LEGE nr. 33 din 21 martie 2011pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 25 martie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 24 iunie 2010, cu următoarea modificare:- La articolul II, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) consumul de carburanţi aprobat pentru activităţile operative de inspecţie în domeniile: vamal, garda financiară, trafic rutier, pentru activităţile de transport valori, pentru serviciile de ambulanţă şi SMURD, pentru activităţile specifice de intervenţie desfăşurate de instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, inclusiv poliţia locală, în oricare dintre formele de organizare prevăzute de Legea poliţiei locale nr. 155/2010, şi formaţiunile civile de pompieri, precum şi pentru transportul persoanelor private de libertate şi transportul elevilor cu microbuze şcolare."  +  Articolul IIPrin derogare de la prevederile pct. I lit. B din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile locale vor putea achiziţiona numărul necesar de autovehicule pentru funcţionarea poliţiei locale, în oricare dintre formele de organizare prevăzute de Legea poliţiei locale nr. 155/2010.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 21 martie 2011.Nr. 33.--------