LEGE nr. 124 din 20 iunie 2011pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa alineatul (1) al articolului 12 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 21 alin. (1) - (3), pentru organizarea birourilor parlamentare, fără ca valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de subînchiriere să depăşească valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de închiriere încheiat cu autorităţile locale. Cheltuielile de întreţinere aferente spaţiului subînchiriat revin biroului parlamentar, conform contractului încheiat."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 20 iunie 2011.Nr. 124.-------