ORDIN nr. 4.345 din 30 mai 2011privind modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 3 iunie 2011  În baza prevederilor Legii educație naționale nr. 1/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 și 63 bis din 25 ianuarie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIISecretariatul de Stat pentru Învățământul Preuniversitar, Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 30 mai 2011.Nr. 4.345.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.799/2010)CALENDARULexamenului de bacalaureat - 2011Sesiunea iunie-iulie 2011     23-27 mai 2011   Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen    27 mai 2011      Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a    6-8 iunie 2011   Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în                     limba română - proba A    8-10 iunie 2011  Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în                     limba maternă - proba B    10-17 iunie 2011 Evaluarea competențelor digitale - proba D    20-23 iunie 2011 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de                     circulație internațională - proba C    27 iunie 2011    Limba și literatura română - proba E)a) - probă scrisă    28 iunie 2011    Limba și literatura maternă - proba E)b) - probă scrisă    29 iunie 2011    Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - probă scrisă    1 iulie 2011     Proba la alegere a profilului și specializării -                     proba E)d) - probă scrisă    3 iulie 2011     Afișarea rezultatelor    4 iulie 2011     Depunerea contestațiilor (orele 08,00-12,00)    5-7 iulie 2011   Rezolvarea contestațiilor    8 iulie 2011     Afișarea rezultatelor finaleSesiunea august-septembrie 2011     11-15 iulie 2011    Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen    22-23 august 2011   Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare                        orală în limba română - proba A    22-24 august 2011   Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală                        în limba maternă - proba B    23-24 august 2011   Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de                        circulație internațională - proba C    25-26 august 2011   Evaluarea competențelor digitale - proba D    29 august 2011      Limba și literatura română - proba E)a) - proba scrisă    30 august 2011      Limba și literatura maternă - proba E)b) - probă scrisă    31 august 2011      Proba obligatorie a profilului - proba E)c)                        - probă scrisă    2 septembrie 2011   Proba la alegere a profilului și specializării -                        proba E)d) - probă scrisă    4 septembrie 2011   Afișarea rezultatelor (până la ora 16,00) și depunerea                        contestațiilor (orele 16,00-20,00)    5-6 septembrie 2011 Rezolvarea contestațiilor    7 septembrie 2011   Afișarea rezultatelor finale---------