NORME METODOLOGICE din 1 iulie 1993 (*actualizate*)privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici**) produşi de surse staţionare(actualizate până la data de 21 octombrie 2002*)
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 10 august 1993. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 21 octombrie 2002, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 128 din 14 februarie 2002; ORDINUL nr. 592 din 25 iunie 2002.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 6 din ORDINUL nr. 592 din 25 iunie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 21 octombrie 2002, la data intrării în vigoare a prezentului ordin dispoziţiile contrare cuprinse în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse staţionare, în STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate şi în STAS 10331/1992 privind principii şi reguli generale de supraveghere a calităţii aerului, precum şi orice alta dispoziţie contrară îşi încetează aplicarea cu privire la poluantii atmosferici reglementati prin prezentul ordin.1. Domeniul de aplicareMetodologiile se aplică determinarilor de emisii sub forma de pulberi, aerosoli sau gaze produse de instalaţii; surse de staţionare de tip instalatie industriala; amenajări de teritoriu de tip autostrada, aeroport, cale ferată; aparate şi utilaje de tip generator electric cu motor cu combustie, precum şi instalaţiilor de ventilaţie care colectează efluenţii gazosi ai unor surse şi îi evacueaza în atmosfera.2. Principiul de măsurareUn volum reprezentativ al efluentului de analizat se recolteaza izocinetic. Se determina în acesta concentraţia de substanţe poluante.Emisia totală se calculează funcţie de compoziţia volumului de gaz recoltat şi de alţi parametri auxiliari.Se definesc ca pulberi: particulele care, după o măsurătoare asupra concentraţiei, după condiţionare, cresc greutatea substratului elementului de filtrare.3. Condiţiile de măsurareÎn mod normal, masuratoarea trebuie efectuată în condiţiile de exploatare în care emisiile sunt maxime. (Autoritatea de mediu care avizează funcţionarea şi controlează emisiile poate, funcţie de situaţia zonei, sa accepte sau sa impună, în timpul pornirii şi opririi instalaţiei, valori diferite de cele reglementate).4. Amplasarea punctului de recoltareCompoziţia probei recoltate, asa cum se găseşte la locul de recoltare, trebuie să fie reprezentativa pentru emisia ce va fi masurata. Măsurătorile trebuie să se efectueze într-un loc unde repartiţia substanţelor poluante în secţiunea canalului de evacuare este cît mai omogenă posibil.Amplasamentul punctului de recoltare trebuie să permită un acces uşor şi sigur. Pozitionarea se planifica, de comun acord cu deţinătorul de sursa, şi se amenajeaza corespunzător din timp.5. Durata şi numărul de măsurătoriDurata şi numărul de măsurători se fixează funcţie de natura sursei, cît şi de variatia de timp a emisiilor.Se recomanda, în cazul unor surse cu emisie constanta, efectuarea a cel puţin 3 măsurători individuale.Se defineşte ca măsurătoare individuală media valorilor măsurate în fiecare punct al unei grile, respectiv, pe axa de măsura, sau rezultatul a ceea ce se defineşte ca măsurătoare în grila.6. Alte determinăriLa fiecare măsurătoare de emisie este necesar să se masoare viteza efluentului în secţiunea de măsura, parametrii auxiliari necesari calculului emisiilor şi să se înregistreze toate informaţiile privind condiţiile de exploatare a instalaţiei.7. Raportarea rezultatelorÎn raportare se vor consemna toate marimile măsurate şi calculate, metodele de măsurare utilizate şi condiţiile de exploatare a instalaţiei.Se vor evalua şi evidenţia erorile fiecărei măsurători de emisie efectuate.NOTĂ:Elementele de detaliu privind metodologia de determinare a poluantilor atmosferici produşi de surse staţionare se pot procura de la Institutul de Cercetări şi Ingineria Mediului - Splaiul Independentei nr. 294, sector 6, Bucureşti.----------------