LEGE nr. 30 din 11 martie 2011pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 15 martie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 1 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatele (1), (2) şi (4) se abrogă.2. Anexa nr. 2 "Taxe pentru eliberarea de atestate şi avize care se fac venit la bugetul de stat" se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 martie 2011.Nr. 30.___________