HOTĂRÂRE nr. 483 din 11 mai 2011pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 19 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse", prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat la art. 1 se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 11 mai 2011.Nr. 483.  +  Anexa INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii"Sistem de detectare a cutiilor de osiisupraîncălzite şi a frânelor strânse"Titular: Ministerul Transporturilor şi InfrastructuriiBeneficiar: Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.Amplasament: pe raza judeţelor Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Prahova, Iaşi, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ, Arad, Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş, Giurgiu, Teleorman, Olt Indicatorii tehnico-economici:
    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)   mii lei67.171*)
    (în preţuri la data de 30 septembrie 2010, 1 euro = 4,2674 lei),      
    din care:
    - construcţii+montaj   mii lei28.345
    Eşalonarea investiţiei:INV/C+Mmii lei  
    - Anul IINVmii lei30.000
    C+Mmii lei13.000
    - Anul IIINVmii lei28.000
    C+Mmii lei11.000
    - Anul IIIINVmii lei9.171
    C+Mmii lei4.345
    Capacităţi:
    - staţii de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse   buc.21
    Durata de realizare a investiţiei   luni29
  --------- Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.-----