HOTĂRÂRE nr. 523 din 12 septembrie 1997privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 23 septembrie 1997  În temeiul art. 6 şi 7 din Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se asigura paza cu efective de jandarmi la obiectivele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Sunt exceptate de la plata prestaţiei de paza cu efective de jandarmi unităţile bugetare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă ridicarea pazei militare cu efective de jandarmi de la obiectivele cuprinde în anexa nr. 3.În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, beneficiarii serviciilor de paza vor achită datoriile băneşti existente la data ridicării pazei.Efectivele disponibilizate prin ridicarea pazei se vor redistribui în cadrul Comandamentului Trupelor de Jandarmi.  +  Articolul 4Unităţile beneficiare de paza militară cu efective de jandarmi sunt obligate să asigure condiţiile necesare pentru organizarea şi funcţionarea pazei. Principalele obligaţii care revin beneficiarilor de paza sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Orice dispoziţie contrară prezentei hotărâri se abroga. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de interne,Gavril DejeuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumarap. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Lazar Comanescu,secretar de statMinistru de stat,ministrul industriei şicomerţului,Calin Popescu-Tariceanup. Directorul ServiciuluiRoman de Informaţii,Mircea Gheordunescup. Secretar de stat,directorul Serviciuluide Paza şi Protocol,general de brigada Nicolae Banuta  +  Anexa 1                    LISTA obiectivelor la care se asigura paza militară cu efective de jandarmi    I. OBIECTIVE DE IMPORTANŢA DEOSEBITĂ PENTRU APĂRAREA TARII    1. Serviciul de Informaţii Externe    - 16 obiective.    2. Serviciul Roman de Informaţii    - Obiectivul din Str. Toamnei    - Obiectivul din Str. Pietatii    - Obiectivul din Str. Londrei    - Obiectivul din str. Arhitect Ion Mincu    - Obiectivul din str. Roma    - Obiectivul din str. Praporgescu    - Obiectivul din Calea Victoriei    - Obiectivul din str. George Georgescu    - Obiectivul din str. Barbatesti    - Obiectivul din str. Tepes Voda    - Garajul Porumbaru    - Obiectivul Saftica km 23.700    - Obiectivul Saftica km 24    - Obiectivul Tonola I    - Obiectivul Tonola II    - Obiectivul Sabareni    - Obiectivul Balotesti    - Obiectivul km 12    - Obiectivul km 17    - Sediul din str. Eforie    - Obiectivul din str. Tunari    - Obiectivul din Str. Glucozei    - Garajul Izvor    - Obiectivul din str. Niagara    - Sediul S.R.I. Giurgiu    - Sediul S.R.I. Galaţi    - Sediul S.R.I. Bacau    - Sediul S.R.I. Iaşi    - Sediul S.R.I. Botosani    - Sediul S.R.I. Neamt    - Sediul S.R.I. Suceava    - Sediul S.R.I. Vaslui    - Sediul S.R.I. Targu Mures    - Sediul S.R.I. Miercurea-Ciuc    - Sediul S.R.I. Bistrita    - Sediul S.R.I. Constanta    - Hotelul Neptun    - Hotelul Crisana    - Sediul S.R.I. Slobozia    - Sediul S.R.I. Tulcea    - Sediul S.R.I. Brăila    - Sediul S.R.I. Calarasi    - Sediul S.R.I. Sfîntu Gheorghe    - Sediul S.R.I. Braşov    - Obiectivul Bran    - Sediul S.R.I. Sibiu    - Sediul S.R.I. Timişoara    - Sediul S.R.I. Resita    - Sediul S.R.I. Deva    - Sediul S.R.I. Arad    - Sediul S.R.I. Ploiesti    - Sediul S.R.I. din str. Nicolae Grigorescu, municipiul Ploiesti    - Sediul S.R.I. Campina    - Sediul S.R.I. Targoviste    - Sediul S.R.I. Buzau    - Sediul S.R.I. Focsani    - Sediul S.R.I. Ramnicu Valcea    - Sediul S.R.I. Drobeta-Turnu Severin    - Sediul S.R.I. Craiova    - Obiectivul Pelendava    - Sediul S.R.I. Pitesti    - Sediul S.R.I. Targu Jiu    - Sediul S.R.I. Alexandria    - Sediul S.R.I. Slatina    - Sediul S.R.I. Cluj-Napoca    - Sediul S.R.I. Turda    - Sediul S.R.I. Alba Iulia    - Sediul S.R.I. Baia Mare    - Sediul S.R.I. Satu Mare    - Sediul S.R.I. Oradea    - Sediul S.R.I. Zalau    - Paza - transport corespondenta - 41 de judeţe.    3. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale    - Obiectivul Iaşi    - Obiectivul Dorohoi    - Obiectivul Ciurel - Sediul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale    - Obiectivul Sabareni    - Obiectivul Ciocanesti    - Obiectivul Singureni    - Obiectivul Techirghiol    - Obiectivul Nazna    - Obiectivul Ciuhoiu    - Obiectivul Furnica    - Obiectivul Tuglui    - Obiectivul Satu Mare    - Obiectivul Recas.    II. OBIECTIVE DE IMPORTANŢA DEOSEBITĂ PENTRU ACTIVITATEA STATULUI    - Sediul Ministerului Educaţiei Naţionale    - Sediul Ministerului Industriei şi Comerţului    - Sediul Ministerului Finanţelor    - Sediul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului    - Sediul Ministerului Comunicaţiilor    - Sediul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului    - Sediul Ministerului Tineretului şi Sportului    - Sediul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale    - Sediul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei    - Sediul Ministerului Sănătăţii    - Sediul Ministerului Afacerilor Externe    - Sediul Ministerului Transporturilor    - Sediul Ministerului Justiţiei    - Fondul Proprietăţii de Stat    - Agenţia Română de Dezvoltare    - Agenţia Naţionala pentru Privatizare    - Sediul Central al Curţii de Conturi    - Curtea Suprema de Justiţie    - Sediul Parchetului General    - Palatul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române    - Complexul Vlasia    - Obiectivul km 11    - Obiectivul Olanesti    - Garajul din str. Paris    - Institutul de Management şi Informatica    - Centrul de Calcul al Ministerului Finanţelor    - Comisia Naţionala pentru Statistica    - Garda financiară - sediul central    - Centrul-Pilot de Asistenţa şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie     - Institutul Medico-Legal "Mina Minovici"    - Direcţia Consulară    - Clubul Diplomaţilor    - Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala"    - Regia Autonomă Monitorul Oficial, Str. Jiului nr. 163    - Agenţia Naţionala de Presa "Rompres"    - Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale    - Sediile instanţelor judecătoreşti şi ale parchetelor    - Sediile prefecturilor.    OBIECTIVE ASIGURATE CU PAZA ÎN COOPERARE CU SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZA    - Sediul Guvernului României.    OBIECTIVE DE PROTOCOL ALE GUVERNULUI ŞI PRESEDENTIEI    - Obiectivul Scrovistea    - Obiectivul Snagov-Sat    - Casa Snagov    - Obiectivul 1A-1B Snagov-Sat    - Complexul Vile Floreasca    - Complexul Vile Neptun    - Complexul Vile Predeal    - Complexul Vile Timiş    - Complexul Pelisor.    III. OBIECTIVE ECONOMICE    1. Ministerul Industriei şi Comerţului    - Societatea Comercială "Aerostar" - S.A. Bacau    - Depozitul de Produse Speciale Gheorgheni    - Societatea Comercială "Industria Aeronautica Română" - S.A. Ghimbav    - Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova    - Societatea Comercială "Rafo" - S.A. Onesti    - Societatea Comercială "Turbomecanica" - S.A. Bucureşti    - Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Echipamente Mecanice    - Depozitul nr. 1 al Societăţii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanta    - Depozitul nr. 3 al Societăţii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanta    - Depozitul nr. 4 al Societăţii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanta    - Societatea Comercială "Petromidia" - S.A.    - Regia Autonomă de Electricitate "Renel", Filiala Centralei Nuclearo-Electrice Cernavoda - Unitatea nr. 1    - Societatea Comercială "Nitramonia" - S.A. Fagaras    - Depozitul de produse speciale şi poligon Dejani    - Societatea Comercială "Viromet" - S.A. Victoria    - Societatea Comercială "Romchim" Orastie (fabrica)    - Societatea Comercială "Romchim" Orastie (depozit)    - Depozitul de produse speciale Vladeni    - Uzina Mecanică Marsa    - Statia de încărcare şi poligonul de probe Harman    - Societatea Comercială "Solventul" - S.A. Timişoara    - Societatea Comercială "Chimica" - S.A. Orastie    - Uzina Mecanică Orastie    - Uzina Mecanică Mija    - Societatea Comercială "Automecanica" - S.A. Moreni    - Uzina Mecanică Plopeni    - Depozitul de explozivi Gavanel    - Societatea Comercială "Astra Română" - S.A. Ploiesti    - Societatea Comercială "Petrobrazi" - S.A. Ploiesti    - Societatea Comercială "Petrotel" - S.A. Teleajen    - Uzina Mecanică Valeni    - Uzina Mecanică Babeni    - Regia Autonomă de Electricitate "Renel" - Baraj Hidrocentrala Lotru    - Regia Autonomă de Electricitate "Renel" - Uzina Electrica Ciunget-Lotru    - Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie "Porţile de Fier 1"    - Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie "Porţile de Fier 2"    - Societatea Comercială "Romag" - S.A. Drobeta-Turnu Severin    - Institutul de Cercetări Nucleare Colibasi    - Regia Autonomă de Electricitate "Renel" - Barajul Vidraru    - Întreprinderea Mecanică Cugir I    - Întreprinderea Mecanică Cugir II    - Întreprinderea Mecanică Cugir III    - Depozitul de Produse Speciale Vinerea    - Societatea Comercială "Metav" - S.A.    - Societatea Comercială "Arpechim" - S.A. Pitesti    - Centrul de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare.    2. Obiective ale arsenalului armatei    - Uzina Mecanică Resita    - Uzina Mecanică Sadu    - Uzina de Produse Speciale Fagaras    - Uzina Chimica Victoria    - Uzina Mecanică Dragomiresti.    3. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei    - Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului.    4. Ministerul Comunicaţiilor    - Direcţia de Telecomunicaţii a Municipiului Bucureşti    - Centrul Naţional de Telecomunicaţii Bucureşti (Drumul Taberei)    - Centrul de Telecomunicaţii de Rezerva al Municipiului Bucureşti    - Statia de Radio Galbeni.    5. Ministerul Transporturilor    - Aerogara Bacau    - Aerogara Iaşi    - Aerogara Suceava    - Aerogara Otopeni    - Aerogara Baneasa    - Aerogara Targu Mures    - Aerogara Mihail Kogălniceanu    - Aerogara Sibiu    - Aerogara Timişoara    - Aerogara Tulcea    - Aerogara Caransebes    - Aerogara Arad    - Aerogara Cluj-Napoca    - Aerogara Craiova    - Aerogara Baia Mare    - Aerogara Satu Mare    - Aerogara Oradea    - Complexul de poduri şi tunele Gradanita-Silhoasa-Larion (7 tunele şi 7 viaducte)    - Complexul de poduri dunarene Borcea-Cernavoda    - Ecluza Cernavoda    - 2 tunele Predeal    - Ecluza Agigea    - Ecluza Navodari    - Podul rutier Giurgeni-Vadu Oii.    Paza aeroporturilor civile de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care se va transfera de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, va face obiectul unei alte hotărâri a Guvernului.    IV. OBIECTIVE DE IMPORTANŢA DEOSEBITĂ PENTRU ŞTIINŢA, CULTURA ŞI ARTA    1. Ministerul Cercetării şi Tehnologiei    - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (I.F.I.N.-H.H.)    - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserelor, Plasmei şi Radiatiei (I.N.F.P.L.R.)    - Institutul de Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca (I.T.I.M.)    - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Criogenie şi Separari Izotopice Ramnicu Valcea (I.C.S.I.)    - Institutul Naţional pentru Fizica Pământului Bucureşti.    2. Ministerul Culturii    - Muzeul Naţional de Arta al României    - Muzeul Ceramicii şi Sticlei Bucureşti    - Muzeul Colectiilor de Arta Bucureşti    - Muzeul Naţional "Peles" Sinaia    - Muzeul Naţional "Peles" - Secţia Posada    - Ansamblul Brancovenesc de la Mogosoaia    - Ansamblul Monastic Rupestru - Basarabi, judeţul Constanta    - Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara    - Rezervatia Arheologia, Ansamblul Cetatilor Dacice din Muntii Orastie:Costesti, Blidaru şi Sarmizegetusa Regia, judeţul Hunedoara.    3. Alte obiective    - Societatea Română de Radiodifuziune    - Studioul Teritorial de Radio Constanta    - Societatea Română de Televiziune    - Societatea Comercială "Nuclear Vacuum" - S.A. (F.P.S.)    - Societatea Comercială "Simultec" - S.A. (F.P.S.)    - Institutul de Studii şi Proiectari Energetice Bucureşti (F.P.S.)    - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" (F.P.S.)    - Depozitul dinamitiera Gura Vaii (Societatea Comercială "Hidroconstructia" - S.A. Bucureşti).    4. Consiliul Naţional al Cinematografiei    - Arhiva Naţionala de Filme Jilava.    V. LOCALURILE MISIUNILOR DIPLOMATICE SAU ALE UNOR AGENŢII ŞI REPREZENTANTE ECONOMICE STRĂINE    - Cancelaria Republicii Algeriene    - Ambasada Austriei    - Ambasada Angliei    - Reşedinţa ambasadorului Angliei    - Ambasada Bulgariei    - Reşedinţa ambasadorului Bulgariei    - Ambasada Republicii Belarus    - Ambasada Belgiei    - Blocul diplomaţilor, str. Eminescu nr. 44-54    - Blocul diplomaţilor, str. Eminescu nr. 82-84    - Blocul diplomaţilor, str. Polona nr. 35    - Ambasada Canadei    - Ambasada Republicii Croatia    - Reşedinţa ambasadorului Republicii Croatia    - Reşedinţa ambasadorului Columbiei    - Ambasada R.P. Chineze    - Ambasada Republicii Arabe Egipt    - Reşedinţa ambasadorului Republicii Arabe Egipt    - Reşedinţa atasatului militar al Republicii Arabe Egipt    - Ambasada Frantei    - Consulatul Frantei    - Institutul Cultural Francez    - Ambasada Germaniei    - Consulatul Germaniei    - Reşedinţa ambasadorului Germaniei    - Consulatul Germaniei, Sibiu    - Reşedinţa consulului Germaniei, Sibiu    - Ambasada Greciei    - Consulatul Greciei    - Ambasada Italiei    - Consulatul Italiei    - Ambasada Indiei    - Reşedinţa ambasadorului Indiei    - Ambasada Iranului    - Reşedinţa ambasadorului Iranului    - Ambasada Indoneziei    - Ambasada Irakului    - Reşedinţa ambasadorului Irakului    - Şcoala Irakiana    - Ambasada Iordaniei    - Reşedinţa ambasadorului Iordaniei    - Ambasada Israelului    - Reşedinţa ambasadorului Israelului    - Cantina Rituala    - Ambasada Japoniei    - Ambasada Libanului    - Reşedinţa ambasadorului Libanului    - Biroul Popular Libian    - Ambasada Republicii Macedonia    - Reşedinţa ambasadorului Republicii Macedonia    - Ambasada Marocului    - Reşedinţa ambasadorului Marocului    - Ambasada Republicii Moldova    - Ambasada Poloniei    - Ambasada Palestinei    - Reşedinţa ambasadorului Palestinei    - Ambasada Pakistanului    - Reşedinţa ambasadorului Statului Qatar    - Ambasada Statului Qatar    - Ambasada Federaţiei Ruse    - Consulatul Federaţiei Ruse    - Consulatul Federaţiei Ruse, Constanta    - Ambasada Siriei    - Reşedinţa ambasadorului Siriei    - Ambasada S.U.A.    - Consulatul S.U.A.    - Reşedinţa ambasadorului S.U.A.    - Reşedinţa consulului S.U.A.    - Biblioteca Americana    - Şcoala Americana    - Ambasada Sudanului    - Reşedinţa ambasadorului Sudanului    - Ambasada Spaniei    - Ambasada Turciei    - Reprezentanta Comercială Turca    - Consulatul Turciei, Constanta    - Reşedinţa ambasadorului Uruguayului    - Ambasada R. S. Vietnam    - Ambasada Yemenului    - Reşedinţa ambasadorului Yemenului.    VI. SEDIILE UNOR ORGANISME INTERNAŢIONALE    - Sediul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare    - Sediul Filialei UNESCO.    VII. PRIMĂRIA CAPITALEI    - Regia Autonomă "Apele Române".    VIII. ALTE OBIECTIVE    - Societatea Comercială "Aedificia" - S.A.    - Sediul Universal Coop    - Societatea Comercială "Acumulatorul" - S.A. (F.P.S.).    IX. OBIECTIVE DIN DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR    - Banca Naţionala a României - sediul central, sucursalele judeţene şi ale municipiului Bucureşti, Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României", Regia Autonomă "Monetaria Statului" şi transporturile de valori ale acestora.    - Sediile centrale, ale sucursalelor judeţene, filialelor, agentiilor şi transporturilor de valori de la:    - Banca Comercială Română - S.A.    - Banca Română pentru Dezvoltare - S.A.    - Banca Agricolă - S.A.    - Banca de Credit Cooperatist - S.A. (BANKCOOP)    - Banca Comercială "Ion Tiriac" - S.A.    - Banca Egipteano-Română (M.I.S.R.)    - EXIMBANK    - BANC POST.  +  Anexa 2                       LISTA cu unităţile bugetare beneficiare de paza militară cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plata    I. OBIECTIVE DE IMPORTANŢA DEOSEBITĂ PENTRU APĂRAREA TARII    1. Serviciul de Informaţii Externe    - 16 obiective.    2. Serviciul Roman de Informaţii    - Obiectivul din Str. Toamnei    - Obiectivul din Str. Pietatii    - Obiectivul din Str. Londrei    - Obiectivul din str. Arhitect Ion Mincu    - Obiectivul din str. Roma    - Obiectivul din str. Praporgescu    - Obiectivul din Calea Victoriei    - Obiectivul din str. George Georgescu    - Obiectivul din str. Barbatesti    - Obiectivul din str. Tepes Voda    - Garajul Porumbaru    - Obiectivul Saftica km 23,700    - Obiectivul Saftica km 24    - Obiectivul Tonola I    - Obiectivul Tonola II    - Obiectivul Sabareni    - Obiectivul Balotesti    - Obiectivul km 12    - Obiectivul km 17    - Sediul din str. Eforie    - Obiectivul Tunari    - Obiectivul din Str. Glucozei    - Garajul Izvor    - Obiectivul din str. Niagara    - Sediul S.R.I. Giurgiu    - Sediul S.R.I. Galaţi    - Sediul S.R.I. Bacau    - Sediul S.R.I. Iaşi    - Sediul S.R.I. Botosani    - Sediul S.R.I. Neamt    - Sediul S.R.I. Suceava    - Sediul S.R.I. Vaslui    - Sediul S.R.I. Targu Mures    - Sediul S.R.I. Miercurea-Ciuc    - Sediul S.R.I. Bistrita    - Sediul S.R.I. Constanta    - Sediul S.R.I. Slobozia    - Sediul S.R.I. Tulcea    - Sediul S.R.I. Brăila    - Sediul S.R.I. Calarasi    - Sediul S.R.I. Sfîntu Gheorghe    - Sediul S.R.I. Braşov    - Obiectivul Bran    - Sediul S.R.I. Sibiu    - Sediul S.R.I. Timişoara    - Sediul S.R.I. Resita    - Sediul S.R.I. Deva    - Sediul S.R.I. Arad    - Sediul S.R.I. Ploiesti    - Sediul S.R.I. din str. Nicolae Grigorescu, municipiul Ploiesti    - Sediul S.R.I. Campina    - Sediul S.R.I. Targoviste    - Sediul S.R.I. Buzau    - Sediul S.R.I. Focsani    - Sediul S.R.I. Ramnicu Valcea    - Sediul S.R.I. Drobeta-Turnu Severin    - Sediul S.R.I. Craiova    - Sediul S.R.I. Pitesti    - Sediul S.R.I. Targu Jiu    - Sediul S.R.I. Alexandria    - Sediul S.R.I. Slatina    - Sediul S.R.I. Cluj-Napoca    - Sediul S.R.I. Turda    - Sediul S.R.I. Alba Iulia    - Sediul S.R.I. Baia Mare    - Sediul S.R.I. Satu Mare    - Sediul S.R.I. Oradea    - Sediul S.R.I. Zalau    - Paza - transport corespondenta - 41 de judeţe.    3. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale    - Obiectivul Iaşi    - Obiectivul Dorohoi    - Obiectivul Ciurel - Sediul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale    - Obiectivul Sabareni    - Obiectivul Ciocanesti    - Obiectivul Singureni    - Obiectivul Techirghiol    - Obiectivul Nazna    - Obiectivul Ciuhoiu    - Obiectivul Furnica    - Obiectivul Tuglui    - Obiectivul Satu Mare    - Obiectivul Recas.    II. OBIECTIVE DE IMPORTANŢA DEOSEBITĂ PENTRU ACTIVITATEA STATULUI    - Sediul Ministerului Educaţiei Naţionale    - Sediul Ministerului Industriei şi Comerţului    - Sediul Ministerului Finanţelor    - Sediul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului    - Sediul Ministerului Comunicaţiilor    - Sediul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului    - Sediul Ministerului Tineretului şi Sportului    - Sediul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale    - Sediul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei    - Sediul Ministerului Sănătăţii    - Sediul Ministerului Afacerilor Externe    - Sediul Ministerului Transporturilor    - Sediul Ministerului Justiţiei    - Agenţia Română de Dezvoltare    - Agenţia Naţionala de Privatizare    - Sediul central al Curţii de Conturi    - Curtea Suprema de Justiţie    - Sediul Parchetului General    - Palatul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române    - Garajul din str. Paris    - Centrul de Calcul al Ministerului Finanţelor    - Comisia Naţionala pentru Statistica    - Garda financiară - sediul central    - Centrul-Pilot de Asistenţa şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie     - Institutul Medico-Legal "Mina Minovici"    - Direcţia Consulară    - Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale    - Depozitul de Produse Speciale Gheorgheni - U.M. Tohani    - Depozitul de Produse Speciale Vladeni - U.M. Carfil    - Depozitul de Explozivi Gavanel - U.M. Plopeni    - Depozitul de Produse Speciale Vinerea - U.M. Cugir    - Sediile instanţelor judecătoreşti şi ale parchetelor    - Sediile prefecturilor.    OBIECTIVE ASIGURATE CU PAZA ÎN COOPERARE CU SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZA    - Sediul Guvernului României.    OBIECTIVE DE PROTOCOL ALE GUVERNULUI ŞI PRESEDENTIEI    - Obiectivul Scrovistea    - Obiectivul Snagov-Sat    - Casa Snagov    - Obiectivul 1A - 1B Snagov-Sat    - Complexul Vile Floreasca    - Complexul Vile Neptun    - Complexul Vile Predeal    - Complexul Vile Timiş    - Complexul Pelisor.    III. OBIECTIVE DE IMPORTANŢA DEOSEBITĂ PENTRU ŞTIINŢA, CULTURA ŞI ARTA    1. Ministerul Culturii    - Muzeul Naţional de Arta al României    - Muzeul Ceramicii şi Sticlei Bucureşti    - Muzeul Colectiilor de Arta Bucureşti    - Muzeul Naţional "Peles", Sinaia    - Muzeul Naţional "Peles" - Secţia Posada    - Ansamblul Brancovenesc de la Mogosoaia    - Ansamblul Monastic Rupestru - Basarabi, judeţul Constanta    - Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara    - Rezervatia Arheologia, Ansamblul Cetatilor Dacice din Muntii Orastie:Costesti, Blidaru şi Sarmizegetusa Regia, judeţul Hunedoara.    2. Consiliul Naţional al Cinematografiei    - Arhiva Naţionala de Filme Jilava.    IV. LOCALURILE MISIUNILOR DIPLOMATICE SAU ALE UNOR AGENŢII ŞI REPREZENTANTE ECONOMICE STRĂINE    - Cancelaria Republicii Algeriene    - Ambasada Austriei    - Ambasada Angliei    - Reşedinţa ambasadorului Angliei    - Ambasada Bulgariei    - Reşedinţa ambasadorului Bulgariei    - Ambasada Republicii Belarus    - Ambasada Belgiei    - Blocul diplomaţilor, str. Eminescu nr. 44-54    - Blocul diplomaţilor, str. Eminescu nr. 82-84    - Blocul diplomaţilor, str. Polona nr. 35    - Ambasada Canadei    - Ambasada Republicii Croatia    - Reşedinţa ambasadorului Republicii Croatia    - Reşedinţa ambasadorului Columbiei    - Ambasada R.P. Chineze    - Ambasada Republicii Arabe Egipt    - Reşedinţa ambasadorului Republicii Arabe Egipt    - Reşedinţa atasatului militar al Republicii Arabe Egipt    - Ambasada Frantei    - Consulatul Frantei    - Institutul Cultural Francez    - Ambasada Germaniei    - Consulatul Germaniei    - Reşedinţa ambasadorului Germaniei    - Consulatul Germaniei, Sibiu    - Reşedinţa consulului Germaniei, Sibiu    - Ambasada Greciei    - Consulatul Greciei    - Ambasada Italiei    - Consulatul Italiei    - Ambasada Indiei    - Reşedinţa ambasadorului Indiei    - Ambasada Iranului    - Reşedinţa ambasadorului Iranului    - Ambasada Indoneziei    - Ambasada Irakului    - Reşedinţa ambasadorului Irakului    - Şcoala Irakiana    - Ambasada Iordaniei    - Reşedinţa ambasadorului Iordaniei    - Ambasada Israelului    - Reşedinţa ambasadorului Israelului    - Cantina Rituala    - Ambasada Japoniei    - Ambasada Libanului    - Reşedinţa ambasadorului Libanului    - Biroul Popular Libian    - Ambasada Republicii Macedonia    - Reşedinţa ambasadorului Republicii Macedonia    - Ambasada Marocului    - Reşedinţa ambasadorului Marocului    - Ambasada Republicii Moldova    - Ambasada Poloniei    - Ambasada Palestinei    - Reşedinţa ambasadorului Palestinei    - Ambasada Pakistanului    - Ambasada Statului Qatar    - Reşedinţa ambasadorului Statului Qatar    - Ambasada Federaţiei Ruse    - Consulatul Federaţiei Ruse    - Consulatul Federaţiei Ruse, Constanta    - Ambasada Siriei    - Reşedinţa ambasadorului Siriei    - Ambasada S.U.A.    - Consulatul S.U.A.    - Reşedinţa ambasadorului S.U.A.    - Reşedinţa consulului S.U.A.    - Biblioteca Americana    - Şcoala Americana    - Ambasada Sudanului    - Reşedinţa ambasadorului Sudanului    - Ambasada Spaniei    - Ambasada Turciei    - Reprezentanta Comercială Turca    - Consulatul Turciei, Constanta    - Reşedinţa ambasadorului Uruguayului    - Ambasada R. S. Vietnam    - Ambasada Yemenului    - Reşedinţa ambasadorului Yemenului.    V. SEDIILE UNOR ORGANISME INTERNAŢIONALE    - Sediul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare    - Sediul Filialei UNESCO.  +  Anexa 3                     LISTA cu obiectivele de la care se ridica paza militară cu efective de jandarmi
                 
    Nr. crt.ObiectiveEfectiveActe normative care reglementează asigurarea pazei
    Of.M.M. Subof.S.C.M.T.
      Ministerul Industriei şi Comerţului
    1.Societatea Comercială "Romaero" - S.A.   1   38D.P. nr. 106/1980
    2.Societatea Comercială "Microelectronica" Băneasa - S.A.   13     H.G. nr. 1.344/1990
    3.Societatea Comercială "Băneasa" - S.A.3     90H.G. nr. 1.344/1990
    4.Filiala Electrocentrale Bistriţa11   40D.P. nr. 106/1980
      Ministerul Cercetării şi Tehnologiei
    1.Institutul Naţional Tehnologic pentru Turnătorie, Deformări Plastice şi Tratamente Termice (I.N.T.E.C.)   4     D.P. nr. 106/1980
      Ministerul Comunicaţiilor
    1.Staţia Radio Boldur       16D.P. nr. 106/1980
    2.Staţia Radio şi Radioreleu Bucegi   1   21D.P. nr. 106/1980
    3.Staţia Radio Timişoara       18D.P. nr. 106/1980
    4.Staţia de Telecomunicaţii Cheia   1   24D.P. nr. 106/1980
    5.Staţia Radio Jucu1     24D.P. nr. 106/1980
    6.Staţia de Televiziune, Radio şi Relee Feleac       18D.P. nr. 106/1980
    7.Staţia Radio Uricani       17D.P. nr. 106/1980
    8.Staţia Radio Tâncăbeşti1     25D.P. nr. 106/1980
    9.Staţia Radio Bod1     27D.P. nr. 106/1980
    10.Staţia Radiodifuziune, Televiziune, Radioreleu Harghita   1   21D.P. nr. 106/1980
    11.Staţia Radiodifuziune şi Radioreleu Măgura Boiului       16D.P. nr. 106/1980
    12.Staţia Radiodifuziune şi Televiziune Cerbul   1   13D.P. nr. 106/1980
    13.Staţia Radiocomunicaţii Ţigăneşti       19D.P. nr. 106/1980
      Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    1.Sediul central   5     H.G. nr. 056/1992
      Primăria Capitalei    
    1.Monumentul din Parcul Carol       18D.P. nr. 106/1980
      TOTAL:728   445
  Efectivele disponibilizate vor fi redistribuite la alte obiective, fără a determina cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat.
   +  Anexa 4PRINCIPALELE OBLIGAŢIIale beneficiarului de paza militară pentru asigurarea condiţiilor de cazare, a mijloacelor tehnice de paza, alarmare, legătură şi a altor materiale necesare executării misiunilor de paza şi de asigurare a valorilorI. Spaţii necesare efectivelor de jandarmi care executa misiuni de paza a obiectivelor a) Corp de garda, conform prevederilor regulamentelor militare (R.G. 1 şi 2). b) Posturi de control acces (paza), cărora li se va asigura câte o încăpere cu dotările şi amenajările necesare executării serviciului.II. Amenajări şi mijloace tehnice de paza şi alarmare a) Imprejmuirea obiectivului cu gard din elemente prefabricate sau din sarma ghimpata cu cornise, în raport de dispunerea şi specificul obiectivului. b) Realizarea iluminatului de securitate a perimetrului, a punctelor vitale din interiorul obiectivului şi a căilor de acces, cu lampi fluorescente, orientate către exterior, instalate pe stâlpi înalţi, dispuse la interval de 50 m. c) Foisoare, gherete sau umbrele-ciuperca pentru santinele (posturi de paza), în funcţie de numărul acestora, dotate cu reflectoare (faruri) orientabile, pentru dirijarea fascicolului de lumina. d) Amenajări de drumuri (poteci din dale de beton sau din alte materiale rezistente) de acces pe perimetrul obiectivului, scări cu balustrade pe porţiuni de teren cu pante repezi, punti (podeţe) peste canale, santuri şi viroage dispuse pe căile de deplasare a schimburilor. e) În raport cu topografia terenului şi cu situaţia operativă, se vor executa baraje şi obstacole genistice în locurile vulnerabile. f) Mijloace tehnice de paza, alarmare şi sisteme împotriva efractiei, care vor fi amenajate în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor. g) Mijloace tehnice pentru asigurarea legăturii între elementele de dispozitiv, corpul de garda şi esaloanele superioare acestora.III. Alte materiale şi condiţii necesare funcţionarii pazei militare a) Mobilier pentru utilarea corpului de garda, obiecte de inventar, potrivit regulamentelor militare, materiale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în conformitate cu normele legale, remize, garaje, mijloace de transport, boxe şi custi pentru cainii de serviciu, în funcţie de dotarea subunitatilor. b) Combustibil pentru încălzire, prepararea hranei, imbaiere şi spălat, potrivit normelor Ministerului de Interne. c) Materiale pentru dezinsecţie, deparazitare şi deratizare, precum şi personal care să execute aceste operaţiuni. d) Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la imobilele şi instalaţiile puse la dispoziţia subunitatii militare care efectuează paza militară, în conformitate cu normele prevăzute în regulamentele militare.IV. Pentru asigurarea transporturilor de valori a) Autovehicule blindate pentru transportul valorilor şi semiblindate pentru echipajele de însoţire. b) Veste antiglont. c) Casti de protecţie. d) Mijloace de transmisiuni radio pentru asigurarea legăturilor cu Comandamentul Trupelor de Jandarmi, mari unităţi, unităţi de jandarmi şi structurile băncilor.-----------