ORDIN nr. 60 din 30 martie 2011pentru stabilirea zilei aniversare a Direcţiei Generale Anticorupţie
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2011    Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Ziua aniversară a Direcţiei Generale Anticorupţie este în data de 30 mai.  +  Articolul 2Cu ocazia zilei aniversare, Direcţia Generală Anticorupţie poate organiza, în limita fondurilor prevăzute în bugetul propriu, activităţi festive, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde şi alte asemenea acţiuni de promovare a rolului şi imaginii instituţiei.  +  Articolul 3La data de 30 mai a fiecărui an se efectuează avansări la împlinirea stagiului minim în grad şi se acordă recompense pentru personalul Direcţiei Generale Anticorupţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 30 martie 2011.Nr. 60.----