HOTĂRÂRE nr. 468 din 25 august 1997cu privire la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 28 august 1997    În temeiul art. 5 din Legea salarizarii nr. 14/1991,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 august 1997, salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 225.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169,33 ore în medie pe luna în anul 1997, reprezentând 1.328,80 lei/ora.  +  Articolul 2Începând cu data de 1 octombrie 1997, salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 250.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169,33 ore în medie pe luna în anul 1997, reprezentând 1.476,45 lei/ora.  +  Articolul 3Persoanele juridice şi fizice, care stabilesc, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, salarii de baza sub nivelul celui prevăzut de art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre, se sancţionează cu amendă contravenţională între 500.000 lei şi 1.000.000 lei.  +  Articolul 4Constatarea şi sancţionarea contravenţiei prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre se fac potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, de către personalul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene şi cel din Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, împuternicit prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------- Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara---------------