LEGE nr. 96 din 6 iunie 2011privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 9 iunie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91 din 30 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 1 iulie 2009, cu următoarele modificări:1. Articolul II se abrogă.2. Articolul IV va avea următorul cuprins:  +  Articolul IVSe autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute la art. III în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetelor acestora pe anul 2009.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. III din Ordonanța Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 10 iulie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2010.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 6 iunie 2011.Nr. 96.----