ORDIN nr. 85 din 22 februarie 2002 (*actualizat*)privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj(actualizat până la data de 10 martie 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE - AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 18 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 martie 2011, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 281 din 22 iulie 2004; ORDINUL nr. 648 din 28 decembrie 2005; ORDINUL nr. 123 din 28 februarie 2011.Secretarul de stat la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,în temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 4/1999 privind Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 64 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Ocuparea Forţei de Muncă,Ioan Cindrea  +  AnexăPROCEDURA 22/02/2002