ORDIN nr. 962 din 29 iulie 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor(actualizat până la data de 22 aprilie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 3 august 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 22 aprilie 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1.402 din 5 noiembrie 2009; ORDINUL nr. 344 din 16 aprilie 2010.Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale strategii şi politica medicamentului nr. I.B./7.494/2009,având în vedere prevederile Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată,în temeiul art. 7 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 3Direcţia generală strategii şi politica medicamentului şi Colegiul Farmaciştilor din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Aurel Nechita,secretar de statBucureşti, 29 iulie 2009.Nr. 962.  +  AnexăNORMA 29/07/2009