HOTĂRÎREA nr. 208 din 16 martie 1959privind completarea articolului 1 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 907/1956 şi a listei anexe la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1478/1952
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  COLECŢIA DE HOTĂRÎRI ALE CONSILIULUI DE MINIŞTRI AL R.S.R. nr. 14 din 16 martie 1959    Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române hotărăşte:  +  Articolul 1Articolul 1 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 907/1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale, se completează adaugindu-se următorul alineat:"89. Operatorii care lucrează la maşini analitice de calcul cu cartele perforate ..................................................... 7 ore pe zi  +  Articolul 2Lista anexa la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1478/1952, privind stabilirea profesiunilor care dau dreptul la concediu suplimentar pentru munca prestată în condiţii vătămătoare sănătăţii, se completează adaugindu-se la Capitolul "Diferite profesiuni" următorul alineat:"6. Operatorii care lucrează la maşini analitice de calcul cu cartoane perforate, concediu normal 12 zile, concediu suplimentar 6 zile." ------------