HOTĂRÂRE nr. 295 din 23 martie 2011privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 11 mai 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDatele de identificare şi valorile de inventar ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, înregistrate la Ministerul Finanţelor Publice şi prevăzute în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Aiud: a) se introduc 41 de poziţii, conform anexei nr. 1; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 37073, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 913,90 mp (ridicare topografică + demolare)";- la poziţia 37074, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 847 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 37075, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 3.200,44 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 37076, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+3 - 3.293,10 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 37078, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 391,11 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 37079, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 522,58 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 102596, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 493 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.658.592,29 lei" (intervenţie la imobile de natura investiţiilor)";- la poziţia 144397, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 635,42 mp (ridicare topografică + demolare)".2. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Arad: a) se introduc 6 poziţii, conform anexei nr. 2; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 27524, coloana 9 va avea următorul cuprins: "270.243 lei (reevaluare)";- la poziţia 27527, coloana 9 va avea următorul cuprins: "318.532 lei (reevaluare)";- la poziţia 27528, coloana 9 va avea următorul cuprins: "519.935 lei (reevaluare)";- la poziţia 27531, coloana 9 va avea următorul cuprins: "255.002 lei (reevaluare)";- la poziţia 27533, coloana 9 va avea următorul cuprins: "270.012 lei (reevaluare)";- la poziţia 153937, coloana 9 va avea următorul cuprins: "10.750 lei (reevaluare)";- la poziţia 153938, coloana 9 va avea următorul cuprins: "82.461 lei (reevaluare)";- la poziţia 153939, coloana 9 va avea următorul cuprins: "9.539 lei (reevaluare)";- la poziţia 153940, coloana 9 va avea următorul cuprins: "132.267 lei (reevaluare)";- la poziţia 153941, coloana 9 va avea următorul cuprins: "8.817 lei (reevaluare)";- la poziţia 153943, coloana 9 va avea următorul cuprins: "538.758 lei (reevaluare)";- la poziţia 153944, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.402.916 lei (reevaluare)";- la poziţia 153945, coloana 9 va avea următorul cuprins: "8.693.570 lei (reevaluare)";- la poziţia 153946, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.402.916 lei (reevaluare)";- la poziţia 153947, coloana 9 va avea următorul cuprins: "8.251.639 lei (reevaluare)";- la poziţia 153948, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.402.916 lei (reevaluare)";- la poziţia 153949, coloana 9 va avea următorul cuprins: "2.869.442 lei (reevaluare)";- la poziţia 153950, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.700.638 lei (reevaluare);"- la poziţia 153951, coloana 9 va avea următorul cuprins: "503.390 lei (reevaluare)";- la poziţia 153952, coloana 9 va avea următorul cuprins: "782.766 lei (reevaluare)";- la poziţia 153953, coloana 9 va avea următorul cuprins: "78.407 lei (reevaluare)";- la poziţia 153954, coloana 9 va avea următorul cuprins: "14.152 lei (reevaluare)";- la poziţia 153955, coloana 9 va avea următorul cuprins: "97.978 lei (reevaluare)";- la poziţia 153956, coloana 9 va avea următorul cuprins: "382.264 lei (reevaluare)";- la poziţia 153957, coloana 9 va avea următorul cuprins: "727.522 lei (reevaluare)";- la poziţia 153958, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.250.030 lei (reevaluare)";- la poziţia 153959, coloana 9 va avea următorul cuprins: "118.449 lei (reevaluare)";- la poziţia 153960, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.949.596 lei (reevaluare)";- la poziţia 153961, coloana 9 va avea următorul cuprins: "2.734.756 lei (reevaluare)";- la poziţia 153962, coloana 9 va avea următorul cuprins: "3.921.289 lei (reevaluare)";- la poziţia 153963, coloana 9 va avea următorul cuprins: "8.693.570 lei (reevaluare)";- la poziţia 153964, coloana 4 va avea următorul cuprins: "- 6 apartamente", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "5.915.991 lei (evaluare)";- la poziţia 153965, coloana 4 va avea următorul cuprins: "-14 apartamente", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.229.394 lei (reevaluare)".3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bacău: a) se introduc 24 de poziţii, conform anexei nr. 28; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 35707, coloana 9 va avea următorul cuprins: "4.739.557 lei (reevaluare)";- la poziţia 35708, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Pavilion detenţie S3 (redenumire)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "788.508 lei (a fost supraevaluat)";- la poziţia 35709, coloana 9 va avea următorul cuprins: "5.723.447 lei (reevaluare)";- la poziţia 35710, coloana 9 va avea următorul cuprins: "37.966 lei (reevaluare)";- la poziţia 106955, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Construcţii Secuieni (redenumire)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "59.928 lei (reevaluare)";- la poziţia 153927, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 7 bucăţi - 12 mp/bucată - 84 mp (conform situaţiei din teren, eroare de înscriere)";- la poziţia 153928, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 2 bucăţi - 25 mp/bucată - 50 mp (conform situaţiei din teren, eroare de înscriere)";- la poziţia 154223, coloana 9 va avea următorul cuprins: "6.554.279 lei (reevaluare)";- la poziţia 154224, coloana 9 va avea următorul cuprins: "176.269 lei (reevaluare)";- la poziţia 154225, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.390.929 lei (reevaluare)".4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bistriţa: a) se introduce o poziţie, conform anexei nr. 3; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 37338, coloana 9 va avea următorul cuprins: "764.174 lei (reevaluare)";- la poziţia 37342, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren (redenumire)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "15.248.357 lei (evaluare)";- la poziţia 112980, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Imobil GAZ + teren curţi construcţii (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 169,90 mp (ridicare topografică) + teren aferent 0,48 ha", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "80.939 lei (evaluare)".5. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Brăila: a) se introduc două poziţii, conform anexei nr. 4; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 37271, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Clădire aşteptare la vizită, Cabinet medical, Hotel (redenumire)", coloana 7 va avea următorul cuprins: "nr. 4A (renumerotare cadastrală)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "279.886 lei (reevaluare)";- la poziţia 37272, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Pavilion administrativ (redenumire)", coloana 7 va avea următorul cuprins: "nr. 4A (renumerotare cadastrală)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "445.633 lei (reevaluare)";- la poziţia 37273, coloana 7 va avea următorul cuprins: "nr. 4A (renumerotare cadastrală)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "619.941 lei (reevaluare)";- la poziţia 37274, coloana 7 va avea următorul cuprins: "nr. 4A (renumerotare cadastrală)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.328.177 lei (intervenţie la imobile de natura investiţiilor)";- la poziţia 37275, coloana 7 va avea următorul cuprins: "România, Brăila, comuna Siliştea şi comuna Vădeni (teritoriul pe care se află)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "12.058.980 lei (reevaluare)";- la poziţia 153936, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Incintă GAZ (redenumire)", coloana 7 va avea următorul cuprins: "România, Brăila, comuna Vădeni (teritoriul pe care se află)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "23.681 lei (a fost supraevaluată)".6. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bucureşti Jilava: a) se introduc 29 de poziţii, conform anexei nr. 5; b) se modifică după cum urmează:- poziţiile 34138 şi 34139 se comasează, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Club cadre + vestiare (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 765 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "619.276 lei (reevaluare)";- la poziţia 34140, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Clădire administrativ (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 413 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "624.079 lei (reevaluare)";- la poziţia 34141, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 927 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "873.212 lei (reevaluare)";- poziţiile 34142 şi 34143 se comasează, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Clădire comandament (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 791 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "586.769 lei (reevaluare)";- la poziţia 34144, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Bloc detenţie pavilion I şi II (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+2 - 2.452 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "6.712.639 lei (reevaluare)";- la poziţia 34145, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Bloc alimentar + spălătorie (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 701 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "588.102 lei (reevaluare)";- la poziţia 34147, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 549 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "479.975 lei (reevaluare)";- la poziţia 34148, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Fort din beton (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 4.437 mp (ridicare topografică - demolare)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "914.276 lei (reevaluare)";- la poziţia 34149, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 293 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "101.430 lei (reevaluare)";- la poziţia 34150, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Magazie legume (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "S + P - 520 mp (ridicare topografică + demolare)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "762.294 lei (reevaluare)";- la poziţia 34151, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 374 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "388.410 lei";- la poziţia 34152, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Clădire administrativă (redenumire)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "88.016 lei (reevaluare)";- la poziţia 34153, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Anexă (redenumire)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "34.865 lei (reevaluare)";- la poziţia 34154, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren arabil", coloana 5 va avea următorul cuprins: "26,003 ha (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.858.310 lei (evaluare)";- la poziţia 34155, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren arabil (redenumire)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "576.438 lei (evaluare)";- la poziţia 154023, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 535 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "445.162 lei (reevaluare)";- la poziţia 154024, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Padoc câini (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 206 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "58.214 lei (reevaluare)";- la poziţia 154025, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Atelier confecţii metalice (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 1.787 mp (ridicare topografică + demolare)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.458.168 lei (reevaluare)";- la poziţia 154026, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 1.446 mp (ridicare topografică + demolare)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.179.917 lei (reevaluare)";- la poziţia 154027, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Depozit AFV vechi (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "S + P - 369 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "296.609 lei (reevaluare)";- la poziţia 154028, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Garaj auto (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 1.420 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "901.212 lei (reevaluare)";- la poziţia 154029, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Magazie piese auto (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 236 mp (ridicare topografică)", coloana 8 va avea următorul cuprins: "1976", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "95.314 lei (reevaluare)";- la poziţia 154030, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Magazie echipament (redenumire)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "18.482 lei (reevaluare)";- la poziţia 154031, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Depozit cazarmare + anexe cazarmare (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 346 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "140.028 lei (reevaluare)";- la poziţia 154032, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Depozit armament (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 434 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "316.834 lei (reevaluare)",- la poziţia 154033, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Staţie carburanţi (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 435 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "190.026 lei (reevaluare)";- la poziţia 154034, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Anexă cazarmare (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 180 mp (ridicare topografică + demolare)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "66.762 lei (reevaluare)";- la poziţia 154035, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Punct primire (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P + 1 - 466 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "684.779 lei (reevaluare)";- la poziţia 154036, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Clădire deţinere secţia 7 (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 192 mp (ridicare topografică + demolare)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "175.208 lei (reevaluare)";- la poziţia 154037, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Post trafo electric (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 80 mp (ridicare topografică + demolare )", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "134.232 lei (reevaluare)";- la poziţia 154038, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Cabinet medical cadre (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 193 mp (ridicare topografică + demolare)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "166.651 lei (reevaluare)";- la poziţia 154040, coloana 9 va avea următorul cuprins: "6.174.681 lei (reevaluare)"; c) se abrogă poziţia 154022 - Post control vizite, fiind înregistrat dublu, respectiv poziţia 154023 (înregistrare eronată).7. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalului penitenciar Bucureşti Jilava, se modifică după cum urmează:- la poziţia 35304, coloana 9 va avea următorul cuprins: "810.064 lei (reevaluare)";- la poziţia 35305, coloana 9 va avea următorul cuprins: "137.479 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)";- la poziţia 35306, coloana 9 va avea următorul cuprins: "69.063 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)";- la poziţia 35307, coloana 9 va avea următorul cuprins: "140.432 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)";- la poziţia 35308, coloana 9 va avea următorul cuprins: "335.569 lei (eroare de operare)";- la poziţia 35309, coloana 9 va avea următorul cuprins: "87.333 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)";- la poziţia 35310, coloana 9 va avea următorul cuprins: "21.302 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)";- la poziţia 35311, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.252.867 lei (reevaluare)";- la poziţia 35312, coloana 9 va avea următorul cuprins: "40.414 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)";- la poziţia 35313, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.043.425 lei (reevaluare)";- la poziţia 35314, coloana 9 va avea următorul cuprins: "136.251 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)";- la poziţia 35315, coloana 9 va avea următorul cuprins: "90.892 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)".8. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Codlea: a) Centrul de pregătire profesională şi recuperare a cadrelor de penitenciar Rodbav, poziţia 36664 - se redenumeşte conform celor 42 de poziţii cuprinse în anexa nr. 6, mărindu-se astfel suprafaţa construită şi suprafaţa terenului; b) se abrogă poziţia 36651 - Camere oaspeţi, se mai regăseşte înregistrată la numerele MF 154084 şi 154085.9. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Colibaşi: a) se introduc 4 poziţii, conform anexei nr. 7; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 38348, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P + 1 - 1.018 mp (demolare + ridicare topografică)";- la poziţia 38349, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 387 mp (ridicare topografică)", coloana 9 va avea următorul cuprins: "459.791 lei (reevaluare)";- la poziţia 38350, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Brutărie şi atelier electric (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 196 mp (ridicare topografică + demolare)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "65.712 lei (reevaluare)";- la poziţia 38353, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 831 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 38354, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Secţii detenţie (redenumire)", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 3.752 mp (ridicare topografică + demolare)";- la poziţia 38357, coloana 5 va avea următorul cuprins: "269.964 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 106305, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 351 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 154091, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Atelier mecanic garaj (redenumire)";- la poziţia 154094, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P + 1 - 908 mp (demolare + ridicare topografică)".10. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Craiova, se modifică după cum urmează:- la poziţia 39038, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 346,78 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 39044, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.401.560 lei (reevaluare)";- la poziţia 39045, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 258,78 mp (eroare operare)";- la poziţia 39046, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren intravilan curţi - construcţii (redenumire)", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "21.949 mp (eroare de operare)";- la poziţia 154138, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 164,24 mp (demolare + ridicare topografică)";- la poziţia 154147, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Birouri, spaţii deţinere, punct sacrificare (redenumire)";- la poziţia 154148, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren în incintă - construcţii (redenumire)";- la poziţia 154151, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren în incintă - construcţii (redenumire)";- la poziţia 154660, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Staţie CL (redenumire)".11. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalului Penitenciar Dej, se modifică după cum urmează:- la poziţia 61986, coloana 9 va avea următorul cuprins: "12.615 lei (reevaluare)";- la poziţia 61987, coloana 9 va avea următorul cuprins: "207.715 lei (reevaluare)";- la poziţia 61988, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.518 lei (reevaluare)";- la poziţia 61989, coloana 9 va avea următorul cuprins: "950 lei (reevaluare)".12. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Deva: a) se introduc două poziţii, conform anexei nr. 8; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 37793, coloana 8 va avea următorul cuprins: "1983";- la poziţia 106327, coloana 5 va avea următorul cuprins: "S + P - 606,25 mp (ridicare topografică)".13. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, se modifică după cum urmează:- la poziţia 34428, coloana 9 va avea următorul cuprins: "74.255 lei (eroare de operare)".14. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Focşani: a) se introduce o poziţie, conform anexei nr. 9; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 36314, coloana 9 va avea următorul cuprins: "321.233 lei (reevaluare)";- la poziţia 36315, coloana 9 va avea următorul cuprins: "3.366.383 lei (reevaluare)";- la poziţia 36318, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.121.051 lei (reevaluare)";- la poziţia 36321, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.368.362 lei (reevaluare)".15. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Galaţi: a) se introduce o poziţie, conform anexei nr. 10; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 26747, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.171.154 lei (reevaluare)".16. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului de Reeducare Găeşti, se modifică după cum urmează:- la poziţia 37307, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+2 - 773,58 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 37313, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 73,27 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 37315, coloana 9 va avea următorul cuprins: "P - 31.217 lei (eroare de operare)";- la poziţia 37326, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 409,96 mp (ridicare topografică)".17. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Giurgiu: a) se introduc 5 poziţii, conform anexei nr. 11; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 154169, coloana 7 va avea următorul cuprins: "Str. Vlad Ţepeş, bl. MUV I/5 (renumerotare cadastrală)".18. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Gherla: a) se introduc 35 de poziţii, conform anexei nr. 12; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 36026, coloana 9 va avea următorul cuprins: "263.202 lei (eroare de operare)";- la poziţia 36032, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Sector vizite (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 564,44 mp", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.049.956 lei (reevaluare)";- la poziţia 36037, coloana 5 va avea următorul cuprins: "S+P+2 - 634,80 mp (demolare + ridicare topografică)", coloana 9 va avea următorul cuprins: "93.752,88 lei", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "HG nr. 600 din 23 iunie 2010";- la poziţia 154104, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 369,50 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "685.470 lei (reevaluare)".19. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Iaşi: a) se introduc 23 de poziţii, conform anexei nr. 13; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 39519, coloana 5 va avea următorul cuprins: "S+P+1 - 317,88 mp (demolare + ridicare topografică)";- la poziţia 39520, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 386,42 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 39521, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 427,06 mp (demolare + ridicare topografică)";- la poziţia 39522, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 522,81 mp (demolare + ridicare topografică)";- la poziţia 39523, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 423,03 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 39524, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 264,92 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 39525, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 2.109,60 mp", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "574.873 lei (demolare + reevaluare)";- la poziţia 39526, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Pav. det. 300 locuri şi curte plimbare (redenumire)", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "S+P+2 - 1.015,59 mp (demolare + eroare de operare)";- la poziţia 39527, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 198,72 mp (ridicare topografică)", coloana 9 va avea următorul cuprins: "616.223 lei (reevaluare)";- la poziţia 39528, coloana 5 va avea următorul cuprins: "S - 436,29 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 39529, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Dep. combustibil lichid (redenumire)";- la poziţia 39530, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren agricol Chiriţa (redenumire)", coloana 7 va avea următorul cuprins: "Comuna Holboca (localizare în teren)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "750 lei (reevaluare)";- la poziţia 39531, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren agricol Cotu Morii (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "Parcelele 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 - 23,83 ha", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "14.482 lei (reevaluare)";- la poziţia 153969, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.038,00 ml (intervenţie la imobile de natura investiţiilor)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "Autorizaţie de construire nr. 920/2003".20. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Mărgineni, se modifică după cum urmează:- la poziţia 60417, coloana 5 va avea următorul cuprins: "S+P+2 - 545,00 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.632.526 lei (reevaluare)";- la poziţia 60418, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 847,00 mp (demolare + ridicare topografică)";- la poziţia 60419, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Magazie alimente (redenumire)", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "S+P - 251,00 mp";- la poziţia 60420, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 1.893,00 mp (ridicare topografică + demolare)";- la poziţia 60421, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 92,00 mp (ridicare topografică + demolare)";- la poziţia 60422, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+2 - 431,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 60423, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 730,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 60424, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Staţionar vorbitor (redenumire)", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 89,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 60425, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+2 - 431,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 60427, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 405,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 60431, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 681,00 mp (ridicare topografică + demolare)";- la poziţia 60432, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 405,00 mp (ridicare topografică + demolare)";- la poziţia 60433, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 374,00 mp (demolare + ridicare topografică)";- la poziţia 60434, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 383,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 60435, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 46,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 60436, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 754,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 60439, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Bucătărie unitate (redenumire)", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 515,00 mp (demolare + ridicare topografică)";- la poziţia 60440, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Staţie hidrofor (redenumire)", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "S - 91,00 mp (ridicare topografică + demolare)";- la poziţia 106419, coloana 5 va avea următorul cuprins: "S+P - 251,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 106421, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Magazii (redenumire)", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 480,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 153971, coloana 9 va avea următorul cuprins: "714.120 lei (evaluare)".21. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Oradea: a) se introduc 5 poziţii, conform anexei nr. 14; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 34348, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.402.802 lei (reevaluare)";- la poziţia 34354, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Magazie GAZ (redenumire)";- la poziţia 154208, coloana 11 va avea următorul cuprins: "administrare";- la poziţia 154210, coloana 9 va avea următorul cuprins: "14 lei (eroare de operare)";- la poziţia 154211, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1 lei (evaluare)";- la poziţia 154212, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Foişor central (redenumire)";- la poziţia 154214, coloana 8 va avea următorul cuprins: "2006".22. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Pelendava: a) se introduc 5 poziţii cuprinse între G şi H, conform anexei nr. 15; b) se modifică după cum urmează:- poziţia 96879 - Clădiri se defalcă în 94 de poziţii cuprinse între A şi B, conform anexei nr. 15, mărindu-se suprafaţa construită în urma măsurătorilor cadastrale;- poziţia 96880 - Teren agricol se defalcă în 29 de poziţii cuprinse între C şi D, conform anexei nr. 15, mărindu-se suprafaţa totală în urma măsurătorilor cadastrale;- poziţia 153974 - Teren curţi construcţii se defalcă în 12 poziţii cuprinse între E şi F, conform anexei nr. 15.23. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului de Minori şi Tineri Craiova: a) se introduc două poziţii, conform anexei nr. 29; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 40101, coloana 9 va avea următorul cuprins: "66.648 lei (eroare de operare)";- la poziţia 153983, coloana 9 va avea următorul cuprins: "948 lei (evaluare)";- la poziţia 154050, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Post transformare (redenumire)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "21.642 lei (evaluare)";- la poziţia 154058, coloana 9 va avea următorul cuprins: "4,6 lei (evaluare)"; c) se abrogă poziţia 154049 - Rezervor semiîngropat, deoarece este dublată de poziţia 154058 ( înregistrare eronată).24. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti: a) se introduc 24 de poziţii, conform anexei nr. 16; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 51895, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.528.527 lei (reevaluare)";- la poziţia 51900, coloana 9 va avea următorul cuprins: "229.336 lei (reevaluare)";- la poziţia 107375, coloana 9 va avea următorul cuprins: "13.584 lei (reevaluare)";- la poziţia 154318, coloana 8 va avea următorul cuprins: "2004";- la poziţia 154321, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 163 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 154322, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Remiză auto O (redenumire)";- la poziţia 154335, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren curţi construcţii unitate (redenumire)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "442.384 lei (reevaluare)";- la poziţia 154336, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren curţi construcţii Moara Nouă (redenumire)";- la poziţia 154337, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren curţi construcţii unitate Berceni (redenumire)".- la poziţia 154338, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren curţi construcţii unitate Berceni (redenumire)";25. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Poarta Albă: a) se introduc 3 poziţii, conform anexei nr. 17; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 36456, coloana 9 va avea următorul cuprins: 1.750.000 lei (eroare de operare)";- la poziţia 144398, coloana 9 va avea următorul cuprins: "5.902 lei (eroare de operare)".26. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalului Penitenciar Poarta Albă: a) se introduc două poziţii, conform anexei nr. 18; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 36483, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 200 mp + teren aferent - 890 mp", coloana 9 va avea următorul cuprins: "66.193 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 11015 (înscriere în cadastru general)";- la poziţia 36484, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 919 mp (eroare de operare) + teren aferent - 3.389 mp", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "324.778 lei (reevaluare)";- la poziţia 36485, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Secţie boli infecţioase (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P -178 mp (eroare de operare)", coloana 8 va avea următorul cuprins: "2001", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "33.459 lei (reevaluare)";- la poziţia 36493, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Cabinete cadre (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 259 mp + teren aferent - 427 mp", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "71.867 lei (reevaluare)";- la poziţia 36494, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 324 mp + teren aferent - 1.007 mp", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "106.260 lei (reevaluare)";- la poziţia 144399, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 1.153 mp (ridicare topografică) + teren aferent - 4.272 mp", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.745.207 lei (reevaluare)";- la poziţia 144400, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P -149 mp (eroare de operare)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "36.439 lei (reevaluare)";- la poziţia 144401, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 300 mp + teren aferent - 1.228 mp", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "51.354 lei (reevaluare)";- la poziţia 144402, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Comandament vechi", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 287 mp (ridicare topografică + demolare) + teren aferent 466 mp", coloana 8 va avea următorul cuprins: "1999", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "39.890 lei (reevaluare)";- la poziţia 153979, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.486 lei (reevaluare)";- la poziţia 153980, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Staţie de oxigen + bazin (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 45 mp (ridicare topografică + demolare)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "325.365 lei (reevaluare)".27. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Satu Mare: a) se introduc 13 poziţii, conform anexei nr. 19; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 27930, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+3 - 5.883,15 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: 1.270.214 lei (reevaluare)";- la poziţia 27932, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren arabil GAZ (redenumire)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "12.473.214 lei (evaluare)";- la poziţia 27933, coloana 9 va avea următorul cuprins: "762.003 lei (eroare de operare)".28. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Slobozia: a) se introduc 3 poziţii, conform anexei nr. 20; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 34607, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 426,24 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 34608, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 592,21 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 34609, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 105,54 mp (eroare de operare)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "28.186 lei";- la poziţia 34614, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 265,35 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 34615, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 702,49 mp (demolare + ridicare topografică)";- la poziţia 34616, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 189,91 mp (intervenţii la construcţii de natura investiţiilor)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "933.188 lei (reevaluare)";- la poziţia 34617, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 577,25 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 34619, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren arabil GAZ extravilan Slobozia (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "53,50 ha + T 53 P-A 332"; iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "241.717 lei (evaluare)";- la poziţia 34620, coloana 9 va avea următorul cuprins: "3.577.498 lei";- la poziţia 103673, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren agricol extravilan - Alexeni (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "208,88 ha - tarlaua 29, parcela N 147 (ridicare topografică + comasare parcele)", coloana 9 va avea următorul cuprins: "879.308 lei (evaluare)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "HG nr. 611/2003 (rectificare denumire act normativ)";- la poziţia 154182, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren cu construcţii extravilan GAZ - Amara (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "1,50 ha - T 53 (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "908.816 lei (evaluare)";- la poziţia 154183, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren cu construcţii intravilan unitate Slobozia (redenumire)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "3.832.400 lei (evaluare)";- la poziţia 154184, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren cu construcţii intravilan Alexeni, imobil 669, teren cu construcţii extravilan Alexeni tarlaua 32, parcela Cc 153, tarlaua 29, parcela N 147, tarlaua 40/1, parcela N 182 (redenumire)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "64.335.695 lei (evaluare)"; c) se abrogă poziţia 103674 - Imobil 5006 - teren agricol 5,20 ha, deoarece în urma măsurătorilor cadastrale şi a redenumirii parcelelor şi tarlalelor a fost comasată cu poziţia 103673.29. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara: a) se introduc 11 poziţii, conform anexei nr. 21; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 35572, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 416,00 mp (intervenţii la construcţii de natura investiţiilor)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "167.267 lei (evaluare)";- la poziţia 35573, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 463,00 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "327.188 lei (reevaluare)";- la poziţia 35574, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 544,07 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "149.091 lei (reevaluare)";- la poziţia 35575, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Magazii şi cameră frigorifică zidită (redenumire)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "108.886 lei (eroare de operare)";- la poziţia 35576, coloana 9 va avea următorul cuprins: "98.691 lei (reevaluare)";- la poziţia 35577, coloana 9 va avea următorul cuprins: "482.293 lei (reevaluare)";- la poziţia 35578, coloana 9 va avea următorul cuprins: 1.512.368 lei (reevaluare)";- la poziţia 35579, coloana 7 va avea următorul cuprins: "Calea Moşniţei nr. 11", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "417.975 lei (reevaluare)";- la poziţia 35581, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren agricol şi construibil (redenumire)", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "10,7002 ha (comasare terenuri)";- la poziţia 107396, coloana 9 va avea următorul cuprins: "827.625 lei (la data preluării erau supraevaluate )";- la poziţia 107397, coloana 9 va avea următorul cuprins: "134.091 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107398, coloana 9 va avea următorul cuprins: "157.411 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107399, coloana 9 va avea următorul cuprins: "435.588 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107406, coloana 9 va avea următorul cuprins: "415.599 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107407, coloana 9 va avea următorul cuprins: "39.337 lei (reevaluare)";- la poziţia 107408, coloana 9 va avea următorul cuprins: "435.588 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107409, coloana 9 va avea următorul cuprins: "227.324 lei (eroare de operare, a fost trecută valoarea poziţiei 107410)";- la poziţia 107410, coloana 9 va avea următorul cuprins: "725.945 lei (reevaluare)";- la poziţia 107420, coloana 9 va avea următorul cuprins: "498.886 lei (reevaluare)";- la poziţia 107421, coloana 9 va avea următorul cuprins: "124.063 lei (reevaluare)";- la poziţia 107422, coloana 9 va avea următorul cuprins: "124.063 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107423, coloana 9 va avea următorul cuprins: "246.199 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107424, coloana 9 va avea următorul cuprins: "97.154 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107457, coloana 9 va avea următorul cuprins: "225.824 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107458, coloana 9 va avea următorul cuprins: "929.243 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107459, coloana 9 va avea următorul cuprins: "64.125 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107461, coloana 9 va avea următorul cuprins: "265.204 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107462, coloana 9 va avea următorul cuprins: "159.516 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107463, coloana 9 va avea următorul cuprins: "159.516 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107464, coloana 9 va avea următorul cuprins: "159.516 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107465, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 345 mp", coloana 9 va avea următorul cuprins: "159.516 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107466, coloana 9 va avea următorul cuprins: "66.419 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107467, coloana 9 va avea următorul cuprins: "42.032 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107468, coloana 9 va avea următorul cuprins: "156.891 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107469, coloana 9 va avea următorul cuprins: "156.891 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107470, coloana 9 va avea următorul cuprins: "156.578 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107471, coloana 9 va avea următorul cuprins: "156.578 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107472, coloana 9 va avea următorul cuprins: "30.715 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107473, coloana 9 va avea următorul cuprins: "165.431 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107474, coloana 9 va avea următorul cuprins: "241.572 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107475, coloana 9 va avea următorul cuprins: "113.700 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107477, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.002.393 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107478, coloana 9 va avea următorul cuprins: "401.745 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107479, coloana 9 va avea următorul cuprins: "403.058 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107480, coloana 9 va avea următorul cuprins: "265.204 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107481, coloana 9 va avea următorul cuprins: "265.204 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107482, coloana 9 va avea următorul cuprins: "265.204 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107525, coloana 9 va avea următorul cuprins: "54.956 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107526, coloana 9 va avea următorul cuprins: "96.918 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107528, coloana 9 va avea următorul cuprins: "79.602 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107529, coloana 9 va avea următorul cuprins: "50.825 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 107543, coloana 9 va avea următorul cuprins: "8.945 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154391, coloana 9 va avea următorul cuprins: "4.888 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154392, coloana 9 va avea următorul cuprins: "2.465 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154393, coloana 9 va avea următorul cuprins: "2.465 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154394, coloana 9 va avea următorul cuprins: "3.087 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154395, coloana 9 va avea următorul cuprins: "12.803 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154396, coloana 9 va avea următorul cuprins: "10.505 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154397, coloana 9 va avea următorul cuprins: "32.100 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154398, coloana 9 va avea următorul cuprins: "9.154 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154399, coloana 9 va avea următorul cuprins: "34.359 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154400, coloana 9 va avea următorul cuprins: "6.929 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154401, coloana 9 va avea următorul cuprins: "14.447 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154402, coloana 9 va avea următorul cuprins: "14.447 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154403, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 135,78 mp (ridicare topografică)", coloana 9 va avea următorul cuprins: "27.991 lei (reevaluare)";- la poziţia 154405, coloana 9 va avea următorul cuprins: "14.189 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154406, coloana 9 va avea următorul cuprins: "61.016 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154407, coloana 9 va avea următorul cuprins: "9.286 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154408, coloana 9 va avea următorul cuprins: "3.612 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154409, coloana 9 va avea următorul cuprins: "677 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154410, coloana 9 va avea următorul cuprins: "677 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154411, coloana 9 va avea următorul cuprins: "677 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154412, coloana 9 va avea următorul cuprins: "677 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154413, coloana 9 va avea următorul cuprins: "3.611 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154414, coloana 9 va avea următorul cuprins: "15.350 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154415, coloana 9 va avea următorul cuprins: "866 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154416, coloana 9 va avea următorul cuprins: "6.760 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154417, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.580 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154418, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.211 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154419, coloana 9 va avea următorul cuprins: "26.185 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154420, coloana 9 va avea următorul cuprins: "808 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154421, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.354 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154422, coloana 9 va avea următorul cuprins: "416 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154423, coloana 9 va avea următorul cuprins: "416 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154424, coloana 9 va avea următorul cuprins: "416 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154425, coloana 9 va avea următorul cuprins: "416 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154426, coloana 9 va avea următorul cuprins: "208 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154427, coloana 9 va avea următorul cuprins: "125 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154428, coloana 9 va avea următorul cuprins: "83 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154429, coloana 9 va avea următorul cuprins: "83 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154430, coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.806 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154431, coloana 9 va avea următorul cuprins: "15.576 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154432, coloana 9 va avea următorul cuprins: "328 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154433, coloana 9 va avea următorul cuprins: "3.855 lei (la data preluării erau supraevaluate)";- la poziţia 154446, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 180 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 154456, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 1.715 mp (demolare + ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "2.589.348 lei (reevaluare)";- la poziţia 154457, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 88 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "34.808 lei (reevaluare)";- la poziţia 154458, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Centrală termică + extindere", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 565 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "1.506.072 lei (reevaluare)".30. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului de Minori şi Tineri Tichileşti, se modifică după cum urmează:- la poziţia 38571, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C2 (în completare)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 427 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38572, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C3 (în completare)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 167 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38573, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C4 (în completare)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 193 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38574, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C5 (în completare)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 349 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38575, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C6 (în completare)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38576, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C10 (în completare)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 181 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38577, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C11 (în completare)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 223 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38578, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C12 (în completare)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 422 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38579, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C14 (în completare)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 533 mp (ridicare topografică)", coloana 9 va avea următorul cuprins: "56.688 lei (eroare de operare)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38582, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C17 (în completare)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 949 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38583, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C19 (în completare)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 1.196 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38584, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C20 (în completare)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 1.492 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38585, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C21 (în completare)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 349 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38586, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C22 (în completare)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38587, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C23 (în completare)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 399 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38588, coloana 4 va avea următorul cuprins: "pentru C1, C2, C3, C4 şi C5 (în completare)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 171/N/491 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38589, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 368 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 855/N/1489 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38590, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 316 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 855/N/1489(înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38591, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 320 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 855/N/1489 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38592, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 246 mp (ridicare topografică)," iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CF 855/N/1489 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 38593, coloana 5 va avea următorul cuprins: "96,7443 ha (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "Dep. Agriculturii de stat - Ordin nr. 7.219/30.08.1991 şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei - Avizul nr. 128/1996, Departamentul Întreprinderilor agricole de stat - Ordin nr. 503/1969, CF 171/N/491 şi 492, CF 1872/N/2341 (înscriere în cadastrul general)";- la poziţia 107366, coloana 4 va avea următorul cuprins: "C1 (în completare)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 301 mp (ridicare topografică)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "PV 2608/1991 între SC Mozaic şi MJ-DGP conform Ord. S/30869/1991, CF 879/N/1496 (înscriere în cadastrul general)".31. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgşor: a) se introduc 21 de poziţii, conform anexei nr. 22; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 26591, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Dormitoare bărbaţi + depozite"(în completare);- la poziţia 26598, coloana 9 va avea următorul cuprins: "4.372.719 lei (a fost supraevaluat)";- la poziţia 26602, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Bloc intervenţii (redenumire)";- la poziţia 26605, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Pavilion administrativ II (redenumire)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 367,00 mp (intervenţie la imobile de natura investiţiilor)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "285.014 lei (reevaluare)";- la poziţia 26606, coloana 4 va avea următorul cuprins: "în completare - T101 extravilan - PA 522 (numerotare cadastrală)", coloana 9 va avea următorul cuprins: "85.890 lei (a fost supraevaluat)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "Ord. M.A. şi Silviculturii din 9.01.1978, PV nr. 38/2.02.1978 între CAP Tg. Nou şi Penitenciar, acord UŞCAP (în completare)".32. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgu Jiu: a) se introduc 11 poziţii, conform anexei nr. 23; b) se modifică după cum urmează:- la poziţiile 35099, 35100,35101, 35102, 35103, 35104, 35105 şi 35106, coloana 10 va avea următorul cuprins: "Încheierea OCPI Gorj 17.989/2008 (în completare, înscriere în cadastru general)",- la poziţia 35107, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Teren (redenumire)", coloana 7 va avea următorul cuprins: "Str. Lotrului (schimbare adresă)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "CAS 65306/1969, Ord. MA nr. 503/1969, PV nr. 8.264/1969 între IAS Tg. Jiu şi Penitenciarul Tg. Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Tg. Jiu, PV nr. 1.589/1972 între OCOT Gorj şi Penitenciarul Tg. Jiu, Hot. nr. 4.59/1993 a Comisiei judeţului Gorj (în completare)";- la poziţia 153886, coloana 9 va avea următorul cuprins: "52.900 lei (eroare de operare)";- la poziţia 153923, coloana 7 va avea următorul cuprins: "bl. nr. 25, sc. 1, ap. 27 (în completare)"; c) se abrogă poziţiile 153924 - Foişoare şi 153925 - Copertină, deoarece sunt dublate de poziţiile 153884, respectiv 153885 (înregistrare eronată)".33. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalului penitenciar Târgu Ocna: a) se introduc 4 poziţii, conform anexei nr. 24, b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 96713, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 1.345 mp (demolare + ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "685.068 lei (reevaluare)";- la poziţia 154009, coloana 9 va avea următorul cuprins: "2.461 lei (înregistrare eronată)";- la poziţia 154012, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Beci AFV (redenumire)", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "S - 105 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 154013, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 65 mp ( demolare + ridicare topografică)";- la poziţia 154015, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Centrală termică corp B - Lundbek (în completare)";- la poziţia 154016, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Reţele distribuţie gaze la Lundbek (în completare), iar coloana 8 va avea următorul cuprins: "1999";- la poziţia 154017, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 42,50 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "40.964 lei (a fost supraevaluat)";- la poziţia 154018, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 100,48 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "54.116 lei (a fost supraevaluat)";- la poziţia 154020, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 40,20 mp (demolare + ridicare topografică)".34. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgu Mureş, se modifică după cum urmează:- la poziţia 36997, coloana 9 va avea următorul cuprins: "878.155 lei (înregistrare eronată);- la poziţia 36998, coloana 9 va avea următorul cuprins: "70.882 lei (înregistrare eronată)";- la poziţia 37003, coloana 9 va avea următorul cuprins: "7.399 lei (înregistrare eronată)";- la poziţia 153976, coloana 9 va avea următorul cuprins: "151.200 lei (înregistrare eronată)".35. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Tulcea: a) se introduc 4 poziţii, conform anexei nr. 25; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 36707, coloana 5 va avea următorul cuprins: "S+P+1 - 481,85 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 36709, coloana 5 va avea următorul cuprins: "S+P - 200,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 36710, coloana 5 va avea următorul cuprins: "S+P+4 - 1.777,64 mp (intervenţie la imobile de natura investiţiilor)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "22.923.346 lei (înregistrare eronată)";- la poziţia 36711, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Atelier întreţinere (redenumire)", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "P+1 - 82,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 36712, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 127,50 mp (demolare + ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "990.774 lei (reevaluare)";- la poziţia 36713, coloana 5 va avea următorul cuprins: "S + P - 340,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 36714, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Corp administrativ GAZ (redenumire)", coloana 7 va avea următorul cuprins: "str. Prislov nr. 177 (renumerotare cadastrală)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "147.424 lei (supraevaluat)";- la poziţia 36717, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 452,54 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 36718, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Bloc alimentar (redenumire)", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 480,92 mp (demolare + ridicare topografică)";- la poziţia 36719, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 1.611,30 mp (ridicare topografică)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "3.569.446 lei (supraevaluat)";- la poziţia 36720, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 339,78 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 36721, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 325,90 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 36722, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 344,35 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 154275, coloana 7 va avea următorul cuprins: "str. Prislov nr. 177 (renumerotare cadastrală)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "178.322 lei (reevaluare)";- la poziţia 154276, coloana 9 va avea următorul cuprins: "81.265 lei (reevaluare)";- la poziţia 154278, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Reţele apă exterioare GAZ (redenumire)", coloana 7 va avea următorul cuprins: "str. Prislov nr. 177 (renumerotare cadastrală)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "85.286 lei (reevaluare)";- la poziţia 154279, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Canalizare menajeră GAZ (redenumire)", coloana 7 va avea următorul cuprins: "str. Prislov nr. 177 (renumerotare cadastrală)", iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "11.674 lei (supraevaluare)".36. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Vaslui: a) se introduc 14 poziţii, conform anexei nr. 26; b) se modifică după cum urmează:- la poziţia 38258, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 338,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 38259, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 360,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 38260, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 130,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 38262, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 258,00 mp (ridicare topografică)"; iar coloana 9 va avea următorul cuprins: "109.153 lei (reevaluare)";- la poziţia 38263, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 279,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 38264, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 200,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 38265, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 270,00 mp (ridicare topografică)";- la poziţia 38266, coloana 5 va avea următorul cuprins: "P - 245,00 mp (ridicare topografică)"; c) se abrogă poziţia 38267 - Teren agricol - 27,60 ha, deoarece prin Sentinţa civilă nr. 895/19.03.2007, la Dosarul nr. 457/333/2007 Judecătoria Vaslui trece terenul respectiv în rezerva Comisiei locale Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 27,60 ha.37. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Botoşani, se completează după cum urmează:- se introduc 13 poziţii, conform anexei nr. 27.38. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului de pregătire a magistraţilor, grefierilor şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei - Sovata, se modifică după cum urmează:- la poziţia 154005, coloana 9 va avea următorul cuprins: "3.222.217,51 lei (reevaluare)", iar coloana 10 va avea următorul cuprins: "Proces-verbal de recepţie finală nr. 617/10.05.2010".  +  Articolul IIAnexele nr. 1-29*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.--------- Notă *) Anexele nr. 1-29 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuBucureşti, 23 martie 2011.Nr. 295.-------