DECIZIE nr. 36 din 24 martie 2011privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Liniilor directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie 2011  În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se constituie Grupul de lucru pentru implementarea Liniilor directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020.  +  Articolul 2Componenţa grupului de lucru prevăzut la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuBucureşti, 24 martie 2011.Nr. 36.  +  Anexa COMPONENŢAGrupului de lucru pentru implementareaLiniilor directoare privind incluziunearomilor pentru perioada 2011-2020
  Nr. crt Numele şi prenumele Funcţia şi instituţia Calitatea
  1. Marko Bela Viceprim-ministru Coordonator
  2. Ilie Dincă Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi Preşedinte
  3. Nagy Zoltan Secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Membru
  4. Peter Zsuzsanna Consilier de stat în cadrul Aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Membru
  5. Eugen Georgescu Secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului Membru
  6. Gheorghe Emacu Secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor Membru
  7. Valentin Mocanu Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Membru
  8. Adrian Streinu Cercel Secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii Membru
  9. Anton Niculescu Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Membru
  10. Răzvan-Horaţiu Radu Subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene al Guvernului Membru
  11. Răzvan Murgeanu Secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Membru
  12. Adrian Rădulescu Secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Membru
  13. Radu Ragea Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei Membru
  14. Gheorghe Gherghina Secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice Membru
  15. Oana Badea Secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului Membru
  16. Cristian Apostol Secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor Membru
  17. Borbely Karoly Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Membru
  18. Irina Cajal Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional Membru
  19. Ştefan Ciobanu Director general în cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale Membru
  20. Asztalos Csaba Ferenc Preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării Membru
  -----