HOTĂRÂRE nr. 203 din 2 martie 2011pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigaţiile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 14 martie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât irigaţiile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 martie 2011.Nr. 203.  +  AnexăREGULAMENT 02/03/2011