HOTĂRÂRE nr. 335 din 30 martie 2011pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 7 aprilie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLimitele valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 406/2009 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, se modifică după cum urmează: a) Guvernul, pentru valori mai mari de 28 de milioane lei; b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 5 milioane lei şi 28 de milioane lei; c) ceilalţi ordonatori de credite, pentru valori până la 5 milioane lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 30 martie 2011.Nr. 335.----