DECIZIE nr. 480 din 18 noiembrie 1997referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art. 131 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 22 decembrie 1997    Ioan Muraru - preşedinteCostica Bulai - judecătorMihai Constantinescu - judecătorLucian Stangu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu- judecătorPaula C. Pantea - procurorDoina Suliman - magistrat-asistentPe rol, pronunţarea asupra recursului declarat de Societatea Comercială "Scorpion" - S.R.L. Timişoara împotriva Deciziei Curţii Constituţionale nr. 67 din 14 aprilie 1997.Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 11 noiembrie 1997 şi au fost consemnate în încheierea din aceeaşi dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 18 noiembrie 1997. CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 18 februarie 1997, data în Camera de consiliu, judecătorul-sindic a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 131 din Legea nr. 64/1995 privin procedura reorganizării şi lichidării judiciare, ridicată de Societatea Comercială "Scorpion" - S.R.L. Timişoara în Dosarul nr. 1/F/1995 al Tribunalului Timiş.Prin Decizia nr. 67 din 14 aprilie 1997, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate ca vadit nefondata, retinand că nu a fost legal sesizată. Împotriva deciziei sus-menţionate Societatea Comercială "Scorpion" - S.R.L. Timişoara a declarat recurs în termen, deoarece, deşi fondul pricinii nu a fost examinat, excepţia a fost respinsă ca vadit nefondata, în loc ca sesizarea sa fi fost respinsă ca fiind greşit introdusă.Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât excepţia a fost respinsă ca vadit nefondata, s-au solicitat puncte de vedere celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.Guvernul, în punctul sau de vedere, examinând fondul, apreciază ca excepţia invocată este neîntemeiată, întrucât art. 131 din Legea nr. 64/1995 nu contravine art. 16 alin. (1) din Constituţie.Camera Deputaţilor şi Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,având în vedere decizia atacată, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, prevederile art. 131 din Legea nr. 64/1995, raportate la dispoziţiile Constituţiei şi ale Legii nr. 47/1992, constata următoarele:Critica formulată prin cererea de recurs nu poate fi reţinută.Chiar recurenta, admiţând faptul ca sesizarea Curţii Constituţionale nu s-a făcut în condiţiile legii, recunoaşte implicit, temeinicia soluţiei date în cauza.Pentru motivele arătate, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 25 şi al art. 26 din Legea nr. 47/1992,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge recursul declarat de Societatea Comercială "Scorpion" - S.R.L. Timişoara împotriva Deciziei Curţii Constituţionale nr. 67 din 14 aprilie 1997.Definitivă.Pronunţată în şedinţa publică din 18 noiembrie 1997.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN MURARUMagistrat-asistent,Doina Suliman----------------