HOTĂRÂRE nr. 446 din 12 august 1997privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 august 1997



    În temeiul dispoziţiilor art. 68 din Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Ioan Lucacel,secretar de statMinistru delegat pe lângăprimul-ministru pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernuluişi a Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Remus OprisMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  AnexăNORMA 12/08/1997