HOTĂRÂRE nr. 80 din 26 ianuarie 2011pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Planul naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă sau subterană - componenta de gospodărire calitativă a schemelor directoare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.─────────── Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 80.---------