LEGE nr. 83 din 6 iunie 2011pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului 7 din Ordonanța Guvernului nr. 33/2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 502/2003, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Conducerea CERONAV este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 7 membri, al cărui președinte este directorul general.  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului 9 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Autoritatea Navală Română este condusă de un consiliu de conducere compus din 7 membri, dintre care unul este președinte și director general.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române, cu modificările ulterioare, și dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu privire la conducerea celor două instituții publice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 6 iunie 2011.Nr. 83.----