ORDIN nr. 119 din 25 mai 2011pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 2 iunie 2011    Având în vedere prevederile Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici în zootehnie şi industrie alimentară nr. 95.348 din 5 mai 2011,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor - totalitatea mijloacelor şi documentelor utilizate pentru identificarea stupinelor şi stupilor populaţi cu material biologic, respectiv familii de albine, mătci şi roiuri; b) panou de identificare a stupinelor - mijloc oficial de identificare a stupinelor pe perioada deplasării în pastoral şi/sau perioada de iernare, după caz, pe care se înscriu următoarele date: numele apicultorului, adresa vetrei permanente, numărul de stupi şi numărul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară acordat de Direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentară; c) plăcuţă de identificare a stupilor - mijloc oficial de identificare utilizat la identificarea stupului aplicat pe stup pe care se înscrie codul unic de identificare al stupului; d) codul unic de identificare al stupului - cod alcătuit din maximum 13 caractere, inclusiv spaţiile; e) codul formei asociative - cod numeric alcătuit din 3 cifre şi care reprezintă numărul de ordine acordat formei asociative.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăBucureşti, 25 mai 2011.Nr. 119.  +  AnexăSISTEM 25/05/2011