HOTĂRÂRE nr. 427 din 27 aprilie 2011pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economică, semnat la Astana la 2 martie 2010
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 mai 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economică, semnat la Astana la 2 martie 2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion Aritonp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statBucureşti, 27 aprilie 2011.Nr. 427.ACORD 02/03/2010