HOTĂRÂRE nr. 241 din 16 martie 2011pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 3 decembrie 2010
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 aprilie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Protocolul de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 3 decembrie 2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu Botişp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 martie 2011.Nr. 241.PROTOCOL 03/12/2010