HOTĂRÂRE nr. 29 din 4 mai 2011privind completarea alin. (2) al art. 66 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 5 mai 2011    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa alineatul (2) al articolului 66 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul XVII se introduce un nou punct, punctul XVIII, cu următorul cuprins:"XVIII. Comisia permanentă a românilor de pretutindeni."Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 mai 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU PEREŞBucureşti, 4 mai 2011.Nr. 29._________