PROTOCOL ADIŢIONAL din 23 septembrie 2010între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011    Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, denumit în continuare Acord,luând în considerare relaţiile de prietenie dintre cele două ţări, precum şi disponibilitatea României de a acorda Republicii Moldova asistenţă umanitară în cazul unor situaţii de urgenţă,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Articolul 1 paragraful (2) din Acord se completează şi va avea următorul conţinut:"(2) În baza prezentului acord, părţile vor conveni anual sau atunci când se consideră necesar programe de cooperare pentru implementarea acordului, conţinând proiectele concrete şi de asistenţă umanitară care vor fi finanţate de către România."  +  Articolul 2Articolul 2 din Acord se completează cu următoarea definiţie:"- asistenţă umanitară - acţiunile întreprinse în cadrul ajutorului de urgenţă acordat în caz de dezastre, calamităţi naturale, cu scopul atenuării consecinţelor asupra victimelor, inclusiv asistenţa oferită în procesul de tranziţie de la o situaţie de criză umanitară către procesele de reabilitare sau reconstrucţie."  +  Articolul 3Articolul 4 din Acord se completează şi va avea următorul conţinut:"(1) Părţile sunt de acord să dezvolte cooperarea în următoarele sectoare de activitate:- infrastructură de transport;- unităţi de învăţământ;- asistenţă umanitară acordată în cazul unor situaţii de urgenţă. (2) Prevederile prezentului acord sunt aplicabile: a) proiectelor dintre cele două părţi; b) proiectelor dintre instituţiile publice sau private, inclusiv societăţi comerciale din cele două ţări; c) proiectelor comune ce derivă din acţiuni derulate în cazul unor situaţii de urgenţă, cu caracter deosebit şi ocazional."  +  Articolul 4Articolul 6 paragraful (2) din Acord se completează şi va avea următorul conţinut:"(2) Pentru a facilita implementarea programelor de cooperare sau derularea acţiunilor de asistenţă umanitară cu caracter de urgenţă, Guvernul Republicii Moldova va scuti:- de taxe vamale, alte taxe sau impozite fiscale şi/sau alte speze echipamentele şi materialele furnizate de partenerii români de proiect, publici sau privaţi, finanţate din contribuţie;- experţii români, persoane fizice sau juridice, care execută contracte finanţate din contribuţie, de plată impozitului pe profit şi a impozitului pe venit în Republica Moldova şi de plată oricăror taxe vamale şi alte taxe şi impozite pentru bunurile personale şi pentru echipamente şi materialele neconsumabile admise temporar în Republica Moldova necesare pentru implementarea proiectelor;- de taxe vamale sau pentru proceduri vamale, accize pentru diverse produse, materiale sau echipamente, în cadrul realizării de exporturi de ajutoare umanitare."  +  Articolul 5Prezentul protocol adiţional intră în vigoare la data ultimei notificări, pe cale diplomatică, prin care se confirmă îndeplinirea procedurilor interne legale necesare pentru intrarea în vigoare.Prezentul protocol adiţional va rămâne în vigoare până la data încetării valabilităţii Acordului.Semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, în două exemplare originale.Pentru Guvernul României,Elena Gabriela Udrea,ministrul dezvoltării regionaleşi turismuluiPentru Guvernul Republicii Moldova,Marcel Răducan,ministrul construcţiilorşi dezvoltării regionale_________