HOTĂRÂRE nr. 542 din 25 mai 2011pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 mai 2011.Nr. 542.  +  Anexa (Anexa nr. 3 la normele metodologice)MODELUL*)bonului valoric pentru acordarea unui ajutorfinanciar în vederea achiziţionării de calculatoare **)
     
    GUVERNUL ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI BON VALORIC - 200 EURO BON VALORIC - 200 EURO AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR Nume ......................... Numele şi prenumele beneficiarului Prenume ...................... .................................. CNP .......................... CNP .............................. Adresa ....................... Adresa ........................... Falsificarea Semnătură Semnătură acestor Dacă este cazul: de persoană bilete se Numele şi prenumele minorului .... primire autorizată pedepseşte CNP .............................. conform Adresa ........................... L.S. legilor Semnătură persoană autorizată L.S. Data ........... Seria M.E.C.T.S. Seria M.E.C.T.S. Nr. Nr. NETRANSMISIBIL Bonul valoric se va utiliza exclusiv conform destinaţiei sale. Tipărit la C.N. Imprimeria Naţională
    ----- Notă *) Modelul bonului valoric este reprodus în facsimil. Notă **) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2011, este alb.NOTĂ:Conform art. I pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 403/2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, şi pentru aprobarea calendarului desfăşurării programului pe anul 2006, modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:"Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.Furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor judeţene/comisiei constituite la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi comisiilor constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."-----