ORDIN nr. 462 din 1 iulie 1993 (*actualizat*)pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse staţionare(actualizat până la data de 21 octombrie 2002*)
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 10 august 1993. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 21 octombrie 2002, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 128 din 14 februarie 2002; ORDINUL nr. 592 din 25 iunie 2002.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 6 din ORDINUL nr. 592 din 25 iunie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 21 octombrie 2002, la data intrării în vigoare a prezentului ordin dispoziţiile contrare cuprinse în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse staţionare, în STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate şi în STAS 10331/1992 privind principii şi reguli generale de supraveghere a calităţii aerului, precum şi orice alta dispoziţie contrară îşi încetează aplicarea cu privire la poluantii atmosferici reglementati prin prezentul ordin.Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,având în vedere necesitatea stabilirii de norme de limitare a emisiilor de poluanti eliminati în atmosfera în scopul protecţiei factorilor de mediu şi a biosistemelor în ansamblul lor împotriva poluarilor atmosferice de către activităţi antropice,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 792 din 17 decembrie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, emite următorul ordin:1. Se aprobă Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse staţionare.2. Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 30 septembrie 1993.3. Condiţiile tehnice şi normele metodologice sunt valabile până la reglementarea, prin standardizare, a unor norme naţionale sau până la revizuirea lor prin ordin ministerial.4. Direcţia strategii, legislaţie pentru protecţia mediului, evaluare impact şi avizare se însărcinează cu difuzarea şi aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieCOND+PROC 01/07/1993NORMA 01/07/1993