ORDIN nr. 87 din 3 mai 2011pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
  • Nr. 6 din 21 aprilie 2011
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 87 din 3 mai 2011
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 6 mai 2011    Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 aprilie 2011, prin care s-au adoptat Normele de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor,având în vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se completează cu prevederile Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, cu modificările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, cu modificările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor şi ale Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Societatea Comercială "Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale" - S.A., primarii, prin compartimentele de specialitate, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Comisiei deSupraveghere a Asigurărilor,Angela ToncescuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian Igaş  +  AnexăNORMA 03/05/2011