleucograma │ 25 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3. │VSH │ 3 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4. │Sângerare │ 6 │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘III. Laborator HLA                                                                      - lei -┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ │ Tariful ││crt.│ Denumirea prestaţiei │ propus │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │HLA-B27 │ 60 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │HLA-A │ 127 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3. │HLA-B │ 217 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4. │HLA-DRB1 │ 128 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5. │HLA-DQB1/DQA1 │ 137 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6. │Atc.Anti-leucocitari │ 66 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7. │Cross-match │ 37 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8. │Allo-anticorpi anti-trombocitari │ 404 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9. │Auto-anticorpi anti-trombocitari │ 792 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.│Mutaţii lanţ â-globulina │ 327 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11.│Mutaţii lanţ α-globulina │ 367 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12.│Mutaţii hemocromatoza │ 313 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 13.│HLA-ABC │ 687 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.│HLA-DRB1/DQB1 │ 260 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.│HLA-ABDR │ 687 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 16.│HLA-C │ 127 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 17.│ASLO │ 26 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 18.│Factor reumatoid │ 16 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 19.│Proteina "C" reactivă │ 18 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 20.│Fibrinogen │ 9 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 21.│Crioglobuline │ 26 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 22.│Test autohemoliză │ 44 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 23.│Rezistenţă osmotică eritrocitară │ 46 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 24.│Dozare G6-PD │ 80 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 25.│Dozare IgG, A, M │ 60 │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘IV. Laborator diagnostic şi tratament diateze hemoragice                                                                      - lei -┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ │ Tarif ││crt.│ Denumirea prestaţiei │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │Agregare la collagen/epidermina │ 227 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │Agregare la collagen/ADP │ 227 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3. │Timp de protrombină (Quick) │ 14 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4. │Timp de protrombină parţial activată │ 40 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5. │Factor VIII │ 100 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6. │Factor IX │ 100 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7. │Factor X │ 100 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8. │Factor XI │ 100 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9. │Factor XII │ 100 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│10. │Factor II │ 100 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│11. │Factor V │ 100 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│12. │Factor VII │ 100 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│13. │Fibrinogen │ 22 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│14. │BC Von Willebrand │ 84 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│15. │Von Willebrand antigen │ 167 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│16. │Proteina S │ 125 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│17. │Antitrombina III │ 24 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│18. │Proteina C │ 24 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│19. │Timp de trombină │ 17 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│20. │Anticoagulant lupic (screening + confirmare) │ 40 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│21. │Factor V. Leiden │ 70 │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘V. Laborator biochimie                                                                       - lei -┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ │ Tarif ││crt.│ Denumirea prestaţiei │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │Albumina │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │Glicemie (glucoza) │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3. │Uree │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4. │Creatinina │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5. │Acid uric │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6. │Calcemie │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7. │Transaminaza GOT │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8. │Transaminaza GPT │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9. │Fosfataza alcalină │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│10. │LDH │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│11. │Amilaza │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│12. │GGT (gama-glutamiltransferaza) │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│13. │Colesterol │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│14. │Trigliceride │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│15. │Proteina totală │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│16. │Natriu (sodiu) │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│17. │Magneziu │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│18. │Fier │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│19. │Kaliu (potasiu) │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│20. │Clor │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│21. │Bilirubina │ 9,50 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│22. │TIBC │ 13 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│23. │HDL colesterol │ 15,5 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│24. │Sumar de urină │ 4,5 │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘VI. Laborator microproducţie                                                                       - lei -┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│ │ Tariful ││ Denumirea prestaţiei │ propus │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│Tromboplastina │ 6 │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘VII. Laborator central de referinţă pentru viroze transmise prin sânge                                                                       - lei-┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ │ Tariful ││crt.│ Denumirea prestaţiei │ propus │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │Test EIA pentru detecţia simultană a antigenului HIV şi a │ ││ │anticorpilor anti-HIV 1/2 │ 22 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │Test EIA pentru detecţia antigenului HIV-1 │ 62 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3. │Test IMUNOBLOT pentru confirmarea infecţiei cu HIV-1 sau HIV-2 │ 339 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4. │Test EIA pentru detecţia AgHBs │ 23 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5. │Test de confirmare a detecţiei AgHBs prin EIA │ 67 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6. │Test EIA pentru detecţia anticorpilor anti-HBc │ 41 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7. │Test EIA pentru determinarea cantitativă a anticorpilor │ ││ │anti-HBs │ 31 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8. │Test EIA pentru detecţia antigenului Hbe │ 56 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9. │Test EIA pentru detecţia anticorpilor anti-HBe │ 56 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│10. │Test EIA pentru detecţia anticorpilor anti-HTLV I/II │ 46 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│11. │Test IMUNOBLOT pentru confirmarea infecţiei cu HTLV-I sau │ ││ │HTLV-II │ 498 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│12. │Test EIA pentru detecţia simultană a antigenului HCV şi a │ ││ │anticorpilor anti-HCV │ 59 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│13. │Test IMUNOBLOT pentru confirmarea infecţiei cu HCV │ 406 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│14. │Test EIA pentru detecţia anticorpilor anti-HAV IgM │ 74 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│15. │Test EIA pentru detecţia anticorpilor anti-HAV totali │ 40 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│16. │Test EIA pentru detecţia a-fetoproteinei (AFP) │ 72 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│17. │Test EIA pentru detecţie markeri tumorali: CEA │ 75 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│18. │Test EIA pentru detecţie markeri tumorali: CA 125 │ 83 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│19. │Test EIA pentru detecţie markeri tumorali: CA 15-3 │ 83 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│20. │Test EIA pentru detecţie markeri tumorali: CA 19-9 │ 83 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│21. │Test EIA pentru detecţia anticorpilor anti-Treponema pallidum │ ││ │(sifilis) │ 18 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│22. │Test IMUNOBLOT pentru confirmarea prezenţei anticorpilor │ ││ │anti-Treponema pallidum (sifilis) │ 406 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│23. │Test RPR Carbon pentru detecţia anticorpilor anti-Treponema │ ││ │pallidum (sifilis) │ 5 │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘____________