ORDIN nr. 323 din 18 aprilie 2011privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 19 aprilie 2011    Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 4.258/2011 al Direcției asistență medicală,având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Clasificarea pe baza metodologiei prevăzute la art. 1 este utilizată pentru stabilirea protocoalelor de transfer interspitalicesc pentru cazurile necritice, pentru planificarea dezvoltării rețelei spitalicești în concordanță cu necesitățile populației, pentru elaborarea propunerilor de modelare a finanțării spitalelor, pe nivele de competență și performanță, și pentru planificarea achizițiilor de aparatură medicală.  +  Articolul 3Se aprobă criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, precum și spitalele publice vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Cseke Attila
    București, 18 aprilie 2011.Nr. 323.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEpentru clasificarea spitalelor în funcție de competență  +  Anexa nr. 2CRITERIILE MINIME OBLIGATORIIpentru clasificarea spitalelor în funcție de competență