HOTĂRÂRE nr. 305 din 23 martie 2011pentru abrogarea art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, articolul 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 30 decembrie 2010, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 martie 2011.Nr. 305.-------