HOTĂRÂRE nr. 458 din 15 august 1997pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 25 august 1997    În temeiul art. 7 alin. (1) şi al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, elaborate de Banca Naţionala a României, Agenţia Naţionala pentru Privatizare şi Fondul Proprietăţii de Stat, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:------------------Ministru de stat,ministrul reformei,Ulm SpineanuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumarap. Ministrul justiţiei,Dinu Ianculescu,secretar de statGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur IsarescuPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Privatizare,Valentin M. Ionescup. Preşedintele FonduluiProprietăţii de Stat,Bogdan Baltazar  +  AnexăNORMA 15/08/1997