ORDIN nr. 1.062 din 1 martie 2011privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Nr. 1.062 din 1 martie 2011
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Nr. 3.989 din 29 martie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011  Având în vedere:- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;- Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 21 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2010, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit următorul ordin:  +  Articolul ISe aprobă completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 4 februarie 2004. cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru Funeriu  +  Anexa Completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificareI. Tabelul nr. 2 se completează după cum urmează: - După poziţia 6 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6^1, cu următorul cuprins:
  "6^1 4214 Amanetari 4214.2.1 Amanetar"
  II. Tabelul nr. 3 se completează după cum urmează:- La poziţia 5, în coloanele a 3-a şi a 4-a se introduce codul 5123.2.2, respectiv calificarea "barman".III. Tabelul nr. 6 se completează după cum urmează:1. La poziţia 10, în coloanele a 6-a şi a 7-a se introduce codul 8141.2.3, respectiv calificarea "operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri".2. La poziţia 18, în coloanele a 2-a şi a 3-a se introduce grupa de bază din COR 8170 şi denumirea grupei de bază "Operatori la linii de montaj automat şi roboţi industriali", iar în coloanele a 4-a şi a 5-a se introduce codul 8170.1.1, respectiv calificarea "operator montaj linii automate".3. La poziţia 22, în coloanele a 4-a şi a 5-a se introduce codul 8223.1.4, respectiv calificarea "galvanizator".4. La poziţia 53, în coloanele a 6-a şi a 7-a se introduce codul 8331.2.1, respectiv calificarea "operator la colectatul şi manipulatul lemnului".----------