ORDIN nr. 462 din 14 aprilie 2011privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 357 din 28 aprilie 2011
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 462 din 14 aprilie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 mai 2011  Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 4.642/2011 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.557 din 14 aprilie 2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea A, capitolul II "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011" se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIBugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011
  Denumirea programului Bugetul de stat Venituri proprii Bugetul total Din care transfer FNUASS
  I. Programele naţionale privind bolile transmisibile 56.550 47.661 104.211 97
  II. Programul naţional de monitori- zare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 5.000 5.000
  III. Programul naţional de hematolo- gie şi securitate transfuzională 22.000 52.000 74.000
  IV. Programele naţionale privind bolile netransmisibile 317.884 864.802 1.182.686 1.000.508
  V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 7.720 7.720
  VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 33.015 10.002 43.017
  VII. Programul naţional de tratament în străinătate 29.000 29.000
  VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor 120.000 120.000 120.000
  Reţinere 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/ 2010, cu modificările ulterioare 75.690 75.690 63.368
  Reţinere 10% conform Legii nr. 500/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare 18.891 31.262 50.153
  Total programe naţionale de sănătate 477.340 1.214.137 1.691.477 1.183.973"
  2. La secţiunea A, capitolul III, la subcapitolul IV "Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 1 "Programul naţional de boli cardiovasculare", subpunctul 1.1 "Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare", titlul "Unităţi care derulează subprogramul" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Unităţi care derulează subprogramul:1) proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale: a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C. C. Iliescu» Bucureşti; b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; d) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti; e) Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti; f) Spitalul Clinic de Urgenţă «Elias»; g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; h) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara; i) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca; j) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iaşi; k) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea; m) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov; n) Spitalul de Urgenţă «Prof. Dr. Agrippa Ionescu»; o) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca; p) Clinicile ICCO Braşov.2) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor: a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» Bucureşti; b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; d) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti; e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara; g) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca; h) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iaşi; i) Centrul de cardiologie Craiova; j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.3) implantare de stimulatoare cardiace: a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» Bucureşti; b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; d) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti; e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara; g) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca; h) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iaşi; i) Centrul de cardiologie Craiova; j) Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti; k) Spitalul Clinic «Colentina» Bucureşti; l) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca; m) Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare; n) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu; o) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa; p) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad; q) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov; r) Spitalul de Urgenţă «Prof. Dr. Agrippa Ionescu»; s) clinicile ICCO Braşov.4) implantare de defibrilatoare interne: a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» Bucureşti; b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; d) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti; e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara; g) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca; h) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iaşi; i) Centrul de cardiologie Craiova; j) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca; k) Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare; l) Spitalul de Urgenţă «Prof. Dr. Agrippa Ionescu».5) resincronizare cardiacă în insuficienţa cardiacă severă: a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» Bucureşti; b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; d) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti; e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; f) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara; g) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca; h) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iaşi; i) Centrul de cardiologie Craiova.6) proceduri de chirurgie cardiovasculară adulţi: a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» Bucureşti; b) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca; c) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara; d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Centrul pentru boli cardiovasculare şi transplant; e) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iaşi; f) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; g) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti; h) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; i) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa; j) Spitalul de Urgenţă «Dr. Agrippa Ionescu».7) proceduri de chirurgie cardiovasculară copii: a) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca; b) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Centrul pentru boli cardiovasculare şi transplant; c) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iaşi; d) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie».8) proceduri de chirurgie vasculară: a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» Bucureşti; b) Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti; c) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; d) Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti; e) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca; f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca - Secţia clinică de chirurgie vasculară; g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; h) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iaşi; i) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi; j) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara; k) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu; l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa; m) Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov; n) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava; o) Spitalul de Urgenţă «Prof. Dr. Agrippa Ionescu»; p) Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare; q) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara".3. La secţiunea A, capitolul III, la subcapitolul IV, punctul 1, subpunctul 1.2 "Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut", titlul "Unităţi care derulează subprogramul", litera e) se abrogă.4. La secţiunea A, capitolul III, la subcapitolul IV, punctul 5 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subpunctul 5.1 "Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", titlul "Unităţi care derulează subprogramul" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Unităţi care derulează subprogramul*):_________ Notă *) Unităţile sanitare derulează subprogramul numai în condiţiile îndeplinirii prevederilor legale referitoare la autorizarea şi acreditarea unităţilor sanitare pentru efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană." a) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Secţia clinică de hematologie şi transplant celule stem, Clinica ATI, Secţia clinică de ortopedie-traumatologie nr. 1, coordonare transplant, Centrul pentru boli cardiovasculare şi transplant - Laboratorul clinic de imunologie transplant; b) Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti - Centrul de Hematologie şi Transplant Medular, Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA şi virusologie, Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic Fundeni, Centrul de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni; c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Secţia de chirurgie cardiovasculară, Clinica ATI, Secţia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă, Clinica Ortopedie-Traumatologie I, II şi III; d) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti - Clinica ortopedie-traumatologie I şi II; e) Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov - realizează coordonarea la nivel naţional a activităţilor de transplant; f) Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar - Arseni» Bucureşti - Secţia ATI, Secţia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă; g) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti - Secţia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă; h) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» - Secţia clinică de ortopedie şi traumatologie; i) Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti - Secţia clinică de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă I arşi; j) Spitalul Clinic Colentina - Secţia de ortopedietraumatologie; k) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular «Foişor» Bucureşti; l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Cluj-Napoca - Secţia ATI; m) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj - Secţia clinică de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă; n) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara; o) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Timişoara - Centrul regional de imunologie şi transplant, Clinica ATI, Centrul de hemodializă şi transplant renal, coordonare transplant, Secţia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă - Casa Austria; p) Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Laboratorul clinic de analize medicale şi imunologie, coordonare transplant; q) Spitalul Clinic Judeţean Constanţa - Clinica chirurgie, coordonare transplant, Clinica ATI, Secţia clinică de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă; r) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi - Laboratorul de imunologie şi genetică, Clinica ATI, coordonare transplant; s) Spitalul Clinic «C.I. Parhon» Iaşi - Clinica urologie; t) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau» Bucureşti; u) Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - Secţia ATI; v) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Craiova - Secţia ATI, coordonare transplant; w) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov - Secţia ATI, coordonare transplant; x) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea - Secţia ATI, coordonare transplant; y) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu - Secţia ATI.5. La secţiunea A, capitolul III, la subcapitolul IV, punctul 5, subpunctul 5.2 "Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale", titlul "Activităţi" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Activităţi: a) recrutarea donatorilor voluntari de celule stem; b) recoltarea probelor de la donatorii voluntari de celule stem; c) transportul probelor recoltate de la donatorii voluntari către laboratoarele de histocompatibilitate; d) realizarea grupei sanguine şi a Rh-ului; e) realizarea testărilor virusologice şi de histocompatibilitate."6. La secţiunea A, capitolul III, la subcapitolul IV, punctul 5, subpunctul 5.2, titlul "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) numărul de donatori voluntari de celule stem hematopoietice identificaţi şi testaţi: 3.400;2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/donator voluntar identificat şi testat: 2.200 lei;3) indicatori de rezultat: a) realizarea bazei de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem, în care să fie prevăzute datele personale, medicale şi de histocompatibilitate; b) realizarea interconectării Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice cu organismele similare internaţionale".7. La secţiunea A, capitolul III, la subcapitolul VI "Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului", punctul 1 "Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului, subpunctul 1.3 "Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf," titlul "Activităţi" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Activităţi:- procurarea şi distribuţia de lapte praf la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf, conform prevederilor legale în vigoare*) (inclusiv cheltuieli de depozitare şi transport)_________ Notă *) Laptele praf se distribuie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern."8. La secţiunea B, capitolul I "Cadrul general de realizare a programelor naţionale de sănătate", la articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1)), cu următorul cuprins:(1^1) Reprezentantul legal al unităţii sanitare încheie contract pentru derularea programelor/subprogramelor de sănătate cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Unităţile sanitare din reţeaua apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, respectiv din reţeaua Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii încheie contracte pentru derularea programelor/subprogramelor de sănătate numai cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, avându-se în vedere la contractare şi decontare asiguraţii, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care sunt luaţi în evidenţă."9. La secţiunea B, capitolul III "Decontarea medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare specifice programelor naţionale de sănătate", la articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În vederea decontării contravalorii testelor de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, prescripţiile medicale se depun la casele de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator şi facturi distincte: pentru medicamente specifice (insulină, insulină şi ADO, după caz) şi pentru teste de automonitorizare."10. La secţiunea B, capitolul IV "Prescrierea şi eliberarea medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice decontate în cadrul programelor naţionale de sănătate", la articolul 31, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Medicamentele specifice care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor incluşi în Programul naţional de oncologie se eliberează prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare; achiziţionarea acestora se realizează de către unitatea sanitară, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii. (4) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice incluşi în Programul naţional de oncologie se prescriu, se eliberează şi se administrează după cum urmează: a) eliberarea medicamentelor oncologice se realizează astfel:a.1) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală;a.2) prin farmaciile cu circuit închis din structura unităţilor sanitare aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare parenterală, începând cu data la care se finalizează procedurile de achiziţie publică. Până la data finalizării procedurii (nu mai târziu de 31 martie 2011), eliberarea se face în aceleaşi condiţii ca medicamentele nominalizate la lit. a1); b) prescrierea medicamentelor oncologice cu forme farmaceutice cu administrare intramusculară sau subcutanată se realizează în unităţile sanitare cu paturi sau în structuri sanitare ambulatorii care furnizează servicii de specialitate oncologie medicală, în condiţiile legii; c) prescrierea medicamentelor oncologice cu forme farmaceutice cu administrare intramusculară se face pe prescripţie medicală distinctă pentru fiecare serie de tratament din cadrul unei luni. Prescrierea medicamentelor oncologice cu administrare subcutanată se face pe prescripţie medicală distinctă, pentru o perioadă de maximum o lună calendaristică; d) pentru medicamentele oncologice cu administrare orală se întocmesc prescripţii medicale distincte; e) administrarea medicamentelor oncologice cu forme farmaceutice cu administrare intramusculară sau subcutanată se realizează în structuri sanitare ambulatorii de specialitate oncologie medicală, conform recomandării medicului oncolog prescriptor.În vederea decontării contravalorii medicamentelor specifice acordate în cadrul programului un exemplar al prescripţiei medicale rămâne la medicul oncolog prescriptor, un alt exemplar rămâne în farmacia cu circuit închis care a eliberat medicamentele şi un exemplar se depune la casa de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator şi factura."11. La secţiunea B, capitolul IV, la articolul 33, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) Tratamentul specific bolnavilor cu diabet zaharat se iniţiază de către medicul specialist diabetolog sau de către medicul cu competenţă/atestat în diabet şi poate fi continuat pe baza scrisorii medicale de către medicii desemnaţi. Medicii desemnaţi sunt medicii specialişti (medicină internă, medicină de familie), nominalizaţi de direcţia de sănătate la propunerea unităţii judeţene pentru implementarea Programului naţional de diabet zaharat, în situaţia în care există un deficit de medici diabetologi, sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice la nivel judeţean. Unitatea judeţeană este formată din:- coordonatorul local al programului, medici diabetologi sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice aflaţi în relaţie cu casele de asigurări de sănătate;- responsabilul programului de la nivelul direcţiei de sănătate;- responsabilul programului de la nivelul casei de asigurări de sănătate.Medicii de familie desemnaţi în situaţia în care există un deficit de medici diabetologi sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice la nivel judeţean pot prescrie în baza scrisorii medicale numai medicamente ADO........................................................ d) Pentru tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu, medicul specialist din centrele acreditate pentru activitatea de transplant şi nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii, care are în evidenţă şi monitorizează pacienţii transplantaţi, eliberează scrisoare medicală către medicul prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate la care pacientul se află în evidenţă. Scrisoarea medicală are valabilitate pe o perioadă maximă de 6 luni calendaristice. În situaţia în care valoarea prescripţiei medicale este mai mare de 3.000 lei pe lună, aceasta se eliberează în farmacie numai dacă are aprobarea şefului centrului acreditat. Pentru următoarele DCI-uri: VORICONAZOLUM, VALGANCICLOVIRUM, EPOETINUM BETA şi DARBOPOETINUM, prescrierea şi eliberarea medicamentelor se fac numai cu aprobarea Agenţiei Naţionale de Transplant. Referatul de aprobare se completează de către medicul specialist din centrele acreditate, care îl transmite spre aprobare şefului centrului şi, după caz, Agenţiei Naţionale de Transplant. În termen de două zile aceştia trimit un exemplar al referatului medicului care l-a transmis. Celălalt exemplar se înaintează casei de asigurări de sănătate în vederea analizării şi validării prescripţiei medicale în vederea decontării. Pe baza referatului aprobat de comisie medicul va întocmi prescripţia medicală, cu obligativitatea menţionării perioadei pentru care a făcut prescrierea, perioadă care poate fi de până la maximum 90 de zile, respectiv 92 de zile, după caz, şi o înmânează împreună cu referatul asiguratului. Acesta îl păstrează pe toată perioada de valabilitate a referatului, pe care îl prezintă farmaciei în vederea eliberării medicamentelor."12. La secţiunea B, capitolul VII "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Denumire programe naţionale de sănătate Credite bugetare aprobate în 2011, din care: Trans- feruri MS
  "I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ, din care: 2.484.461 1.183.973
  1. Programul naţional de boli transmisibile, din care: 215.003 97
  1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infec- ţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere 200.000
  1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză 15.003 97
  2. Programul naţional de boli cardiovasculare*) 35.308 35.308
  3. Programul naţional de oncologie 761.996 275.428
  3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afec- ţiuni oncologice***) 751.996 265.428
  3.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT 10.000 10.000
  4. Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi prote- ze auditive) 5.560 5.560
  5. Programul naţional de diabet zaharat 323.664 323.572
  6. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare**) 221.402 221.402
  7. Programul naţional de boli endocrine 4.300 0
  8. Programul naţional de ortopedie 29.972 0
  9. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 58.786 58.786
  10. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 563.000 0
  11. Programul naţional de terapie intensivă a insufici- enţei hepatice 1.650 0
  II. Programul naţional de sănătate profilactică 80.452 80.452
  Programul naţional de depistare activă a afecţiunilor oncologice***) 80.452 80.452
  Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor***) 120.000 120.000
  Reţinere 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, modificările ulterioare***) 63.368 63.368
  ___________ Notă *) Sumele alocate în Programul naţional de boli cardiovasculare prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se utilizează pentru stingerea obligaţiilor de plată neachitate până la data de 31 decembrie 2010. Notă **) Din sumele alocate în cadrul programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare, în anul 2011, pentru programul naţional de diagnostic şi tratament al sepsisului sever, se utilizează fonduri numai pentru stingerea obligaţiilor de plată înregistrate la 31 decembrie 2010 şi neachitate. Notă ***) În fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, sunt cuprinse şi:- suma de 120.000 mii lei aferentă «Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor», care se regăseşte la paragraful «Medicamente cu şi fără contribuţie personală»;- suma de 80.452 lei aferentă «Programului naţional de depistare activă a afecţiunilor oncologice», care se regăseşte la paragraful «Spitale generale»; - din suma de 761.996 mii lei aferentă «Programului naţional de oncologie» suma de 751.996 mii lei este aferentă «Subprogramului de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice», din care suma de 184.920 mii lei este aferentă medicamentelor specifice bolnavilor cu afecţiuni oncologice care începând cu 1 aprilie 2011 se eliberează prin farmaciile cu circuit închis din structura unităţilor sanitare aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare parenterală, şi este cuprinsă la paragraful «Spitale generale»;- din suma de 63.368 mii lei, suma de 59.197 mii lei este aferentă reţinerii de 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare, şi este cuprinsă la paragraful «Spitale generale»."13. La secţiunea B, capitolul VIII "Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012", subcapitolul I "Programe naţionale de sănătate cu scop curativ", punctul 5 "Programul naţional de diabet zaharat", subtitlul "Indicatori de evaluare", subpunctul 1 "indicatori fizici", litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) număr de persoane cu diabet evaluate prin dozarea hemoglobinei glicozilate: 78.526;".14. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 5, subtitlul "Unităţi care derulează programul", litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) furnizori de servicii medicale paraclinice aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice în ambulatoriu, pe baza contractelor încheiate în acest sens. Decontarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se face în funcţie de serviciile realizate, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Recomandarea pentru efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se face de către medicii diabetologi, dar nu mai mult de 2 dozări/bolnav/an. Valabilitatea recomandării este de maximum 90, respectiv 92 de zile calendaristice, după caz."15. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare", subtitlul "Activităţi", punctul 1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"1) asigurarea, prin farmaciile cu circuit închis, a tratamentului cu interferonum beta 1a, interferonum beta 1b, glatiramer acetat, natalizumabum pentru bolnavii cu scleroză multiplă;".16. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, subtitlul "Unităţi care derulează subprogramul", punctul 1) "scleroză multiplă", litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) Spitalul de Urgenţă «Prof. Agrippa Ionescu» - Clinica de neurologie;".17. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 6, subtitlul "Unităţi care derulează subprogramul", punctul 12) "Hipertensiune arterială pulmonară", litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a1) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Centrul pentru boli cardiovasculare şi transplant;".18. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 10 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subtitlul "Activităţi", liniuţa a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"- asigurarea medicamentelor specifice (imunoglobulină antihepatitică B) pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic."19. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 10, subtitlul "Natura cheltuielilor programului", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cheltuieli pentru medicamente specifice (imunoglobulină antihepatitică B) tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic."20. La secţiunea B, capitolul VIII, subcapitolul I, punctul 12 "Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice", subtitlul "Natura cheltuielilor programului" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Natura cheltuielilor programului:- cheltuieli pentru materiale sanitare specifice epurării extrahepatice."21. La anexa nr. 3 "Contract pentru finanţarea programelor/subprogramelor din cadrul programului naţional cu scop curativ în anii 2011 şi 2012", la articolul 4, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7. Casa de asigurări de sănătate decontează în baza cererilor justificative transmise de unitatea sanitară, în limita sumei prevăzute în contract şi a sumelor disponibile cu această destinaţie, ţinând cont de stocurile cantitativ-valorice, contravaloarea facturii, prezentată în copie, pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, necesare tratamentului."22. La anexa nr. 3, capitolul III "Durata contractului", articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prezentul contract este valabil până la data de 31 decembrie 2012."23. La anexa nr. 3, capitolul IX "Clauze speciale", articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Sumele înscrise în actele adiţionale la contractele pe anul 2010 pentru anul 2011 sunt cuprinse în fondurile aprobate pe anul 2011."24. La anexa nr. 4 "Contract de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate", capitolul IV "Durata contractului", articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul contract este valabil până la data de 31 decembrie 2012."25. La anexa nr. 4, capitolul V "Obligaţiile părţilor", articolul 6, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care au încheiat contracte, în limita fondurilor aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinaţie, contravaloarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente unor programe naţionale de sănătate şi a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, a căror eliberare se face prin farmaciile cu circuit deschis, la nivelul realizat, în baza documentelor justificative depuse de furnizori în vederea decontării şi la termenele prevăzute în contract."26. La anexa nr. 4, capitolul V, articolul 7, punctul 7), sintagma "de la pct. 24" se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma "de la pct. 23".27. La anexa nr. 4, capitolul VI "Modalităţi de plată", articolul 8, la alineatul (3) se introduce o notă de subsol cu următorul cuprins:"NOTĂ - Se specifică pentru fiecare program/subprogram de sănătate."28. La anexa nr. 5, "CONTRACT de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice în cadrul unor programe naţionale de sănătate", capitolul IV "Durata contractului", articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul contract este valabil până la data de 31 decembrie 2012."29. La anexa nr. 5, capitolul V "Obligaţiile părţilor", articolul 6, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul realizat, în limita valorilor de contract încheiate în acest sens."
   +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă----