HOTĂRÂRE nr. 642 din 22 iunie 2011pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 27 iunie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al prevederilor art. 177 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 la titlul VII din aceeaşi lege,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎncepând cu data de 1 iulie 2011, nivelul accizei specifice, exprimată în echivalent euro/1.000 de ţigarete, prevăzut în coloana 3 din anexa nr. 6 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 51,49 euro/1.000 de ţigarete.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 22 iunie 2011.Nr. 642.---------